Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama aracı, araç değer kaybınızı kolayca hesaplamanıza yardımcı olur. Aşağıdaki araç değer kaybı hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurduktan sonra “Hesaplama” butonuna basınız. Hızlı bir şekilde ne kadar değer kaybedeceğinizi hesaplayınız.

Araç değer kaybı, trafik kazası sonrasında aracın onarımı yapıldıktan sonra bile araç değerinde oluşan düşüş olarak tanımlanır.

Araç değer kaybının temel nedeni, kaza geçirmiş bir aracın ikinci el piyasasındaki değerinin, aynı yaş ve kilometrede kaza geçirmemiş araçlara göre daha düşük olmasıdır.

Kaza sonrası araç tamir edilse bile araç geçmişinde kaza kaydı olduğu için alıcılar daha düşük fiyat teklif ederler. Böylece araç sahibi maddi kayba uğrar. İşte bu değer düşüklüğü araç değer kaybı olarak adlandırılır. Araç değer kaybı hesaplanarak sigorta şirketinden veya kazada kusurlu olan taraftan tazminat talep edilebilir. Değer kaybı davası açılarak bu kayıp karşılanmaya çalışılır

Değer Kaybını Etkileyen Faktörler

Araç değer kaybı hesaplanırken birçok faktör dikkate alınır. Bunlar:

  • Araç yaşı ve kilometresi: Yaş ve kilometresi arttıkça değer kaybı da artar.
  • Marka ve model: Popüler marka ve modellerin değer kaybı daha az olur.
  • Kaza durumu: Kaza geçirmiş araçlarda değer kaybı çok fazla olur.
  • Bakım durumu: Düzenli bakımı yapılmış araçlarda değer kaybı daha azdır.
  • Piyasa koşulları: Ekonomik koşullar değer kaybını etkiler.

Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Değer kaybı şu formüle göre hesaplanır:

  • Baz Değer Kaybı = Araç Rayiç Değeri x %19
  • Toplam Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Katsayısı x Km Katsayısı

Hasar katsayısı, aracın hasar derecesine göre belirlenir. Km katsayısı da araç kilometresine göre hesaplanır.

Değer Kaybı Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Değer kaybı tazminatı almak için:

  • Dilekçe yazılmalı
  • Sigorta şirketinden ret cevabı alınmalı
  • Tahkim komisyonuna veya mahkemeye başvurulmalı

Değer Kaybı Davaları

Kaza sonrası oluşan değer kaybı için sigorta şirketine karşı açılan davalardır. Bu davalarda sigorta avukatından destek alınması önerilir.