Category

TCK
Şantaj suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunumuzda ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ kapsamında düzenlenmiş olup, tehdit suçunun özel bir halidir. Şantaj suçu, kişinin iradesini yönlendirmeye çalışmak gibi bir zorlama ile işlendiğinden hürriyetini de hedef almış olur çünkü hürriyet kavramı irade özgürlüğünü de kapsar. TCK m.107’ye göre; bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir...
Read More
Anayasal düzene karşı gelme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan bu suç, ‘’Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar: Anayasayı İhlal (TCK M.309) Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311) Hükümete Karşı Suç (TCK M.312) Anayasayı ihlal suçu, kalkışma suçlarının bir türüdür. Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu Çeşitleri Anayasal düzene karşı gelme suçu çeşitleri olarak...
Read More
Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası (TCK 151-152) Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nda; başkasının bir taşınır veya da taşınmaz malının kısmen ya da tamamen bozulması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak tanımlamıştır. Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Bu suç basit yani en az cezayı gerektiren haliyle şikayete...
Read More
Cinsel Saldırı, Tecavüz Suçu Ve Cezası (TCK 102) Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda md.102’de ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda cinsel saldırı ele alındığı gibi cinsel istismar, cinsel taciz ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu da ele alınmıştır. Birlikte ele alınan fakat aralarında ayrımlar olan bu suçlardan çok cinsel...
Read More
Bu yazımızda cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili hukuki çerçeveyi ele alacağız. Cinsel taciz suçu cinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir. Laf atma ve sözlü taciz de cinsel tacizin maddi unsurları olmasıyla birlikte cinsel taciz suçu yazılı da...
Read More
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen mükellefiyetine mugayir bir hatalı davranış ile önceden kestirilebilir özellikte bir sonucun “önceden kestirilemeyerek” bir insanının hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise ortaya konan hatalı davranış ile bir insanın ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel yeteneklere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ kısmında...
Read More
Hileli iflas Veya Taksirli İflas Suçu Ve Cezası
İçerik Hileli İflas Suçunun Unsurları Hileli İflas Suçu Nasıl İspat Edilir? Hileli İflas Suçu Cezası Taksirli İflas Suçu Taksirli İflas Suçu Ve Cezası Taksirli Veya Hileli İflas Suçu Şikayet Süresi Taksirli Veya Hileli İflas Suçu Zamanaşımı Taksirli Veya Hileli İflas Suçunda Uzlaşma Taksirli Veya Hileli İflas Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme Taksirli Veya Hileli İflas...
Read More
İrtikap suçu, kamu görevlisinin (devlet memuru, bilirkişi vs.) mesleki nüfuzunu kullanması suretiyle muhataplarına menfaat temelli çıkar amaçlı yarar sağlamaya yahut bu kimseleri yarar sağlamaya yönlendirmesiyle oluşur. İrtikap suçunda mağdurun iradesi kamu görevlisi tarafından etkilenir. (TCK md.250) İrtikap suçu seçimlik bir suç olmakla birlikte 3 farklı şekilde işlenebilir: İcbar yoluyla (zorlama) İkna yoluyla Muhatabın hatasından yararlanarak...
Read More
Dolandırıcılık suçu, failin hileli yollarla kişiyi aldatarak mağdurun zararına olarak kendisine ya da bir başkasına fayda sağlamasıyla oluşur.  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesinin maddi unsurları, haksız bir çıkar sağlanması için gerçekleştirilen olaylardır. Yani gerçekleşen bu olaylar hileli söz ya da davranışlarla oluşmalıdır. Dolandırıcılık suçu kişilerin malvarlıklarına karşı karşı işlenir. Bu eylemin suç sayılması yargının kişileri koruma altına almasının sonucudur....
Read More
Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz. Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır. Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır fakat cinsel istismar...
Read More
1 2 3 4