tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Category

İş ve Çalışma
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;...
Read More
Bu yazımızda mobbing nedir, mobbing davası nasıl açılır ve mobbing türlerinin ne olduğu ile ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Mobbing Nedir? Sürekli gelişen ve değişen dünyada insan ilişkilerine verilen önemin ön plana çıkmasıyla; birey, aile, örgüt ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açan mobbing olgusunun da önemi artmıştır. Mobbing teriminin Türkçe karşılığı incelendiğinde psikolojik şiddet, duygusal saldırı,...
Read More
Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin işçi ve işverenler açısından oldukça zorlayıcı durumları oldu. Bu sayfamızda Covid-19 işçi hakları ekseninde sizlere rehberlik edecek bir içerik oluşturduk. Günümüzde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle işçi ve iş veren arasında sorunların yaşandığı ve yaşanacağı ortadadır. İş Kanunu’nun 77. Maddesine göre; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her...
Read More
KHK ile Memuriyetten Çıkarılan Memurların Dava ve İtiraz Hakkı Ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Anayasal bir kararla Olağanüstü Hal Kanunu devreye girdi ve bu kanun 2 seneye yakın aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sürdü. Bu süre zarfında FETÖ suçlamasıyla karşı karşıya kalan memurlar da oldu. Kanun hükmünde kararname ile meslekten...
Read More
İş kazası tazminat davası ve şartları durumlara göre değişebilir. Bir kişi tazminat davası açmadan önce iş kazası geçirmiş olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir işçinin iş ile ilişkisi olan bir durum nedeni ile yaralanması ya da ölümü halinde işçinin ya da yakınlarının iş kazası tazminat davası açma yetkisi vardır. Hem asıl işverene hem de alt işverenlere bu dava açılabiliyor....
Read More
İş mahkemesinin yetkisi ve görevleri işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumların giderilmesi için kurulmuştur. Bu noktada kanunda yer alan işçi tanımı ile yapılacak olan dava başvurularının kabulünün oldukça ilişkili olduğu da belirtilmelidir. İşçi statüsünde olmayan kişilerin sorunlarını bu mahkemeler aracılığı ile çözme gibi bir hakları olmayacaktır. İş Mahkemesi Hangi Mahkeme Türü Arasında...
Read More
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu için belirtilen suç unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanunu’nda 117.maddede yer bulmuştur. İş ve çalışma özgürlüğü başkaları tarafından zorla engellenebilmektedir. Suçun hem olağan hem nitelikli olarak işlenmiş olmasına dair kanunlar ayrı düzenlemeler getirmişlerdir. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu Nedir? İş ve çalışma hürriyetinin...
Read More
İş mahkemesinin yetkisi ve görevleri işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumların giderilmesi için kurulmuştur. Bu noktada kanunda yer alan işçi tanımı ile yapılacak olan dava başvurularının kabulünün oldukça ilişkili olduğu da belirtilmelidir. İşçi statüsünde olmayan kişilerin sorunlarını bu mahkemeler aracılığı ile çözme gibi bir hakları olmayacaktır. İş Mahkemesi Hangi Mahkeme Türü Arasında...
Read More
İş Kazası Tazminat Davası Ve Şartları İş kazası tazminat davası ve şartları durumlara göre değişebilir. Bir kişi tazminat davası açmadan önce iş kazası geçirmiş olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir işçinin iş ile ilişkisi olan bir durum nedeni ile yaralanması ya da ölümü halinde işçinin ya da yakınlarının iş kazası tazminat davası açma yetkisi vardır. Hem asıl işverene hem...
Read More
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi şartları ile alakalı yapılan incelemelere bakıldığı zaman savcılığın direkt olarak açtığı davalar olarak dikkate alınmaktadır. Kişilerin şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın açılan kamu davası kişilerin haklarını kendileri istekli olsa da olmasa da savunmaları manasına gelmektedir. Bu noktada hukuki terim bakımından inceleme yapıldığı zaman davanın kamusallığının ve mecburiliğinin temel esas olarak belirlenmiş olmasının ayrıca...
Read More
1 2 3 4 5