Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Cocugun-Velayeti-Hangi-Durumlarda-Anneye-Verilmez

Çocuğun velayeti hangi durumlarda anneye verilmez? Bu yazımızda oldukça fazla soru olarak aldığımız bu konuda detaylı bilgilere yer verdik.

Öncelikle velayetin amacının ne olduğunun anlaşılması gerekir. Velayetin anne babaların istek ve arzularına göre çocuğun üstün yararı gözetilerek verildiğinin unutulmaması lazımdır.

Öncelikle velayete nasıl karar verilir buna bakalım.

Ayrıca bakınız: Velayet Davası Nedir: Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Velayet Kararı Nasıl Alınır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere velayet konusunda en önemli husus; çocuğun üstün yararıdır. Çocuk maddi manevi olarak annenin ya da babanın, kimin yanında daha iyi şartlara sahip olacaksa velayeti ona verilir.

Çocuğun üstün menfaatinden kastedilen genellikle küçük, bakıma muhtaç çocuklarda çocuğun bedensel ve sosyal gelişimi, ahlakı, eğitim durumu lüzumu halinde uzman bir pedagog görüşü alınarak çocuğun velayetinin kime verileceği kararı verilir.

Dava ile alakalı elde edilen deliller ve alınacak uzman raporları ışığında velayete ilişkin karar verecek olan kişi davadaki hakimdir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Velayetin ana amacının çocuğun üstün yararını gözetmek olduğunu yukarıda belirtmiştik. Aşağıda belirttiğimiz örnek durumlarda çocuğun velayeti babaya verilir.

  • Annenin aldatması ya da güven sarsıcı hareketlerde bulunması, çocuğun velayet hakkını almasına doğrudan etki etmemekte ise de olumsuz kanaat oluşturacaktır. Mahkeme netice olarak çocuğun bakım ve gözetimini ihlal etmeyen babaya velayet hakkını verecektir.
  • Mahkeme velayet kararını verirken çocuğun bakım ve gözetiminin hangi ebeveynin yanında daha iyi yapılacağını dikkate alır. Çocuk henüz anne bakımına ihtiyacı olacak yaşta olsa bile babayla kalması psikolojik ve fiziksel olarak daha iyi olacaksa mahkeme velayeti babaya verecektir.
  • Çocuğun velayeti annedeyken; annenin sonradan evlendiği kişinin çocuğa fiziksel ya da psikolojik zarar verdiği tespit edilirse, velayetin değiştirilmesi davası sonucu velayet babaya verilebilir.
  • Annenin tutuklanıp cezaevine düşmesi durumunda çocuğun velayeti babaya verilir.
  • Anne çocuğa bakamıyorsa, bunun sonucunda çocuk zarar görüyorsa, bakımıyla ilgilenmeyip sürekli başına kaza geliyorsa, çocuk fiziki ya da psikolojik şiddete maruz kalıyorsa, psikolojik rahatsızlığı çocuğun bakımına mani oluyorsa çocuğun velayeti babaya verilir.
  • Velayet hakkı kötüye kullanılırsa velayet hakkı alınır. Annenin çocuğu baba ile görüştürmemesi bu duruma en iyi örnektir.
  • Annenin genel ahlak kurallarına aykırı bir yaşam tarzı varsa velayet babaya verilir.
  • Annenin sağlık durumu kötü ise velayet babaya verilir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?

Velayetin değiştirilmesi davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Taraflardan velayetin değiştirilmesi davasını açmak isteyen Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

Velayet davaları bakımından kesin bir yetki kuralı bulunmadığından yetkili mahkeme, çocuğun ikametgâhının bulunduğu yer Aile Mahkemesi veya davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesi olabilmektedir.

Ayrıca bakınız: Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Velayetin Değiştirilmesi Davası Hangi Süre İçinde Açılmalıdır?

Velayet değişikliği davası açabilmek için öngörülmüş bir süre bulunmamaktadır. Fakat velayet altındaki çocuğun menfaatinin zarara uğradığı bir durum olması halinde herhangi bir süre zarfı olmadan velayet davası açılabilmektedir.