Category

TCK
Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır. TCK md.81’e göre...
Read More
Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde), Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğüne Bozmak” başlığında toplanmıştır. Buna göre; devlet topraklarının tümünü ya da bir kısmını yabancı devlet egemenliğine vermek, devletin bağımsızlığını azalmasına neden olmak, devletin birliğinin bozulmasını sağlamak, devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir bölümünü, devlet yönetiminden ayırmak, devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302....
Read More
Hakaret suçu şartları ve cezası son dönemlerde özellikle en sık araştırılan alanların başında geliyor. Sadece sosyal hayatta değil aynı zamanda online sistemler üzerinden yapılan hakaretler ile alakalı da birçok davanın açıldığı ve bu kanunların daha yakından incelenmesinin bir gereksinim olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu alan ile alakalı ihtiyaçlar hasıl oldukça kanunların kendini yenilemesi en temel detaylardandır. Hakaret...
Read More
1 2 3 4