Category

Genel
Tenkis Davası Şartları Zamanaşımı Ve Yetkili Mahkeme
Tenkis davası, saklı pay sahibi mirasçının saklı paya ilişkin haklarının korunması amacı ile açılan davalardır. Tenkis davalarının hukuki dayanağını ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 560. Maddesi oluşturmaktadır.  Genellikle tenkis davaları, saklı pay ve çoğunlukla muris muvazaasına bağlı olarak açılmaktadır. Bu nedenle tenkis davası şartları, tenkis davası kime karşı açılır, tenkis davası zamanaşımı süreleri ve...
Read More
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Şartları
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Türk Borçlar Kanunumuzun 611 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bir hukuki sözleşme türüdür.  Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi;  Bakım borçlusu tarafından ölünceye kadar, bakım alacaklısına bakıp gözetilmesi, buna karşılık bakım alacaklısının da herhangi bir mal varlığını ya da bu malvarlığına karşılık değerleri bakım borçlusuna devretmesini üstlenmiş oldukları sözleşmelerdir. ...
Read More
hizmet tespit davası şartları
Hizmet tespit davası çalışanın fiili olarak iş yerinde çalışmasına rağmen sigorta primlerinin hiç yatırılmaması ya da eksik yatırılması nedeniyle açılmaktadır. Çalışanın çalışmış olduğu gerçek sürelere göre sigorta primlerinin ödenmesi amacıyla işveren aleyhine hizmet tespit davaları açılması mümkündür. Hizmet Tespit Davası Neden Açılır? Çalışanın fiili olarak herhangi bir iş yerinde çalışmış olmasına rağmen sigorta primlerini yatırılmadığı...
Read More
Askeri Rütbeler - Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiyerarşi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkenin güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla oluşturulmuş, disiplin ve hiyerarşi esasına dayalı bir kurumdur. Bu hiyerarşinin temelini ise askeri rütbeler oluşturur. Her rütbenin belirli görev ve sorumlulukları, aynı zamanda bu görevlerde kalma süreleri vardır. İşte TSK’nın omurgasını oluşturan askeri rütbeler ve detayları: General Rütbeleri – Askeriyenin Tepe Yöneticileri Mareşal: TSK’nın şimdiye...
Read More
memur disiplin cezaları
Disiplin cezaları denildiği zaman genellikle memur disiplin cezaları akıllara gelmektedir. Disiplin hukuku ve memur disiplin cezaları alanında doçentlik tezimi hazırladığım yıllarda; Özellikle memurun fiili ile takdir edilen disiplin cezaları arasında çoğu kez bir orantısızlık olduğu, bu nedenle idari yargıda çoğu kez verilen disiplin cezalarının dava konusu yapıldığını gördüm. Aradan geçen 8-10 yıllık süre içerisinde ise...
Read More
Emeklilikte Staja Takılanlar
Bu makalede, “Emeklilikte Staja Takılanlar” (ESTA) ve staj mağdurlarının karşılaştığı hukuki meseleleri ele alacağız. Aday çırak ve çırakların eğitim süreçlerinde sigorta primlerinin nasıl değerlendirildiğini ve bu durumun emeklilik haklarına etkisini inceleyeceğiz. 3308 Sayılı Kanun kapsamında çırakların sosyal güvenlik hakları ve bu hakların emeklilik işlemlerine etkisini detaylandıracağız. Çıraklık Borçlanması Aday çırak ve çırakların staj dönemleri için...
Read More
2024 Yılı İçin Doğum Parası Miktarı, Başvurusu ve Ödeme Süreci
Doğum parası, çalışan annelere doğum sonrası dönemde ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. 2024 yılı için doğum parası miktarı, başvuru süreci ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. Ayrıca, SGK ve memurlar için doğum parası hesaplamaları ve ilgili yasal düzenlemelere de yer vereceğiz. 2024 yılında doğum parası ne kadar oldu? 2024 yılı...
Read More
Papara Suçları ve Cezaları
Papara, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme kuruluşudur. Kullanıcılarına, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden, para transferi, fatura ödeme, alışveriş ve ATM’den para çekme gibi hizmetler sunar. Papara’nın sunduğu sanal VISA kart ile internet üzerinden alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca, kullanıcılar Papara hesaplarına para yatırabilir, arkadaşlarıyla para gönderip alabilir ve birçok işletmede Papara ile ödeme...
Read More
Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu
“Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu” başlığı altında ele alacağımız bu makale, ev sahiplerinin karşılaşabileceği en yaygın sorunlardan biri olan kiracı tahliyesi süreçlerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Kiracıların kira sözleşmesine aykırı davranışları veya kira süresinin sona ermesi gibi çeşitli nedenlerle tahliye sürecinin başlatılması gerekebilir. Ancak bazı durumlarda, kiracının kira bedelini düzenli ödememesi, mülkü kötü kullanması...
Read More
İntifa Hakkı şartları
İntifa hakkı 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 794 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınır veya taşınmaz ya da herhangi bir mal varlığı üzerindeki kullanma ve faydalanma hakkını ifade etmektedir. Yine 4721 sayılı T.M.K ile intifa hakkının kurulması ve intifa hakkının sona erdirilmesi yani intifa hakkının kaldırılması düzenlenmiştir. İntifa Hakkının Özellikleri İntifa hakkının en temel özeliği hak sahibine...
Read More
1 2 3 5