İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi?

işyerinde tutulan tutanak sicile işler mi

İşyerinde tutulan tutanak sicile işler mi? Bu konuya değinmeden önce çalışma hayatı konusunda bilgi vermek gerekir. Çalışma hayatı bilindiği gibi özel sektör ve devlet tarafından yani kamu tarafından olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenebilir. Bunun dışında kamuda ve özel sektörde bir çok çalışma türü mevcuttur. Çalışma hayatının içinde bulunan çalışanlar tarafından işyerleri tarafından konulan bir takım kurallara uyulması gerekir. Bu işyerlerinde disiplin sağlanması ve çalışma hayatının içinde yer almak için olmazsa olmaz durumlardan birisidir.

Çalışma hayatında iş akışını sağlamak ve verim elde etmek amacı ile birtakım kurallar konulması ve bunun uygulanmasının istenilmesi çok doğal bir olaydır. Bu nedenle konulan kurallara uyulması gerekir. İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Konusu da işyerlerinde konulan kurallara uyulmaması sonucunun doğurduğu bir olay sonucu sorulan sorudur. Çalışma hayatının içinde olan insanların amirleri tarafından zaman zaman disiplin ile ilgili veya başka konularla ilgili olarak bir takım tutanaklar tutulabilir. Ancak bu tutulan tutanakların sicile işlenmesi söz konusu olur mu?

İş Yerinde Neden Tutanak Tutulur?

İş yerinde hangi amaçlarla ve neden tutanak tutulur. Kamu personeli açısından ve özel sektör çalışanları açısından bu konuyu ayrı ayrı incelemekte fayda var. Kamuda çalışan personele yönelik olarak tutulacak tutanakların nasıl olacağı ile ilgili olarak 657 sayılı kanunda bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre devlet memurlarına hangi hallerde ne gibi bir işlem yapılacağı ve tutulan tutanaklara ne işlem yapılacağı konuları belirlidir.

Kamu çalışanları görevlerini yapma konusunda bir kusur işlemiş ise kusurlu bulunan devlet çalışanlarına yaptığı eyleme uygun bir takım cezalar verilir. Bu cezaların verilebilmesi için ise yapılan eyleme ilişkin tutanakların olması gerekir. Yani usulüne uygun olarak tutulmuş bir tutanak için işlem yapılması gerekir.

İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Kamu açısından bu durum şöyle açıklanabilir. Kamu çalışanları hakkında gerekli soruşturma yapıldıktan sonra ortaya çıkan netice ancak sicile işleyebilir. Yani netice itibariyle kamu çalışanı hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadan bir tutanak tutulmuş ise bunun bir geçerliliği yoktur. Yok hükmünde sayılır. Dolayısı ile devlet memuru hakkında tutulan tutanağın işleme konulması ve bir soruşturmaya tabi tutulması gerekir.

Ancak devlet memurlarında ve özel sektör çalışanlarında bulunan bir özlük dosyası olmak zorundadır. Peki bu tutanak özlük dosyasına girer mi? Kamu çalışanları açısından konuyu ele aldığımızda tutulan tutanağın her hangi bir işlem yapılmaksızın özlük dosyasına konulamayacağı kanaati mevcut. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalınırsa konuyu bir dilekçe yazarak çözüme kavuşturmak ve özlük dosyasından işlem görmeyen tutanağı çıkartmak gerekir.

Özel Sektör Çalışanları ve Tutanak Tutulması

İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Kamu açısından yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır. Özel sektör çalışanları açısından konuyu ele almak gerekir ise; öncelikle hangi amaç ile tutanak tutulduğu ve nasıl tutulduğu konusuna dikkat etmek gerekir. Tutanak tutulurken tutanağı tutan kişi yada kişilerin konu ile ilgili yetkili olması ana şarttır. Ayrıca tutulan tutanak hangi tarihte, hangi saatte tutulmuş ise onlar tutanakta belirtilmelidir. Ayrıca tutanağa konu olan eylem detaylı olarak izah edilmeli ve konu ile ilgili bilgisi olanlar da tutanağı imzalamalıdır.

İş yerlerinde tutanak tutulabilmesi için iş yerinde çalışan çalışanların yasal olarak o işyerinde bir sözleşme ile çalışıyor olması gerekir. Aksi taktirde tutulan tutanağın bir hükmü olmayacaktır. Baştan olay yanlış olacaktır. Bir hizmet akdine bağlı olarak çalışanların da bir takım hakları bulunur. İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Özel sektör çalışanlarına ait mutlaka tutulması gereken bir özlük dosyası bulunur.

