tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Trafik Cezasına İtiraz Nedir, Nasıl Yapılır?

trafik cezasına itiraz nasıl yapılır

Trafik cezasına itiraz yapılacağı zaman öncelikle kazanın ardından hazırlanan kaza tespit tutanaklarının dikkate alınması gerekir. Kaza tespit tutanakları kazanın ardından sürücülerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerdir.

Trafik kazalarına istinaden hangi sürücünün ne oranda kusurlu olduğu bu tutanaklar vasıtası ile belirlenir. Ayrıca sigorta şirketleri bir ödeme yapacağı zaman da bu tutanaklara gereksinim duyulur. Kaza tespit tutanaklarının taşıdığı bu öneme bağlı olarak da doğru bir şekilde doldurulması gerekir.

Kaza Tespit Tutanağı Düzenleme

Trafik cezasına itiraz edileceği zaman öncelikle kaza tespit tutanakları devreye girer. Kazaya ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı bu belgeler kazanın ardından dikkate alınır. Kaza tespit tutanaklarında yer alan bilgiler teknik açıdan bir değer taşırlar. Bu evraklar delil niteliği taşımaları ile de dikkat çekerler. Bu tür evraklar hazırlanırken tüm ayrıntıların eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir. Form üzerinde yer alan bilgiler doldurulurken kazanın meydana geldiği adresin yanı sıra olayın resmedilmesi de gerekli olur. Bundan dolayı da tüm bilgilerin eksiksiz olması istenir. Bu sayede kazanın teknik analizinin yapılabilmesi mümkün hale gelir.

Trafik cezasına itiraz söz konusu olacağı zaman kazaya karışan tüm sürücülerin hazırlanan rapor üzerinde hem fikir olmaması gerekir. Sürücüler kazanın ardından bir tutanak aracılığı ile kazaya dair rapor oluşturur. Bu rapor hazırlanırken olay üzerinde kazaya karışan sürücülerin uzlaşması gerekir.  Sürücülerin kazayla ilgili olarak uzlaşma sağlayamadığı durumlarda belgeyi imzalamak konusunda çekimser kalma hakları bulunur. Bu durumda da polis ya da jandarma çağırılması gerekir. Kaza tespit tutanakları hazırlandıktan sonra sigorta şirketine gönderilir. Burada teknik bir incelemeye tabi olan tutanakların sonucuna göre sürücülerin kusur oranları belirlenir.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücülerin öncelikle kazanın ardından hazırlanan kaza tespit tutanağına itiraz etmesi gerekir. Kaza tespit tutanağının geçerliliği trafik kazasına karışan sürücülerin olayla ilgili olarak uzlaşma sağlayabilmesi ile olur.

Belgenin imzalanması taraflardan birince reddedildiğinde polis ya da jandarma çağrılması gerekir. Sürücüler tutanakta belirlenen kusur oranlarına da itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda da Sigorta Birliği Merkezi’ne dilekçe verilmek sureti ile müracaat edilmesi gerekir.

Trafik kazasına itiraz edileceği zaman kaza tespit tutanakları ile ilgili olarak şüphenin bulunması gerekir. Kazaya karışan taraflardan biri bu tutanaklarda yer alan bilgilerin doğru olmadığını düşündüğünde kazaya itiraz edebilir.  Trafik kazasına itiraz etmenin ilk koşulu kaza tespit tutanağına itiraz etmektir. Bu tutanakta yer alan bilgiler arasında kusur oranları da yer alır. Kazanın oluş biçiminin yanı sıra sürücü kusur oranlarına da itiraz etme hakkı kişilere tanınır.

Trafik cezasına itiraz işlemleri yapılacağı zaman kazaya karışanlara 5 gün süre verilir. Tutanakta kişilerin kusur oranları belirlenmişse ve 5 gün içerisinde bu oranlara bir itiraz işlemi gerçekleşmediğinde tutanaktaki bilgilerin doğru kabul edildiği düşünülür. Bundan dolayı da tutanakta ifade edilen kusur oranları üzerinden değerlendirme yapılır. Trafik cezasına itiraz edileceği zaman öncelikle kaza tespit tutanakları ile ilgili işlem yapılması gerekir. Kaza olduktan sonra tutulan bu raporlar resmi bir nitelik taşır. Sigorta şirketleri açısından bu belgelerde yer alan bilgiler kazaya dair teknik bilgi de dahil olmak üzere tüm ayrıntıları aktarır. Bu sebeple de kaza ile ilgili olarak kişilerin kusur oranlarına bu tutanaklardan ulaşılır.

