Category

İş ve Çalışma
hizmet tespit davası şartları
Hizmet tespit davası çalışanın fiili olarak iş yerinde çalışmasına rağmen sigorta primlerinin hiç yatırılmaması ya da eksik yatırılması nedeniyle açılmaktadır. Çalışanın çalışmış olduğu gerçek sürelere göre sigorta primlerinin ödenmesi amacıyla işveren aleyhine hizmet tespit davaları açılması mümkündür. Hizmet Tespit Davası Neden Açılır? Çalışanın fiili olarak herhangi bir iş yerinde çalışmış olmasına rağmen sigorta primlerini yatırılmadığı...
Read More
İş Kazası Sonrası Açılacak Davalar
İş kazalarının önlenmesi konusunda son yıllarda alınan önlemlerde ciddi bir artış vardır. Ancak buna rağmen çalışma hayatında iş kazası ile karşılaşma ihtimali tamamen ortadan kaldırılmış değildir. En büyük etkileri çalışan için görülmektedir. Buna rağmen hiçbir işverenin de karşılaşmak istemeyeceği iş kazası nedeniyle idari ve adli yönden yaptırımlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Tazminat hukuku, ceza hukuku hatta idare...
Read More
İşe İade Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir
İşe iade davası; işçi veya işverenden kaynaklanan, ancak herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmayan sebeplerden dolayı iş akdinin sonlandırılması nedeniyle açılan davalardır. İşe iade davaları; iş akdinin feshinin nedenleri; fesih bildiriminin usulü, işe iade davasını şartları gibi unsurlar dikkate alındığında oldukça detaylı hukuki işlemler içeren bir dava türüdür. Ayrıca işe iade davalarında arabuluculuk, dava sonrasında tazminat...
Read More
İhbar Süresi Nedir-İhbar Süresi Ne Kadardır
İşverenin veya işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçinin bildirimde bulunması gereken süre, ihbar süresi olarak bilinir. İhbar süresi, uygulamada “fesih süresi” olarak da bilinir. İhbar süresi, belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin uygulanması durumunda geçerlidir. Zira; belirli bir süreli iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin belirlenen sürenin sonunda sona ereceği anlamına gelir. İhbar süresi, fesih bildirimi için gereken...
Read More
işverenin bildirdiği çıkış koduna dava açılabilir mi
Bu yazımızda son zamanlarda sıkça aldığımız işverenin bildirdiği çıkış koduna dava açılabilir mi sorusunun detaylı cevaplarına değindik. İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlığın büyük çoğunluğunu işten ayrılma ve işten çıkarılma oluşturmaktadır. İşten ayrılma ve işten çıkarılma durumlarında; İşverenin bu durumu 10 günlük yasal süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekmektedir. İleride çalışan ile işveren...
Read More
Sigortasız işçi çalıştırma ve cezası
İşçinin sigortalı yapılması işverenin en önemli sorumluluklarından biridir. Sigortasız işçi çalıştırma, işçinin sosyal güvencesinin elinden alınması anlamını taşır ki maalesef ülkemizde bu durum sıklıkla görülmektedir. İşveren, işçi işe başlar başlamaz bunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek ve sigortasını başlatmakla yükümlüdür. Deneme Süresinde İşveren Sigorta Yapmak Zorunda Mı? Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de deneme sürecinde işverenin sigorta...
Read More
Fazla Mesai Ücretinin İspatı ve Zamanaşımı
Bu yazımızda fazla mesai ücretinin ispatı ve zamanaşımı ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. Yazı içeriğinde konuyla ilgili spesifik sorulara da cevap bulabilirsiniz. Ülkemizde çoğu çalışanın fazla mesai yaptığı ve yaptığı fazla çalışmalara ilişkin ücretlerini alamadığı veya tam olarak alamadığı bilinen bir gerçekliktir. Çoğu zaman da fazla mesai yapan işçiler, çalıştıkları iş yerinden ayrıldıklarında  yaptıkları fazla...
Read More
İşten Çıkarılırken İmza Attım Tazminat Alabilir Miyim
İşten çıkarılırken imza attım tazminat alabilir miyim sorusu işten çıkış sürecinde çalışana sunulan ibranamenin imzalanması ile hak kayıplarının olup olmayacağı ile ilgili şüphelerle sorulur. Bu yazımızda konuyla ilgili tüm detaylara yer verdik. Ülkemizde sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi de işten çıkarılan veya çıkan işçiye alacaklarını aldığını ve alacağı kalmadığına yönelik imza attırılmasıdır. Bu durumda çoğu...
Read More
işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir
Bu yazımızda çokça maruz kaldığımız olan genel bir sorunun “işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir?” sorusunun detaylı cevabını sizlerle paylaştık. Ülkemizde çalışanlar çoğu zaman sözleşme süreleri boyunca birçok haksızlığa uğramakta ve kanuna aykırı taleplere maruz kalmaktadır. Çoğu çalışanın işten çıkarıldığında nasıl çalışması gerektiği noktasında aklında birçok soru işareti bulunmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki eğer bir işçi...
Read More
Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi
Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi? Bu yazımızda bu önemli konuyu sizler için işledik. Emekli maaşı, ülkemizde milyonlarca emeklinin tek geçim kaynağıdır. Emekliler,  çoğu zaman kredi çekerken ödememe yapamamaları durumunda emekli maaşlarına bloke konmasına izin veren kredi sözleşmeleri imzalamaktadır. Devam eden süreçte de emekli maaşları üzerine haciz konabilmektedir. Belirtmek gerekir ki Anayasamızın 2. maddedeki tanımıyla ülkemiz sosyal...
Read More
1 2 3 5