İş yerlerinde bulunan tüm çalışanlara ait tüm bilgiler bu özlük dosyasına kaldırılır. Ancak bir tutanağın tutulması ve işyerinde bulunan çalışana ait özlük dosyasına bu tutanağın konulmasının bir anlamı yoktur. Çünkü böyle bir sicil söz konusu değildir. Özel sektörde çalışanların tabi olduğu bir hizmet sözleşmesi bulunur ve bu hizmet sözleşmesine göre yapılacak veya yapılmayacak iş ve eylemler belirlidir. Dolayısı ile böyle bir tutanak tutulduğunda mevcut sözleşme hükümlerine göre bir inceleme yapmak ve ona göre uygun cezayı uygulamak gerekir. Yada tutanağın haksız olması gerekçesi ile herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi?

İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Konusu hem kamu hem özel sektör açısından ele alındığında tutulan tutanağın sicile işlemesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmek gerekir. Burada söz konusu şey yasal olarak herhangi bir yaptırımı olan sicil söz konusu olamaz. Ancak işyerlerinde tutulan çalışana ait özlük dosyası içine bazı işyerleri tarafından bu tutanaklar konulabilir. Bu tutanakların herhangi bir geçerliliği yoktur. Ancak dosyanın başka işyerinde çalışılması durumunda incelenmesi ve kafa karıştırması durumu söz konusu olabilir.

Bu durumun önüne geçmek amacı ile çalışanlar bu tür durumlarda tutanakların iptal edilmesini ve dosyadan çıkartılmasını talep edebilir. Bu hususa dikkat edilmelidir. Yasal olmayan hiçbir evrakın dosyalara konulması da söz konusu olmayacaktır. Tutulan tutanaklar ancak işlem yapıldığı zaman bir anlam kazanır. Her hangi bir işlem yapılmadan tutanak konulup sadece özlük dosyasında saklanması gibi bir şey yasal değildir. Doğru da değildir.

İşyerinde Tutulan Tutanaklara Ne İşlem Yapılır?

İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Elbette işlemez. Ancak işyerinde tutanak tutulması konusu söz konusu olabilen bir şeydir. İşyerinde tutulan bu tutanaklar sicile işlemiyor ise ne anlamı var? Bu düşünce birçok kişinin kafasında bir soru olarak bulunur. Burada dikkat edilmesi gereken konu tutulan tutanağın tek başına bir anlam ifade etmediği hususudur. Yani bir tutanak tutulmuş ise buna yönelik olarak mutlaka bir işlem tesis edilmesi gerekir.

Herhangi bir işyerinde tutanak tutulduğunda bu tutanağın anlamlı olabilmesi için bir soruşturmaya konu olması gerekir. Herhangi bir soruşturmaya konu edilmeyen tutanaklar hükümsüz kalır. Yani yok hükmündedir ve bir anlam ifade etmezler. Ancak tutanaklar işleme konulduğu takdirde bir ceza söz konusu olur ise yasal olarak tesis edilen bu cezalar elbette sicillere işler. Tutulan tutanak sonucunda bir işlem yapılmamış ve sadece tutanak aşamasında olay kalmış ise bir ceza söz konusu olmayacaktır. Bu durumda İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Sorusunun cevabı da sicile işlemesi söz konusu olamaz olacaktır.

Çalışan Özlük Dosyası ve Tutanak

Çalışanlara ait özlük dosyaları bir sicil değildir. Dolayısı ile buraya konulan ve işlem yapılmayan tutanaklar sicile işlemiş olarak değerlendirilmez. Sadece özlük dosyasına konulmuş olur. Ancak usulüne uygun bir şekilde tutulmayan herhangi bir tutanağın ya da işlem yapılmamış bir tutanağın özlük dosyasında da bulunmaması gerekir.

Çalışanlar bu konuda bir tereddüt içinde ise bir dilekçe yazarak haklarını arayabilir ve böyle bir tutanak olduğu takdirde bunun dosyalarından kaldırılmasını talep edebilir. Çalışanların özlük dosyasında bulunan tutanak için İşyerinde Tutulan Tutanak Sicile İşler mi? Diye sormasına gerek yoktur. Çünkü bu tutanakların sicile işlenmesi söz konusu olamaz. Çalışanların siciline tutanak değil tutanak sonucu yapılacak incelemede veya soruşturmada alacağı ceza işler.