Sigorta şirketleri açısından bu belgelerde yer alan bilgiler esas alınırken kişilerin kaza ile ilgili olarak bu tutanaklarda yer alan bilgileri doğru kabul etmemeleri durumunda itiraz etme hakkı bulunur. Kaza tespit tutanaklarına itiraz edileceği zaman yasal süre olan 5 günlük itiraz süresi geçilmemelidir.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı

Trafik cezasına itiraz edileceği zaman kaza tespit tutanakları üzerinden hareket edilir. Kaza tespit tutanağı sürücüler arasında tutulduğunda bu tür itirazlar için sigorta şirketine başvurulur. Sürücüler arasında tutulan kaza tespit tutanaklarında ölümlü kazalar söz konusu olmaz.

Bunun yanı sıra bu tür tutanaklar tutulurken kamu mallarının zarar görmemesi de gerekir. Polisin tuttuğu kaza tespit tutanakları söz konusu olduğunda ise bu belgeler aksi ispatlanana n kadar geçerli olan resmî belgelerdir.

Trafik cezasına itiraz sürecinde polisin tuttuğu kaza tespit tutanaklarına itiraz edileceği zaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne itiraz gerçekleştirilmelidir. Polisin tuttuğu kaza tespit tutanakları tek taraflı ve maddi hasarlı kazalarda ya da ölümlü ve yaralanmalı kazalarda geçerli olur. Bunun yanı sıra araçlardan birinin sürücüsünün 18 yaşından küçük olması, sürücülerden birinin ehliyetinin olmaması durumlarında da polis tutanak tutar. Araç sürücülerinden biri alkollü olduğunda veya uyuşturucunun tesirinde bulunduğunda da polis tarafından kaza tespit tutanağı hazırlanır.

Kazaya karışan araçlardan bir kamuya aitse veya araç sürücülerinden birinin akıl sağlığında problem olduğundan endişe edildiğinde de polisin tutanak hazırlaması gerekli olur. Trafik kazasına itiraz edileceği zaman hazırlanan kaza tespit tutanaklarına itiraz edilmesi gerekir. Kaza tespit tutanakları trafik kazasına istinaden ortaya çıkan durumun kayıt altına alındığı belgelerdir. Bu evraklar üzerinde sürücülerin kusur oranlarının yanı sıra kazanın ne şekilde meydana geldiği de yer almaktadır.

Trafik kazasına karışan taraflar hazırlanan tutanaklar üzerinde bazen suçsuz olmalarına rağmen kusurlu olarak tanımlanabilmektedir. Bu durumda sürücülerin trafik kazaları sebebi ile hazırlanan tutanaklara itiraz etme hakkı bulunur Trafik cezasına itiraz edilirken tutanak kazaya karışan kişiler arasında hazırlandıysa Sigorta Birliği Merkezi’ne itiraz işlemeleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte trafik kazasının oluş biçimine ve ortaya çıkan zarara bağlı olarak tutanağın polis ya da jandarma tarafından hazırlanması gerekli olabilir.

Polis ya da jandarmanın hazırlayacağı trafik kazası tespit tutanaklarında kazaya karışan tarafların kusur oranlarının yanlış hesaplandığı düşünüldüğünde ya da kaza ile ilgili bilgilerin yanlış olduğu fikri oluştuğunda taraflara itiraz etme hakkı tanınmaktadır.

Polis tarafından düzenlenecek kaza tespit tutanağına itiraz edileceği zaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bu itiraz işlemi gerçekleştirilmelidir. Bunun için yetkili kuruma dilekçe verilmek sureti ile müracaat yapılır.

Trafik kazasına itiraz işlemleri için dilekçe hazırlanması zorunludur. Kişilerin itiraz işlemlerinden istedikleri sonuçları alamaması durumunda da dava açma hakları bulunur. Bununla birlikte taraflar Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru işlemini gerçekleştirebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığı ile yapılacak başvuruların daha hızlı neticelenmesi mümkün olurken istenilen sonuçlar elde edilemediğinde dava açılarak kaza tespit tutanağına itiraz işlemleri de yapılabilmektedir.

Dava açılacağı zaman kişilerin maddi deliller vasıtası ile olayı ispatlaması gereklidir. Mahkemeler açısından davaya yönelik karar verilebilmesi için delillere ihtiyaç duyulur. Dava açan tarafın haklılığını ispatlayabilmesi için delillere ihtiyacı olur.

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen kişilerin mahkeme sürecini tercih etmeleri durumunda haklılıklarını ispatlayabilmeleri deliller sayesinde mümkün olur. Bundan dolayı da kazaya ait görüntülerin yanı sıra görgü tanıklarına da ihtiyaç duyulabilmektedir. Mahkemeler sırasında bilirkişiden kazaya ait teknik bilgilerin de istenmesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı bilirkişi raporları da maddi delil yerine geçer.  Trafik cezasına itiraz sürecinde kişilerin kaza tespit tutanağının yanı sıra sürücü kusur oranlarına da itiraz etme hakkı bulunur.

Related Posts

Yanıt Bırak