Kat İrtifakı Nedir, Nasıl Kurulur ve Şartları Nelerdir?

Kat irtifakı, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde kurduğu haklardır. Bu hak, bina tamamlandığında bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını sağlar.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı, bir taşınmazın tapu kaydı üzerinde, tapu müdürlüğüne başvuru yaparak kurulur. Başvuru sonucunda taşınmazın tapusuna kat irtifakı tesis edilmiştir şerhi konulur.

Kat İrtifakı Kurulması İçin Gerekli Şartlar

 1. Taşınmazın imar planına uygun olması
 2. Bağımsız bölümlerin mimari projesinin onaylı olması
 3. Taşınmazın tapu kaydının bulunması

Kat İrtifakı İçin Gerekli Belgeler

 1. Tapu kaydı
 2. Mimari proje
 3. İmar durumu belgesi

Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

Kat irtifakı sahipleri;

 1. Bağımsız bölümünü kiraya verme
 2. Bağımsız bölüm üzerinde irtifak hakkı kurma
 3. Bağımsız bölümü satma haklarına sahiptir.

Kat İrtifakı Borçları Nelerdir?

Kat irtifakı sahipleri, taşınmazın genel giderlerine ve yönetim giderlerine katılmak zorundadır.

Kat İrtifakı Hangi Hallerde Bozulur?

 1. Bina tamamlandığında
 2. Taşınmazın imar mevzuatına aykırı hale gelmesi
 3. Taşınmazın yıkılması durumunda kat irtifakı bozulur.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir binanın bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı kişilere ait olmasıdır.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

 1. Kat irtifakı, inşaatın tamamlanmamış olduğu durumlarda kurulurken, kat mülkiyeti tamamlanmış binalar için kurulur.
 2. Kat irtifakı, mülkiyet hakkının tam anlamıyla kullanılmasını sağlamazken, kat mülkiyeti bu hakkı sağlar.

Kat İrtifakı Nasıl Yapılır?

Kat irtifakı, tapu müdürlüğüne başvuru yaparak ve gerekli belgeleri sunarak taşınmazın tapusuna şerh edilerek yapılır.

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevirilir?

Bina tamamlandığında, yine tapu müdürlüğüne başvuru yaparak kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi istenir. Gerekli incelemelerden sonra, taşınmazın tapusunda kat mülkiyeti tesis edilmiştir şerhi konulur.

Kat irtifakı, bir anagayrimenkul üzerindeki yapının inşaat süreci boyunca geçerlidir ve bu yapı tamamlandığında kat mülkiyetine dönüşür. Ancak, kat irtifakının kurulduğu tarihten itibaren yapının 5 yıl içinde tamamlanması şarttır.

Kat irtifakı kurulmadan önce, arsa paylarının belirlenmesi şarttır. Aynı zamanda, bağımsız bölümler ve bu bölümlerin eklentileri ile ortak alanlar proje dahilinde tanımlanmalı ve tüm tarafların anlaşmasına varılmalıdır. Kargir yapı için gereken tüm evraklar hazırlanmalı ve gerekli izinler alınmalıdır.

Bu belgeler şunlardır:

 1. Yapıda bulunan bağımsız bölümlere ait olan arsa payları ve bu bağımsız bölümlerin listesi 
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi 
 3. Bağımsız bölümler için yapılmış olan zorunlu deprem sigortası DASK
 4. Binanın herhangi bir borcunun bulunmadığına ilişkin belge
 5. Kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi