Category

Ceza
Rüşvet Suçu, Unsurları Ve Cezası
Kamu idaresinin güvenirliliğine ve işleyişine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş bir başka suç ise rüşvet suçu ve cezasıdır. Daha çok kamu personelleri yani memurlar tarafından işlenmesi mümkün olduğundan bir çeşit özgü suçtur. Ancak 2012 yılında yasa metninde yapılan değişiklik ile rüşvet suçu ve cezası kapsamı daha da genişletilerek büyük oranda özgü suç olma özelliğinden çıkarılmıştır....
Read More
Malpraktis Davaları
Malpraktis davaları, kişinin almış olduğu sağlık hizmeti sırasında hatalı işlemlerden kaynaklı olarak yaralanması, engelli hale gelmesi ya da ölmesine bağlı olarak açılan ceza veya tazminat davalarını ifade etmektedir. Uygulamada malpraktis davaları “doktor hatası” olarak da tabir edilmektedir. Ancak hastanın zarar görmesinde sadece doktor hataları dikkate alınmamaktadır. Doktorlar ile birlikte hemşire, ebe ya da sağlık memuru...
Read More
Görevi İhmal Suçu ve cezası
Görevi ihmal suçu 5237 sayılı temel ceza kanunumuzun 257/2 maddesinde düzenlenmiştir. Daha önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’da görevi ihmal suçu ve unsurları ayrı bir madde metninde yer alırken, yeni ceza kanunumuzda 257/2. Maddesinde “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” başlığı altında yer almaktadır. Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarının kısmen birbirinden farklı yönleri bulunması nedeniyle...
Read More
Görevi Kötüye Kullanma Suçu cezası
Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayıl Türk Ceza Kanununun “Kamu İdaresinin Güvenirliğine Karşı ve İşleyişine Karşı Suçlar” balığı altında TCK 257/1. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. TCK 257 maddesinde görevi kötüye kullanma suçu ile birlikte ayrıca “Görevi İhmal Suçu” da düzenlenmiştir. Ancak suçun işleniş biçimi ve unsurları göz önüne alındığında farklı suç tipleridir. Bu nedenle görevi...
Read More
Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası
Göçmen kaçakçılığı suçu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Uluslararası Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 79. Maddesinde yapılan tanıma göre;             “Doğrudan veya dolaylı olarak menfaat temin etmek amacı ile; Bir yabancıyı ülkemize sokmak veya ülkemizde kalmasına imkan sağlamak, Türkiye sınırları içerisinden Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışına çıkışına imkan sağlamak” Filleri göçmen kaçakçılığı suçunu...
Read More
Dolandırıldım Ne Yapmalıyım
Dolandırıldım ne yapmalıyım? Ceza hukuku alanında son yıllarda sık karşılaştığımız soruların başında gelmektedir. Bu durumda dolandırıcılık suçunun giderek arttığının bir göstergesidir. Dolandırıcılık suçu failin seçimlik hareketleri dikkate alınarak; Basit dolandırıcılık (TCK 157) ve nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) olarak iki ayrı başlık altında ceza hukukumuzda yer almaktadır. Her iki durumda da dolandırıcılık suçu nasıl şikayet edilir?...
Read More
Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir-Nasıl Kaldırılır
Bu yazımızda yurt dışına çıkış yasağı nedir ve nasıl kaldırılır konusuna değindik. Aşağıda konuyla ilgili hukuki bilgileri bulabilirsiniz. Yasal Dayanak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 109/3-a maddesi yurt dışına çıkış yasağının yasal dayanığıdır. Karar Türü: Yurt Dışına Çıkış Yasağı Tanım ve Amaç: Yurt dışına çıkış yasağı, ülke sınırlarının dışına çıkma kısıtlamasıdır ve ceza muhakemesi sürecinde şüpheli...
Read More
Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş en ağır güvenlik tedbirlerinden birisi tutuklama kararıdır. Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanunu veya Anayasamızda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda şüpheli / sanık hakkında tutuklama tedbirleri uygulanması mümkündür. Tutuklama kararına itiraz ise tutuklama şartlarının oluşmadığı, kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı ve şüphelinin kaçma, delilleri yok etme ve gizlem şüphesinin bulunmadığı durumlarda şüpheli / sanık...
Read More
Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü İnfaz
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile mükerrirlere özgü infaz rejimi de yasalarımız arasında yerini almıştır. Türk Ceza Kanunu 58. Maddesinde düzenlenen “suçta tekerrür” hükümlerine göre mükerrirlerine özgü infaz rejimi uygulanmaktadır. Bu nedenle öncelikle suçta tekerrür konusu üzerinde durmak gerekmektedir. Suçta Tekerrür Nedir? Suçta tekerrür daha önce işlenmiş olan ve...
Read More
Feth-i Kabir Nedir
Feth-i kabir, ölen kişilerin mezarlarının açılması işlemidir. Genellikle miras hukuku veya ceza hukuku bağlamında gerektiğinde gerçekleştirilir. Ölen kişinin kimliği belirsizse, ölüm nedeni şüpheliyse, miras konusunda anlaşmazlık varsa veya yeni kanıtlar ortaya çıkmışsa, feth-i kabir işlemi başlatılabilir. Feth-i kabir işlemi, soruşturma aşamasında savcının, dava sürecinde ise mahkemenin kararıyla gerçekleşir. Mezardan çıkarma kararı, ölünün bir yakınına hemen...
Read More
1 2 3 9