Category

TCK
Hakaret suçu şartları ve cezası son dönemlerde özellikle en sık araştırılan alanların başında geliyor. Sadece sosyal hayatta değil aynı zamanda online sistemler üzerinden yapılan hakaretler ile alakalı da birçok davanın açıldığı ve bu kanunların daha yakından incelenmesinin bir gereksinim olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu alan ile alakalı ihtiyaçlar hasıl oldukça kanunların kendini yenilemesi en temel detaylardandır. Hakaret...
Read More
1 2 3 4