Blog

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası (TCK 179)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası, ceza kanunumuzun 179 ve 180. Maddelerinde düzenlenmiştir. TCK 179 maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, TCK 180. Maddesinde ise; trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu yer almaktadır. Türk Ceza Kanununun 179 ve 180 maddeleri gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma para cezası ile neticelenebileceği gibi hapis cezası mümkün olan […]

Seri Muhakemeye Tabi Suçlar-Şartları-Ve-İndirim

Seri Muhakemeye Tabi Suçlar, Şartları Ve İndirim

Seri Muhakeme Usulü, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen, sanığın suçunu kabul etmesi ve cezanın belirli bir oranda indirilmesi karşılığında, davanın hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan bir yargılama usulüdür. Seri muhakeme usulü 2019 yılında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzda yapılan esaslı değişiklikler ile yasalarımızdaki yerine almıştır. 2020 yılında bu günkü hali ile uygulanmaya başlanan […]

Askeri Rütbeler - Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiyerarşi

Askeri Rütbeler – Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Hiyerarşi ve Görev Süreleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkenin güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla oluşturulmuş, disiplin ve hiyerarşi esasına dayalı bir kurumdur. Bu hiyerarşinin temelini ise askeri rütbeler oluşturur. Her rütbenin belirli görev ve sorumlulukları, aynı zamanda bu görevlerde kalma süreleri vardır. İşte TSK’nın omurgasını oluşturan askeri rütbeler ve detayları: General Rütbeleri – Askeriyenin Tepe Yöneticileri Subay Rütbeleri – […]

Memur Suçları ve Memuriyete Engel Suçlar

Memur Suçları ve Memuriyete Engel Suçlar Nelerdir?

Genellikle suçun faillerinin kamu görevli olan ve üzerine atılı suçun görevi nedeniyle işlenmesi mümkün olan suçlar memur suçları olarak tabir edilmektedir. Bu özellikleri dikkate alındığında fail açısından bir çeşit özgü suç niteliğinde olan suçlardır. Rüşvet suçu, zimmet suçu, görevi kötüye kullanma suçu, irtikap suçu veya nüfus ticareti suçu gibi suçlar memur suçları arasında en sık […]

memur disiplin cezaları

Memura Verilebilecek Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları denildiği zaman genellikle memur disiplin cezaları akıllara gelmektedir. Disiplin hukuku ve memur disiplin cezaları alanında doçentlik tezimi hazırladığım yıllarda; Özellikle memurun fiili ile takdir edilen disiplin cezaları arasında çoğu kez bir orantısızlık olduğu, bu nedenle idari yargıda çoğu kez verilen disiplin cezalarının dava konusu yapıldığını gördüm. Aradan geçen 8-10 yıllık süre içerisinde ise […]

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası TCK Md. 89

Taksirle yaralama suçu ve cezası 5237 sayılı TCK’nın “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Ülkemizde ve dünya genelinde taksirle yaralama suçu; Trafik kazaları ve iş kazaları sonucu gerçekleşmektedir. Ayrıca malpraktis olarak adlandırılan doktor hatalarına bağlı olarak gerçekleşen yaralanmalar da yine taksirle yaralama suçunu oluşturabilmektedir. TCK 89 maddesinde düzenlenin suçun işlenmesinde “taksir” kavramı […]

Emeklilikte Staja Takılanlar

Staj Emeklilik Başlangıcı Sayılır Mı?

Bu makalede, “Emeklilikte Staja Takılanlar” (ESTA) ve staj mağdurlarının karşılaştığı hukuki meseleleri ele alacağız. Aday çırak ve çırakların eğitim süreçlerinde sigorta primlerinin nasıl değerlendirildiğini ve bu durumun emeklilik haklarına etkisini inceleyeceğiz. 3308 Sayılı Kanun kapsamında çırakların sosyal güvenlik hakları ve bu hakların emeklilik işlemlerine etkisini detaylandıracağız. Çıraklık Borçlanması Aday çırak ve çırakların staj dönemleri için […]

2024 Yılı İçin Doğum Parası Miktarı, Başvurusu ve Ödeme Süreci

2024 Yılı İçin Doğum Parası: Miktarı, Başvurusu ve Ödeme Süreci

Doğum parası, çalışan annelere doğum sonrası dönemde ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. 2024 yılı için doğum parası miktarı, başvuru süreci ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. Ayrıca, SGK ve memurlar için doğum parası hesaplamaları ve ilgili yasal düzenlemelere de yer vereceğiz. 2024 yılında doğum parası ne kadar oldu? 2024 yılı […]

Papara Suçları ve Cezaları

Papara Nedir? Papara Suçları Ve Cezaları 2024

Papara, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme kuruluşudur. Kullanıcılarına, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden, para transferi, fatura ödeme, alışveriş ve ATM’den para çekme gibi hizmetler sunar. Papara’nın sunduğu sanal VISA kart ile internet üzerinden alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca, kullanıcılar Papara hesaplarına para yatırabilir, arkadaşlarıyla para gönderip alabilir ve birçok işletmede Papara ile ödeme […]

Rüşvet Suçu, Unsurları Ve Cezası

Rüşvet Suçu, Unsurları Ve Cezası (TCK 252)

Kamu idaresinin güvenirliliğine ve işleyişine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş bir başka suç ise rüşvet suçu ve cezasıdır. Daha çok kamu personelleri yani memurlar tarafından işlenmesi mümkün olduğundan bir çeşit özgü suçtur. Ancak 2012 yılında yasa metninde yapılan değişiklik ile rüşvet suçu ve cezası kapsamı daha da genişletilerek büyük oranda özgü suç olma özelliğinden çıkarılmıştır. […]