tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Blog

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır? (Yaş Büyültme, Yaş Küçültme)

Kişinin resmi kayıtlardaki yaşı ile gerek yaşının örtüşmesi durumunda açılan davalara yaş düzeltme davası ya da yaş tahsisi davası denilmektedir. Yaş düzeltme davaları ile uygulamada iki farklı şekilde karşılaşılmaktadır. Gerçek yaşın resmi kayıtlarda belirtilen yaştan küçük olması durumunda, yaş küçültme davası, gerçek yaşın resmi kayıtlardaki yaştan büyük olması durumunda ise yaş büyütme davası açılmaktadır. Her […]

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası 2024

Göçmen kaçakçılığı suçu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Uluslararası Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 79. Maddesinde yapılan tanıma göre;             “Doğrudan veya dolaylı olarak menfaat temin etmek amacı ile; Filleri göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır. Yapılan tanımdan da anlaşıldığı gibi iki farklı şekilde göçmen kaçakçılığı gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki; Ülkemize yabancı kişilerin sokulması ve barınmasına imkan sağlanması, […]

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Dolandırıldım ne yapmalıyım? Ceza hukuku alanında son yıllarda sık karşılaştığımız soruların başında gelmektedir. Bu durumda dolandırıcılık suçunun giderek arttığının bir göstergesidir. Dolandırıcılık suçu failin seçimlik hareketleri dikkate alınarak; Basit dolandırıcılık (TCK 157) ve nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) olarak iki ayrı başlık altında ceza hukukumuzda yer almaktadır. Her iki durumda da dolandırıcılık suçu nasıl şikayet edilir? […]

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir-Nasıl Kaldırılır

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Bu yazımızda yurt dışına çıkış yasağı nedir ve nasıl kaldırılır konusuna değindik. Aşağıda konuyla ilgili hukuki bilgileri bulabilirsiniz. Yasal Dayanak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 109/3-a maddesi yurt dışına çıkış yasağının yasal dayanığıdır. Karar Türü: Yurt Dışına Çıkış Yasağı Tanım ve Amaç: Yurt dışına çıkış yasağı, ülke sınırlarının dışına çıkma kısıtlamasıdır ve ceza muhakemesi sürecinde şüpheli […]

Yolsuz Tescil Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil Davası

Yolsuz Tescil Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil Davası

Yolsuz tescil davası, herhangi bir sebep ile tapu tescil kaydının “yolsuz” yani hukuka aykırı hale dönüşmesine bağlı olarak açılan davalardır. Söz konusu usulsüzlüğün yolsuzluk tescil davası ile giderilmemesi halinde kişi ve kurumların ayni hakkının kaybetmeleri mümkündür. Bu nedenle yolsuz tescil davaları önemle üzerinde durulması gereken davalardandır. Tescil; Ayni hakların devri veya değiştirilmesi amacıyla tapu kaydı […]

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır?

Veraset ilamı; Ölene ait terekedeki malvarlıklarını üzerinde hak sahibi olan ve bu hak sahipliğinin hangi oranlarda olduğunu gösteren belgelerdir. Günümüzde bu nedenle çoğu zaman mirasçılık belgesi olara da anılmaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşecek olan ir çok işleminde mirasçılık belgesinin ibrazı zorunludur. Örneğin veraset ilamı olmadan intikal işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Veraset İlamı Nasıl Alınır? […]

Kira Uyarlama Davası Şartları

Kira Uyarlama Davası Şartları Nelerdir? Yetkili Mahkeme Ve Arabulucuk

Kira uyarlama davası; Kira sözleşmesinin düzenlendiği sırada öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü durumlara bağlı olarak kira bedelinin bu olağanüstü durumlar göz önüne alınarak tekrar belirlenmesi için açılan davalardır. Kira sözleşmeleri kiraya veren ve kiralayana bir takım hak ve yükümlülükler yükleyen sözleşmelerdir. Her iki tarafta bu sözleşmeye bağlı kalmak zorundadırlar. Kira Tespit davası ile kira uyarlama davalarının […]

Nafaka İptal Davası-Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafaka İptal Davası (Nafakanın Kaldırılması Davası)

Evlilik birlikteliği devam ettiği sürece eşler çocuklarına ve birbirlerine karşı bakım yükümlülüğü altındadırlar. Bazı durumlarda ise bu yükümlülük evlilik birlikteliği sona ermiş olsa dahi devam edebilmektedir. Ancak bu yükümlülük nafakanın kaldırılması davası ile sonlandırılabilecek niteliktedir. Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra eşlere yüklenebilecek nafaka türleri; Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır. Her iki nafaka aynı anda olabileceği gibi sadece […]

Şufa(Önalım) Davası Dilekçesi Örneği

Şufa(Önalım) Davası Dilekçesi Örneği 2024

Şufa dava dilekçesi örneği yazımız ile önalım davası olarak da bilinen dava için örnek dilekçemiz referans olarak alınabilir. Şufa, kelime anlamı ile önalım demektir. Paylı mülkiyette paydaşların her biri taşınmaz üzeride payı oranında hak sahibidir. Şufa davası ne zaman açılır ve şufa dava dilekçesi nasıl yazılır gibi konularda ayrıntılı bilgi için yazının tamamını okuyabilirsiniz. Paylı […]

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası)

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası)

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği mülkiyetinin geçerli olduğu taşınır ya da taşınmaz mallar üzerindeki ve paydaşlar arasındaki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan davalardır. Genellikle ülkemizde miras nedeniyle edinilmiş olan mallar nedeniyle ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu Davası) açıldığı görülmektedir. Bunun haricinde cebri icra yolu ile satış sonrası edinilen mallar içinde aynı hukuki yola başvurmak […]