Raporlu İşçinin Sigortası Kesilir Mi?

Bu yazımızda raporlu işçinin sigortası kesilir mi sorusunun cevabını tüm detaylar ile sizin için inceledik.

Çalışanların merak ettiği hususlardan bir tanesi de raporlu işçilerin sigortasının kesilip kesilmediği, primlerinin ödenip ödenmediğidir. Öncelikle raporlu işçiden kasıt, geçici iş göremezlik hali nedeniyle çalışamayan işçidir. Geçici iş göremezlik halleri, hastalık, iş kazası, doğum ve meslek hastalığı olarak sıralanabilir. İşçiye sıralanan bu durumlardan çalışamaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Raporlu İşçiye Ödenen Ücretin Miktarı

Geçici iş göremezlik halleri nedeniyle çalışamayan işçiye SGK tarafından ücretinin 2/3 oranındaki tutarı ödenir. Ücret hesaplanırken işçinin son 3 aylık çalışması dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu kapsamda işçinin prim ve ikramiyeleri de hesaba katılmaktadır.  İş kazası ve meslek hastalığı halinde işçinin çalışmadığı her gün için ücret ödenmektedir. Analık haline bağlı doğumdan kaynaklı iş göremezlik halinde ise  doğumdan önce ve sonra sekizer hafta ödeme yapılmaktadır. Ayrıca çoğul gebelik halinde bu sürelere ek olarak doğumdan önceki süreye 2 hafta eklenmektedir. Eklemek istediğimiz bir husus da işçinin 3 aylık çalışması olmaması halidir. Bu durumda işçinin daha eski tarihlerde çalışması varsa bunlar dikkate alınır.

Raporla SGK’dan Ödeme Alınması İçin Yapılması Gerekenler

Geçici iş göremezlik hallerinde SGK’dan ödenek alabilmek için öncelikle yukarıda belirttiğimiz şartlara ek olarak sigortalının geriye dönük 90 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca  hastalık, iş kazası, doğum ve meslek hastalığına ilişkin alınacak raporların yetkilendirilmiş doktor veya hastanelerden alınması gerekmektedir.

Sigortalının bu şartları sağlaması ve gereken raporu aldıktan sonra SGK’ya başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvurunun sürecinin takibi de e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru süreci 15 gün devam etmektedir.

Hastalık Halinde İşçiye Ücret Ödenir Mi?

Her ne kadar işçinin hastalanması geçici iş göremezlik hallerinden bir tanesi olsa da işçinin hastalanmaya bağlı çalışamaması durumunda hastalığının ilk 2 gününde kurumca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Hastalık Halinde İşveren 2 Günlük Ücretimi Ödemedi, Ne Yapmalıyım?

İfade etmek gerekir ki iş mevzuatında işvereni, işçinin hastalanması durumunda ilk 2 gün için ödeme yapmaya zorlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada ise yapılan teftişlerde işverenden bu ücreti ödemesi istenmektedir. Bunun gerekçesi olarak da bazı kanuni düzenlemeler gösterilmektedir. İş sözleşmeniz devam ederken işverenden bu ödemeye alamamanız halinde iş sözleşmesi sona erdikten sonra bu ücretleri talep edebilirsiniz. Ancak ücret alacağının 5 yılın ardından zamanaşımına uğradığını unutmamanız gerekmektedir.

Raporlu İşçinin Sigorta Primi Yatırılır Mı?

İşçiye ödenecek ücretle ilgili yapılan açıklamalar sigorta primi açısından da geçerlidir. İşvereni, işçinin sigortasını yatırmaya zorlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki işverenin işçinin ücretini yatırması halinde sigorta primlerini de yatırması gerekmektedir.

Hangi Meslek Hastalığı Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir?

Her ne kadar geçici iş göremezlik ödeneği meslek hastalığı hallerinde alınabilse de meslek hastalığına ayrıca değinmek gerekmektedir. Meslek hastalığı, çalışanın yaptığı işe ve bu işin yapıldığı ortama bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabulü için, hastalık ile iş veya işyeri arasında bir illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Yani, iş ile ilgisinin ispatlanması gerekmektedir. Yine belirtmek gerekir ki meslek hastalıkları çok kısa sürelerde ortaya çıkan tipte hastalıklar değildir. Bunların ortaya çıkması için bazen 30 senenin üzerinde bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bunun için iş yerinde ortaya çıkan hastalıkların kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Rapor Aldım, İşveren Sigorta Primlerimi Ödemezse Ne Yapmalıyım?

Öncelikle belirtmek gerekir ki yukarıda sayılan geçici iş göremezlik hallerine ilişkin rapor aldığınızda işverenin sigorta yatırmasına gerek bulunmamaktadır.  Burada dikkat edilmesi gereken husus işverenin bu sürelerde size ücret ödeyip ödememesidir. Eğer ücret ederse bu günlere ilişkin primleri ödemek durumundadır.

Raporluyken Hem İşveren Hem de SGK Ücret Öderse Ne Yapmalıyım?

Yukarıda açıkladığımız hususlar kapsamında bazen bu tip durumlar ortaya çıkmaktadır. Sağlık raporu almanız ve SGK’ya bildirmeniz durumunda SGK tarafından ücret yatırılmakta ve işveren de ücret ödemesi yapmaktadır. İki ayrı ücret alınması hali iki ayrı şekilde incelenmelidir. Öncelikle işvereninizle aranızda toplu iş sözleşmesi veya işvereninizle SGK arasında protokol olup olmaması önemlidir. Bu durumlarda SGK, işçilere iş göremezlik ödeneği ödemez, bu ödenek işveren tarafından ödenir. Ayrıca kamu işyerlerinde de bu uygulama vardır. Burada ilişki işçi ile işveren arasında olmaktadır. Eğer sizin açınızdan böyle bir durum söz konusu değilse iki ayrı ücret aldığınızda SGK’dan aldığınız ücreti, işverene iade etmeniz gerekmektedir.

Raporlu İşçi, Ücretsiz Sağlık Hizmeti Almaya Devam Eder Mi?

Raporlu işçilerin, sağlık sigortasından faydalanabilmesi için son 1 yıl içerisinde en az 30 gün prim gün sayısı bulunması gerekmektedir. Eğer sigortalı işçi prim gün sayısı şartını yerine getirirse bakmakla yükümlü olduğu kişiler de işçiyle beraber sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir.

Raporlu İşçinin Raporlu Günleri Emeklilik Süresine Eklenir Mi?

Belirtmek gerekir ki raporlu işçilerin çalışmadıkları günleri istirahat koduyla SGK’ya bildirilmektedir. Bu günler emeklilik hesabında da sayılmamaktadır. Fakat işverenin, işçinin ücretini yatırması durumunda prim günlerini de yatırması gerektiğinden bunlar işçinin emeklilik hesabında dikkate alınacaktır.