Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?

Kalp krizi iş kazası sayılır mı sorusunun yanıtını, iş yerinde geçirilen kalp krizinin hangi durumlarda iş kazası olarak raporlanabileceğini bu yazımızda bulabileceksiniz.

Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığını tespit edebilmek için öncelikle iş kazasının net tanımının yapılması ve ne olduğunun açıkça ortaya konulması gerekir.

İş kazası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda tanımlanmaktadır. Bu kanunun 13. maddesinde iş kazasının hangi durumlarda gerçekleştiği açıkça belirtilmiştir.

Şimdi iş kazası sayılması için gereken şartlara bakalım.

İş Kazası Sayılması İçin Gereken Şartlar

İş yerinde vuku bulan bir olayın iş kazası olarak sayılması için, olması gereken olaylar ve gerçekleşmesi gereken mekanlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

 • İlk ve en temel şart sigortalanın iş yerinde bulunmasıdır. Olay vuku bulduğunda sigortalı çalışan sigortalı olduğu şirketin adresinde bulunmalıdır. İş kazası sayılabilmesi için bu şarttır.
 • Eğer sigortalı çalışan iş yerinde bulunmuyorsa, bu durumda iş veren tarafından devam eden bir iş nedeniyle iş yerinin dışında olması gerekir.
 • Sigortalı çalışan, işveren talimatı ile görevli olduğu yer dışında farklı bir yere gönderilmesinde yaşanacak kaza da iş kazası olarak sayılır.
 • Emziren annelere verilen izin süresi içinde vuku bulan kazalar da iş kazası olarak değerlendirilir.
 • Sigortalı çalışanın, iş yerince verilen araçla bir yere gidip gelmesi esnasında yaşanılan kazalar iş kazası sayılır.

Bu durumların vuku bulması ile iş kazaları gerçekleşir.

Kalp krizinin iş kazası sayılıp sayılmadığı kanun maddelerinde açıkça dile getirilmese de kanun maddelerinden bu özel durumla ilgili çıkarım yapılabilir.

İş Yerinde Kalp Krizi Geçirmek İş Kazası Sayılır Mı?

İşin yapılması esnasında iş yerinde kalp krizi geçiren işçiye göre iş kazası tanımı değerlendirildiğinde; kazanın iş yerinde vuku bulması ve işçinin sigortalı olması koşulu sağlanmıştır.

Kalp krizi asıl olarak işçinin bedeninden kaynaklanan bir sağlık sorunudur. Kaza neticesinde yüksekten düşme, kesici aletle yaralanma, yanma gibi dış etken bedene zarar vermemektedir.

Fakat  Yargıtay Kararlarında ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2016 tarihinde yayınlanan “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu 2016/21 sayılı SGK Genelgesinde sigortalının iş yerinde kalp krizi geçirmesinin iş kazası olarak kabul edileceği kabul edilmektedir.

2016/21 sayılı SGK Genelgesi:

“Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir.”

Kalp Krizi Geçiren Sigortalının İş Kazası Geçirdiğinin Tespiti Halinde İşçinin Hakları

Kalp krizi geçiren sigortalı çalışanın iş kazası geçirdiğinin tespiti ile kazanabileceği haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçiye  geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Sağlık yardımı
 • İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanabilir
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilebilir;
 • İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilebilir.

Bunlarla birlikte kazaya maruz kalan işçi tarafından iş yerinde iş güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal eden işverene karşı; uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için iş mahkemesinde dava açılabilir.

Eğer kaza sonucu işçi vefat etmiş ise; işçinin mirasçıları işverene karşı destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davası açabilmektedir.