tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Category

İş ve Çalışma
Kalp krizi iş kazası sayılır mı sorusunun yanıtını, iş yerinde geçirilen kalp krizinin hangi durumlarda iş kazası olarak raporlanabileceğini bu yazımızda bulabileceksiniz. Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığını tespit edebilmek için öncelikle iş kazasının net tanımının yapılması ve ne olduğunun açıkça ortaya konulması gerekir. İş kazası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda tanımlanmaktadır. Bu kanunun 13. maddesinde iş...
Read More
Süt izni, kadın işçi ve memurlara mevzuat gereği tanınmış haktır. Uygulamada emzirme izni adıyla da bilinen süt izni, bilhassa işçi işveren uyuşmazlıklarına sıklıkla konu olmaktadır. Bu uyuşmazlıkların kısa sürede hak ve menfaat kaybı yaşanmadan çözümlenebilmesi için avukat yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Kadın işçi ve memurlara tanınan iznin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini,...
Read More
Evlilik İzni Kaç Gün? Tüm Detayları İle Evlilik izni, evlilik sırasında kullanılmak üzere çalışanlara sağlanan bir izindir. Toplum içinde düğün izni olarak da bilinen evlilik izni, memurlar ve işçilere tanınan önemli haklardandır. Evlilik izni kapsamında geçirilen süre zarfında çalışan, çalıştığı günlerde ücret almaya devam ettiği gibi ücret alır. Bu yönüyle ücretli izindir. Memurlar ve özel sektör çalışanları için evlilik...
Read More
Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, devlet memurları ve özel şirket çalışanları için yasalarca korunan bir haktır. Ölüm izni ve bundan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Bu olağan durumun özellikle yasalarca korunmasının sebebi; uygulamada çalışanlara bu hakkın kullanılması için gerekli anlayışın gösterilmemesi ve bunun sonucu olarak sıkça karşılaşılan anlaşmazlıklardır. Ölüm...
Read More
Doğum izni İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen bir konudur. Yeni doğum yapmış olanların yanı sıra evlat edinme olarak adlandırılan durumda da doğum izni çalışanları ilgilendiren bir konudur. Çalışan kadın açısından annelik durumu İş Kanunu ile belirlenerek güvence altına alınmıştır. Çalışan ebeveynleri ilgilendiren bu konu kapsamında doğum izninin kullanım şartları açıklığa kavuşturulur. Hamileliğin başlaması ile birlikte çalışan anneleri ilgilendiren doğum...
Read More
İşsizlik maaşı, yasal düzenlemelerde işsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan işçiler için iktisadi anlamda büyük önem taşıyan güvencelerdendir. İşsiz kalan işçilerin, işsiz kaldıkları süreçte mali açıdan güç duruma düşmemek için işsizlik maaşına başvurur. Ancak işsizlik ödeneğinin müracaat eden herkese bağlanması mümkün değildir. Söz konusu ödenekten yararlanılabilmesi için belirli şartların karşılanıyor olması gerekir. İşsizlik Maaşı Nedir?...
Read More
Ücretsiz izin, yasalar gereğince işçilere tanınan hak ve yükümlülüklerdendir. Ücretsiz izin, adından da anlaşılacağı üzere izin kullanan işçinin, izin süresi zarfında ücret almamasını ifade eder. Ücretli izin ise; hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayramlarda işçinin herhangi bir çalışma yapmamasına karşın sanki çalışıyormuş gibi tam ücret almasıdır. İşveren, gerekli şartların mevcudiyeti halinde işçi için bir yükümlülük...
Read More
yıllık izin süreleri 2023
Yıllık İzin Nedir? Yıllık izin, bir yıllık çalışması sonucunda, gerek fiziki gerekse ruhsal anlamda yıpranan işçinin temel tatil hakları arasında yer alır. İşçinin, yıllık izin hakkını kullanamadığı hallerde tatil hakkını kullanamadığı için işvereninden talep ettiği ücret ise yıllık izin ücreti olarak ifade edilir. Fakat, yıllık izin ücretinin işverenden talebi her zaman mümkün değildir. Yıllık izin hakkı ücreti, iş...
Read More
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa çalışma ödeneği; bölgesel kriz, sektörel veyahut zorlayıcı nedenler dolayısıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici surette en az üçte bir oranda düşürülmesi ya da süreklilik şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta durdurulması durumunda, söz konusu iş yerinde üç ayı geçmemek kaydıyla sigortalı çalışanlara çalışamadıkları süreç için...
Read More
İş Mahkemesi Nedir? İş mahkemesi, en basit tanımıyla iş davası olarak tanımlanan davanın görüldüğü mahkemedir. Diğer bir deyişle İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan iş sözleşmesine ve diğer hususlara ilişkin uyuşmazlıkların sonuçlandırıldığı mahkeme, İş Mahkemesi’dir. İş Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir. İhtisas mahkemesi, yalnızca belirli bir alandaki davalara bakan mahkemelere denmektedir. İş Mahkemesi gibi ihtisas...
Read More
1 2 3 4 5