Blog Yazıları

İş ve Çalışma
işçi kaçıncı ihtardan sonra işten çıkarılır
İçerik İşçi Hakkında Tutulan Fesih Tutanakları Hakkında Bilinen Yanlışlar İş Yerlerinde Tutulan Tutanak Ne Anlama Gelmektedir? İşçilere Sunulan Yazılı İhtar Nedir? İşçilere Tutulan Tutanak Kaç Yıl için Geçerli Olmaktadır? İşçi Yasağında Tutanak Tutulur mu? Bir İşçi Hakkında Tutanak Tutulması Durumunda Ne Olmaktadır? İş Yerinde Tutulan Kaçıncı Tutanaktan Sonra İşçiyi İşten Çıkarabilirim? İşçinin Tutanağı İmzalamaması Durumunda...
Read More
işyerinde tutulan tutanak sicile işler mi
İçerik İş Yerinde Neden Tutanak Tutulur? Özel Sektör Çalışanları ve Tutanak Tutulması İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? İşyerinde Tutulan Tutanaklara Ne İşlem Yapılır? Çalışan Özlük Dosyası ve Tutanak İşyerinde tutulan tutanak sicile işler mi? Bu konuya değinmeden önce çalışma hayatı konusunda bilgi vermek gerekir. Çalışma hayatı bilindiği gibi özel sektör ve devlet tarafından yani...
Read More
Babalık İzni Kaç Gün 2023
Babalık izni, uygulamada erkeklerin doğum izni olarak da bilinir. Erkek çalışanlar için oldukça önemli bir hak olan babalık izni, hem memur erkeklere hem de erkek işçilere tanınmaktadır. Söz konusu hak gerek yasal düzenlemeler ile gerek Yargıtay tarafından verilen kararlar ile tanzim edilmiş olup mühim ayrıntılara sahiptir. Bu hususların bilinmesi, babalık izni kullanmak isteyen kişilerin yararına olacaktır. Eğer yalnızca erkeklere...
Read More
yıllık izin süreleri 2023
İçerikYıllık İzin Kaç Ay Sonra Hak Edilir?Yıllık İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?50 Yaş Üzeri Yıllık İzin HakkıYıllık İzin ÜcretiYıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?Kullanılmayan Yıllık İzin ÜcretiYıllık İzin Ücreti Zamanaşamı SüresiYıllık İzin Ücreti Davaları Bilindiği üzere “dinlenme hakkı” Anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle gerek İş Kanunu, gerekse Sosyal Güvenlik Kanunu ile yıllık izin süreleri belirlenmiştir. Büyük ölçüde...
Read More
Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir? 2022 Güncel Bilgiler Malulen emeklilik şartları kişinin maluliyet yaşaması durumunda kendisinde taşıması gerekenler durumlardan oluşur. Hastalık ya da bir kaza sonucunda vücut bütünlüğünde meydana gelecek yetersizlikler maluliyet olarak tanımlanır. Malullük, 5510 sayılı Kanun’un 25. Maddesinde düzenlenen, çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybedilmesini ifade eden bir kavramdır. Malulen emeklilik ise esasında bir erken...
Read More
Kalp krizi iş kazası sayılır mı sorusunun yanıtını, iş yerinde geçirilen kalp krizinin hangi durumlarda iş kazası olarak raporlanabileceğini bu yazımızda bulabileceksiniz. Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığını tespit edebilmek için öncelikle iş kazasının net tanımının yapılması ve ne olduğunun açıkça ortaya konulması gerekir. İş kazası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda tanımlanmaktadır. Bu kanunun 13. maddesinde iş...
Read More
Süt izni, kadın işçi ve memurlara mevzuat gereği tanınmış haktır. Uygulamada emzirme izni adıyla da bilinen süt izni, bilhassa işçi işveren uyuşmazlıklarına sıklıkla konu olmaktadır. Bu uyuşmazlıkların kısa sürede hak ve menfaat kaybı yaşanmadan çözümlenebilmesi için avukat yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Kadın işçi ve memurlara tanınan iznin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini,...
Read More
Evlilik İzni Kaç Gün? Tüm Detayları İle Evlilik izni, evlilik sırasında kullanılmak üzere çalışanlara sağlanan bir izindir. Toplum içinde düğün izni olarak da bilinen evlilik izni, memurlar ve işçilere tanınan önemli haklardandır. Evlilik izni kapsamında geçirilen süre zarfında çalışan, çalıştığı günlerde ücret almaya devam ettiği gibi ücret alır. Bu yönüyle ücretli izindir. Memurlar ve özel sektör çalışanları için evlilik...
Read More
Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, devlet memurları ve özel şirket çalışanları için yasalarca korunan bir haktır. Ölüm izni ve bundan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Bu olağan durumun özellikle yasalarca korunmasının sebebi; uygulamada çalışanlara bu hakkın kullanılması için gerekli anlayışın gösterilmemesi ve bunun sonucu olarak sıkça karşılaşılan anlaşmazlıklardır. Ölüm...
Read More
Doğum izni İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir konudur. Yeni doğum yapmış olanların yanı sıra evlat edinme olarak adlandırılan durumda da doğum izni çalışanları ilgilendiren bir konudur. Çalışan kadın açısından annelik durumu İş Kanunu ile belirlenerek güvence altına alınmıştır. Çalışan ebeveynleri ilgilendiren bu konu kapsamında doğum izninin kullanım şartları açıklığa kavuşturulur. Hamileliğin başlaması ile birlikte çalışan anneleri ilgilendiren doğum...
Read More
1 2 3