tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Category

Genel
İntifa Hakkı şartları
İntifa hakkı 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 794 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınır veya taşınmaz ya da herhangi bir mal varlığı üzerindeki kullanma ve faydalanma hakkını ifade etmektedir. Yine 4721 sayılı T.M.K ile intifa hakkının kurulması ve intifa hakkının sona erdirilmesi yani intifa hakkının kaldırılması düzenlenmiştir. İntifa Hakkının Özellikleri İntifa hakkının en temel özeliği hak sahibine...
Read More
Askerlik Borçlanması Hesaplama
Askerlik borçlanması ne kadar 2024 yılında da sık araştırma konusu olmaktadır. Emeklilik hesaplamaları sırasında askerlik sürelerinin de hesaplanarak, bu sürelere denk gelen miktarların ödenmesi askerlik borçlanması olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından günlük borçlanma miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda askerlik borçlanması 2024 yılında brüt asgari ücret miktarının %32 oranından hesaplanmaktadır. Askerlik Borçlanması Nedir? Emeklilik şartlarından...
Read More
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası
İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin kendisinin veya yakının söz konusu taşınmaza ihtiyaç duymasına bağlı olarak açılan davalardır. Borçlar Kanunu kira sözleşmeleri ile ev sahibinin haklarını koruduğu kadar kiracının da haklarını koruyacak hükümlere yer vermektedir. Bu nedenle tahliye istediğin bu sebebe dayandırılabilmesi için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası şartlarının oluşması gerekmektedir. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?...
Read More
Mit Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır
Mit personel alımı 2024 yılında da sık araştırma konusu olmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı kurumunun üstlenmiş olduğu kritik ve önemli görevler nedeniyle personel seçiminde ve mit personel alımında diğer kamu kurumlarından kısmen farklı şartlar ve prosedürler uygulamaktadır. Kariyerinize bu yönde devam etmek isteyen kişilere yol gösterici olduğunu düşündüğümüz Mit personel alım şartları, Mit personel başvurusu, Mit...
Read More
Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi
Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi; Kiralayanın, kiralanan taşınmazı boşaltacağı tarihi önceden belirtmiş olduğu yazılı beyan halinde mümkündür. Her türle taahhütnamede olduğu gibi tahliye taahhütnamesi şartları arasında en önemli husus taahhütnamenin yazılı olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu durumda boş tahliye taahhüdü geçerli midir? Sorusu akıllara gelmektedir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi nasıl yapılır konusuna değinmeden önce kısaca...
Read More
Fahiş Kira Artışı Nereye Şikayet Edilir
Fahiş kira artışı nereye şikayet edilir? Sorusu ile son günlerde sıkça karşılaşmaktayız. Özellikle son yıllardaki enflasyon oranlarındaki olumsuz değişiklikler kiraya veren ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıklara etki etmiştir. Bu uyuşmazlıkların en sık rastlanılanı ise “fahiş kira artışıdır.” Konu ile ilgili araştırma yaparken fahiş kira artışı nereye şikayet edilir? Konusunda bir çok bilgi kirliliği ile karşılaşmış bulunmaktayız....
Read More
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2024 yılında en fazla artan trafik cezaları arasında yer almaktadır. Genellikle ehliyetsiz araç kullanma cezası; Gerekli eğitimleri ve sınavları tamamlamadan hiç ehliyet almamış olan kişilerin veya herhangi bir nedenle ehliyeti geri alınmış olan kişilerin buna rağmen araç kullanması nedeniyle düzenlenen cezalardır. İdari para cezalarında yapılan son değişiklikler ile 2024 yılında ehliyetsiz...
Read More
Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır
Kişinin resmi kayıtlardaki yaşı ile gerek yaşının örtüşmesi durumunda açılan davalara yaş düzeltme davası ya da yaş tahsisi davası denilmektedir. Yaş düzeltme davaları ile uygulamada iki farklı şekilde karşılaşılmaktadır. Gerçek yaşın resmi kayıtlarda belirtilen yaştan küçük olması durumunda, yaş küçültme davası, gerçek yaşın resmi kayıtlardaki yaştan büyük olması durumunda ise yaş büyütme davası açılmaktadır. Her...
Read More
Yolsuz Tescil Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil Davası
Yolsuz tescil davası, herhangi bir sebep ile tapu tescil kaydının “yolsuz” yani hukuka aykırı hale dönüşmesine bağlı olarak açılan davalardır. Söz konusu usulsüzlüğün yolsuzluk tescil davası ile giderilmemesi halinde kişi ve kurumların ayni hakkının kaybetmeleri mümkündür. Bu nedenle yolsuz tescil davaları önemle üzerinde durulması gereken davalardandır. Tescil; Ayni hakların devri veya değiştirilmesi amacıyla tapu kaydı...
Read More
Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır
Veraset ilamı; Ölene ait terekedeki malvarlıklarını üzerinde hak sahibi olan ve bu hak sahipliğinin hangi oranlarda olduğunu gösteren belgelerdir. Günümüzde bu nedenle çoğu zaman mirasçılık belgesi olara da anılmaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşecek olan ir çok işleminde mirasçılık belgesinin ibrazı zorunludur. Örneğin veraset ilamı olmadan intikal işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Veraset İlamı Nasıl Alınır?...
Read More
1 2 3 4