Category

İş ve Çalışma
İş mahkemesinin yetkisi ve görevleri işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumların giderilmesi için kurulmuştur. Bu noktada kanunda yer alan işçi tanımı ile yapılacak olan dava başvurularının kabulünün oldukça ilişkili olduğu da belirtilmelidir. İşçi statüsünde olmayan kişilerin sorunlarını bu mahkemeler aracılığı ile çözme gibi bir hakları olmayacaktır. İş Mahkemesi Hangi Mahkeme Türü Arasında...
Read More
İş Kazası Tazminat Davası Ve Şartları İş kazası tazminat davası ve şartları durumlara göre değişebilir. Bir kişi tazminat davası açmadan önce iş kazası geçirmiş olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir işçinin iş ile ilişkisi olan bir durum nedeni ile yaralanması ya da ölümü halinde işçinin ya da yakınlarının iş kazası tazminat davası açma yetkisi vardır. Hem asıl işverene hem...
Read More
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi şartları ile alakalı yapılan incelemelere bakıldığı zaman savcılığın direkt olarak açtığı davalar olarak dikkate alınmaktadır. Kişilerin şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın açılan kamu davası kişilerin haklarını kendileri istekli olsa da olmasa da savunmaları manasına gelmektedir. Bu noktada hukuki terim bakımından inceleme yapıldığı zaman davanın kamusallığının ve mecburiliğinin temel esas olarak belirlenmiş olmasının ayrıca...
Read More
Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında 113.maddede düzenlenmiştir. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı istisnai durumlar haricinde kişilere aittir ve özgür iradeleri mevcuttur. Anayasa aynı zamanda kamu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi durumunu da güvence altına almaktadır. Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Nedir? Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi ne? İle ilgili olarak bireysel veya kolektif haklardan bahsedilebilmektedir....
Read More
1 2 3 4