Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir? 2022 Güncel Bilgiler

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir? 2022 Güncel Bilgiler

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir

Malulen emeklilik şartları kişinin maluliyet yaşaması durumunda kendisinde taşıması gerekenler durumlardan oluşur. Hastalık ya da bir kaza sonucunda vücut bütünlüğünde meydana gelecek yetersizlikler maluliyet olarak tanımlanır.

Malullük, 5510 sayılı Kanun’un 25. Maddesinde düzenlenen, çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybedilmesini ifade eden bir kavramdır.

Malulen emeklilik ise esasında bir erken emeklilik halidir. Kişi çalışma yaşantısında bir kaza, hastalık, meslek hastalığı ya da kaza neticesinde çalışa gücünü belirli bir oranda kaybettiyse malulen emeklilikten yararlanabilir.

Sigortalı işçilerin malulen emekli olabilmesi için malulen emeklilik şartlarının sağlanması gereklidir.

Maluliyetin Tespiti Nasıl Olur?

Maluliyetin tespiti için öncelikle maluliyet şartlarının kendisinde bulunduğunu düşünen sigortalı çalışanın Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir.

Oluşturulan sağlık raporunun incelemesi ile maluliyet şartlarının kişide var olup olmadığı değerlendirilir.

Sigortalı çalışanın çalışma gücü kaybı en az %60 ise bu durumda kişi malulen emeklilik şartları konusunda karşılaması gereken koşulları karşılamış ve malullük aylığına hak kazanmış olacaktır.

Şu ayrıntıyı belirtmeliyiz ki; çalışanının raporunda sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olduğu belirtildiyse, malullük maaşının bağlanabilmesi adına 10 yıllık sigortalı bulunma şartı aranmaz.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları aşağıdaki belirtilmiştir.

 • 10 senelik sigortalı olma süre şartı sağlanmalı.
 • Çalışma gücünde %60 ve üzeri bir oranda kayıp yaşanması,
 • Kamu çalışanlarının, ifa ettiği görevini yapamayacak duruma gelmesi veya çalışma gücünü %60 ve üzeri bir oranda kaybetmesi.
 • 1800 gün prim ödenmiş olması.
 • Çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybedilmesine sebep olan durumun, ilk kez sigorta kapsamında çalışılan tarihten sonra meydana gelmesi gerekir.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Malulen emeklilik için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • İşe giriş bildirgesi,
 • İşe giriş sağlık raporu ya da beyanı,
 • İşten ayrılış bildirgesi,
 • Malulen emeklilik için alınan sevk onayı,
 • Sağlık kurulu raporu.

Memurun Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları söz konusu SGK iş kazası olduğu yönünde bir karar aldığında ve işçiyi bir sağlık kuruluşuna sevk ettiğinde sağlık kurulu raporu alınır.

Malulen emeklilik şartları arasında yer alan sağlık kurulu raporu, bu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmalıdır. Bu rapor SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilmektedir. Bu raporlar sayesinde işçinin iş kazasına bağlı olarak yaşadığı iş gücü kaybı oranı tespit edilir.

Bipolar Kişilerin Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları taşıyan kişilerde psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklar da söz konusu olabilmektedir.

Bu tür rahatsızlıkların tedavi edilmesine rağmen çalışmaya engel teşkil ettiği durumlarda bunun sağlık raporu ile tespit edilip bildirilmesi gerekir.

Bipolar bozuklukların ortaya çıkması halinde ve tedaviye yanıt alınamaması durumunda koşulların sağlık raporları ile belgelenmesi gerekmektedir.

Malullük Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Malulen emeklilik şartları kendisinde bulunduğu halde aşağıdaki durumlarda kişinin malüllük aylığı kesilir.

 • Kontroller sonrasında malul olarak değerlendirilmesine neden olan durumun ortadan kalkması.
 • Kurum tarafından yapılacak kontrol muayenesi sonrası malul kapsamında değerlendirilen kişi esasında malul değilse ancak malullük aylığı alması.
 • Aylık alan kişi, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bir işte çalışması.
 • Aylık alan kişi, bir yabancı ülkenin mevzuatı dahilinde çalışması.

Sık Sorulan Sorular

Malulen Emeklilik Maaşı Ne Zaman Alınır?

Maluliyeti belirten raporun tarihi, malullük aylığı alınması için yapılan başvurudan önce ise yazılı başvurunun gerçekleştiği tarihi, raporun tarihinin yazılı müracaattan sonra olması durumunda maluliyet raporunun tarihini, memurlar içinse maluliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden ayın başından itibaren aylığını almaya başlar.

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor 2022?

Görme azlığı
Retina kanamaları
İşitme kaybı
Anemi
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Bipolar bozukluk
Kol, bacak gibi organ kaybı
Kalp yetmezliği
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS

Malulen emekli ne kadar maaş alır 2022?

2022 yılında en az malulen emeklilik maaşı 2500, en yüksek malulen emekli maaşı ise 7.484 TL olmuştur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz