Blog

Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği 2023

Bu yazımızda kira bedeli tespit davasına cevap niteliği oluşturan cevap dilekçesi konusunu ele aldık. Yazının devamında bir dilekçe örneğini de görebilirsiniz. Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi Nedir? Kira Bedeli Tespit Davası, genellikle bir kiralık taşınmazın (genellikle bir daire, iş yeri vs.) kira bedelinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi için açılan bir davadır. Bu dava genellikle […]

Tekerrür Ne Demektir

Tekerrür Ne Demektir?

Tekerrür, bir kişinin daha önce suç teşkil eden bir eylemi gerçekten tekrarlaması anlamına gelir. En basit tanımıyla, tekerrür, bir kişinin daha önce yaptığı bir eylem nedeniyle mahkûmiyet alması ve bu eylemi daha sonra tekrarlamasıdır. Bu durum hukuken “suçta tekerrür” olarak adlandırılır. “Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular” başlıklı 58. madde, Türk Ceza Kanunu’nun tekerrürü tanımladığı […]

İhbar Süresi Nedir-İhbar Süresi Ne Kadardır

İhbar Süresi Nedir? İhbar Süresi Ne Kadardır?

İşverenin veya işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçinin bildirimde bulunması gereken süre, ihbar süresi olarak bilinir. İhbar süresi, uygulamada “fesih süresi” olarak da bilinir. İhbar süresi, belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin uygulanması durumunda geçerlidir. Zira; belirli bir süreli iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin belirlenen sürenin sonunda sona ereceği anlamına gelir. İhbar süresi, fesih bildirimi için gereken […]

Akıllı Telefon Dolandırıcılığında Banka Sorumlu Mu

Akıllı Telefon Dolandırıcılığında Banka Sorumlu Mudur?

Akıllı telefon dolandırıcılığında banka sorumlu mu? Sorusu daha çok mobil bankacılık dolandırıcılığına maruz kalan kişi ya da kurumların öncelikle araştırma konusu yaptığı durumların başında gelmektedir. Bilindiği üzere günümüzde teknolojinin hızla gelişmesinin paralelinde bilişim sektörü de her geçen gün kendisine yenilikler katarak gelişmektedir. Bu gün bir çok kişi banka şubesine gitmeden mabil bankacılık sayesinde EFT, havale […]

Ödenen Trafik Cezasına Karşı Dava Açılır Mı

Ödenen Trafik Cezasına Karşı Dava Açılır Mı?

Ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? İtiraz nasıl edilir, itiraz süresi, itirraz için gerekli belgeler gibi detaylara da bu yazımızda yer verdik. Sürücülerin ve yayaların trafikte herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu düzenlenmiştir. Bu kanunda belirtilen kurallara uyulmaması sonucu sürücü ve yayalara trafik […]

işverenin bildirdiği çıkış koduna dava açılabilir mi

İşverenin Bildirdiği Çıkış Koduna Dava Açılır Mı?

Bu yazımızda son zamanlarda sıkça aldığımız işverenin bildirdiği çıkış koduna dava açılabilir mi sorusunun detaylı cevaplarına değindik. İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlığın büyük çoğunluğunu işten ayrılma ve işten çıkarılma oluşturmaktadır. İşten ayrılma ve işten çıkarılma durumlarında; İşverenin bu durumu 10 günlük yasal süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekmektedir. İleride çalışan ile işveren […]

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Satıcı ve tüketici arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlenmiştir. 6502 sayılı yasada tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur sorusunun cevabı büyük ölçüde verilmiştir. Satıcı ve tüketici arasında meydana gelen uyuşmazlıklar genel olarak ayıpla mal veya ayıplı hizmet olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur konusuna değinmeden […]

Boşanma Davasında Eşin Aldattığının İspatı

Boşanma Davasında Eşin Aldattığının İspatı

Boşanma davasında eşin aldattığının ispatı; “Zina nedeniyle boşanma” ve “haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma” davalarında sıklıkla gündeme gelmektedir. Boşanmanın gerçekleşmesi sonrasında her iki eş tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya çocuğun velayeti gibi bir takım hak ve yükümlülükler altına girmesi mümkündür. Bu hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde kusurlu eşin tespiti oldukça önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla […]

Whatsapp’tan Hakaret Etmek Suç Mu

Whatsapp’tan Hakaret Etmek Suç Mu?

Whatsapp’tan hakaret etmek şuç mu? Bu yazımızda konu hakkında sıkça sorular ve whatsapp üzerinden hakaret dilekçesi örneğine yer verdik. Ülkemizde görülmekte olan hakaret davalarının büyük bir kısmında whatsapp konuşmaları ve internette bulunan sosyal medya platformları üzerinden yapılan yazışmalar yargılamalara delil teşkil edebilmektedir. Belirtmek gerekir ki belli şartlartın oluşması halinde bu tür yazışmaların delil olarak kullanımının […]

Sigortasız işçi çalıştırma ve cezası

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

İşçinin sigortalı yapılması işverenin en önemli sorumluluklarından biridir. Sigortasız işçi çalıştırma, işçinin sosyal güvencesinin elinden alınması anlamını taşır ki maalesef ülkemizde bu durum sıklıkla görülmektedir. İşveren, işçi işe başlar başlamaz bunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek ve sigortasını başlatmakla yükümlüdür. Deneme Süresinde İşveren Sigorta Yapmak Zorunda Mı? Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de deneme sürecinde işverenin sigorta […]