Category

İş ve Çalışma
Babalık İzni Kaç Gün 2023
Babalık izni, uygulamada erkeklerin doğum izni olarak da bilinir. Erkek çalışanlar için oldukça önemli bir hak olan babalık izni, hem memur erkeklere hem de erkek işçilere tanınmaktadır. Söz konusu hak gerek yasal düzenlemeler ile gerek Yargıtay tarafından verilen kararlar ile tanzim edilmiş olup mühim ayrıntılara sahiptir. Bu hususların bilinmesi, babalık izni kullanmak isteyen kişilerin yararına olacaktır. Eğer yalnızca erkeklere...
Read More
yıllık izin süreleri 2023
İçerikYıllık İzin Kaç Ay Sonra Hak Edilir?Yıllık İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?50 Yaş Üzeri Yıllık İzin HakkıYıllık İzin ÜcretiYıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?Kullanılmayan Yıllık İzin ÜcretiYıllık İzin Ücreti Zamanaşamı SüresiYıllık İzin Ücreti Davaları Bilindiği üzere “dinlenme hakkı” Anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle gerek İş Kanunu, gerekse Sosyal Güvenlik Kanunu ile yıllık izin süreleri belirlenmiştir. Büyük ölçüde...
Read More
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Bu yazımızda bu soruyla birlikte başvuru için gerekli belgeler, prim gün sayısı ile ilgili durum, malulen emeklilik oranlarıyla ilgili detaylı güncel bilgi sahibi olabilirsiniz. Devletimiz, sosyal hukuk devleti niteliği gereği hak ve özgürlükleri geliştirerek kişilerin huzur, refah ve mutluluklarını güvence altına almayı hedefler. Bu kapsamda, kişilerin ekonomik refahı ve özgürlüğü oldukça...
Read More
Kalp krizi iş kazası sayılır mı sorusunun yanıtını, iş yerinde geçirilen kalp krizinin hangi durumlarda iş kazası olarak raporlanabileceğini bu yazımızda bulabileceksiniz. Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığını tespit edebilmek için öncelikle iş kazasının net tanımının yapılması ve ne olduğunun açıkça ortaya konulması gerekir. İş kazası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda tanımlanmaktadır. Bu kanunun 13. maddesinde iş...
Read More
Süt izni, kadın işçi ve memurlara mevzuat gereği tanınmış haktır. Uygulamada emzirme izni adıyla da bilinen süt izni, bilhassa işçi işveren uyuşmazlıklarına sıklıkla konu olmaktadır. Bu uyuşmazlıkların kısa sürede hak ve menfaat kaybı yaşanmadan çözümlenebilmesi için avukat yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Kadın işçi ve memurlara tanınan iznin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini,...
Read More
Evlilik İzni Kaç Gün? Tüm Detayları İle Evlilik izni, evlilik sırasında kullanılmak üzere çalışanlara sağlanan bir izindir. Toplum içinde düğün izni olarak da bilinen evlilik izni, memurlar ve işçilere tanınan önemli haklardandır. Evlilik izni kapsamında geçirilen süre zarfında çalışan, çalıştığı günlerde ücret almaya devam ettiği gibi ücret alır. Bu yönüyle ücretli izindir. Memurlar ve özel sektör çalışanları için evlilik...
Read More
Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, devlet memurları ve özel şirket çalışanları için yasalarca korunan bir haktır. Ölüm izni ve bundan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Bu olağan durumun özellikle yasalarca korunmasının sebebi; uygulamada çalışanlara bu hakkın kullanılması için gerekli anlayışın gösterilmemesi ve bunun sonucu olarak sıkça karşılaşılan anlaşmazlıklardır. Ölüm...
Read More
Doğum izni İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir konudur. Yeni doğum yapmış olanların yanı sıra evlat edinme olarak adlandırılan durumda da doğum izni çalışanları ilgilendiren bir konudur. Çalışan kadın açısından annelik durumu İş Kanunu ile belirlenerek güvence altına alınmıştır. Çalışan ebeveynleri ilgilendiren bu konu kapsamında doğum izninin kullanım şartları açıklığa kavuşturulur. Hamileliğin başlaması ile birlikte çalışan anneleri ilgilendiren doğum...
Read More
İşsizlik maaşı, yasal düzenlemelerde işsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan işçiler için iktisadi anlamda büyük önem taşıyan güvencelerdendir. İşsiz kalan işçilerin, işsiz kaldıkları süreçte mali açıdan güç duruma düşmemek için işsizlik maaşına başvurur. Ancak işsizlik ödeneğinin müracaat eden herkese bağlanması mümkün değildir. Söz konusu ödenekten yararlanılabilmesi için belirli şartların karşılanıyor olması gerekir. İşsizlik Maaşı Nedir?...
Read More
Ücretsiz izin, yasalar gereğince işçilere tanınan hak ve yükümlülüklerdendir. Ücretsiz izin, adından da anlaşılacağı üzere izin kullanan işçinin, izin süresi zarfında ücret almamasını ifade eder. Ücretli izin ise; hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayramlarda işçinin herhangi bir çalışma yapmamasına karşın sanki çalışıyormuş gibi tam ücret almasıdır. İşveren, gerekli şartların mevcudiyeti halinde işçi için bir yükümlülük...
Read More
1 2 3 4