Category

Ceza
Görevi Kötüye Kullanma Suçu cezası
Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayıl Türk Ceza Kanununun “Kamu İdaresinin Güvenirliğine Karşı ve İşleyişine Karşı Suçlar” balığı altında TCK 257/1. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. TCK 257 maddesinde görevi kötüye kullanma suçu ile birlikte ayrıca “Görevi İhmal Suçu” da düzenlenmiştir. Ancak suçun işleniş biçimi ve unsurları göz önüne alındığında farklı suç tipleridir. Bu nedenle görevi...
Read More
Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası
Göçmen kaçakçılığı suçu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Uluslararası Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 79. Maddesinde yapılan tanıma göre;             “Doğrudan veya dolaylı olarak menfaat temin etmek amacı ile; Bir yabancıyı ülkemize sokmak veya ülkemizde kalmasına imkan sağlamak, Türkiye sınırları içerisinden Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışına çıkışına imkan sağlamak” Filleri göçmen kaçakçılığı suçunu...
Read More
Dolandırıldım Ne Yapmalıyım
Dolandırıldım ne yapmalıyım? Ceza hukuku alanında son yıllarda sık karşılaştığımız soruların başında gelmektedir. Bu durumda dolandırıcılık suçunun giderek arttığının bir göstergesidir. Dolandırıcılık suçu failin seçimlik hareketleri dikkate alınarak; Basit dolandırıcılık (TCK 157) ve nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) olarak iki ayrı başlık altında ceza hukukumuzda yer almaktadır. Her iki durumda da dolandırıcılık suçu nasıl şikayet edilir?...
Read More
Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir-Nasıl Kaldırılır
Bu yazımızda yurt dışına çıkış yasağı nedir ve nasıl kaldırılır konusuna değindik. Aşağıda konuyla ilgili hukuki bilgileri bulabilirsiniz. Yasal Dayanak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 109/3-a maddesi yurt dışına çıkış yasağının yasal dayanığıdır. Karar Türü: Yurt Dışına Çıkış Yasağı Tanım ve Amaç: Yurt dışına çıkış yasağı, ülke sınırlarının dışına çıkma kısıtlamasıdır ve ceza muhakemesi sürecinde şüpheli...
Read More
Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş en ağır güvenlik tedbirlerinden birisi tutuklama kararıdır. Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanunu veya Anayasamızda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda şüpheli / sanık hakkında tutuklama tedbirleri uygulanması mümkündür. Tutuklama kararına itiraz ise tutuklama şartlarının oluşmadığı, kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı ve şüphelinin kaçma, delilleri yok etme ve gizlem şüphesinin bulunmadığı durumlarda şüpheli / sanık...
Read More
Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü İnfaz
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile mükerrirlere özgü infaz rejimi de yasalarımız arasında yerini almıştır. Türk Ceza Kanunu 58. Maddesinde düzenlenen “suçta tekerrür” hükümlerine göre mükerrirlerine özgü infaz rejimi uygulanmaktadır. Bu nedenle öncelikle suçta tekerrür konusu üzerinde durmak gerekmektedir. Suçta Tekerrür Nedir? Suçta tekerrür daha önce işlenmiş olan ve...
Read More
Feth-i Kabir Nedir
Feth-i kabir, ölen kişilerin mezarlarının açılması işlemidir. Genellikle miras hukuku veya ceza hukuku bağlamında gerektiğinde gerçekleştirilir. Ölen kişinin kimliği belirsizse, ölüm nedeni şüpheliyse, miras konusunda anlaşmazlık varsa veya yeni kanıtlar ortaya çıkmışsa, feth-i kabir işlemi başlatılabilir. Feth-i kabir işlemi, soruşturma aşamasında savcının, dava sürecinde ise mahkemenin kararıyla gerçekleşir. Mezardan çıkarma kararı, ölünün bir yakınına hemen...
Read More
Tekerrür Ne Demektir
Tekerrür, bir kişinin daha önce suç teşkil eden bir eylemi gerçekten tekrarlaması anlamına gelir. En basit tanımıyla, tekerrür, bir kişinin daha önce yaptığı bir eylem nedeniyle mahkûmiyet alması ve bu eylemi daha sonra tekrarlamasıdır. Bu durum hukuken “suçta tekerrür” olarak adlandırılır. “Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular” başlıklı 58. madde, Türk Ceza Kanunu’nun tekerrürü tanımladığı...
Read More
Akıllı Telefon Dolandırıcılığında Banka Sorumlu Mu
Akıllı telefon dolandırıcılığında banka sorumlu mu? Sorusu daha çok mobil bankacılık dolandırıcılığına maruz kalan kişi ya da kurumların öncelikle araştırma konusu yaptığı durumların başında gelmektedir. Bilindiği üzere günümüzde teknolojinin hızla gelişmesinin paralelinde bilişim sektörü de her geçen gün kendisine yenilikler katarak gelişmektedir. Bu gün bir çok kişi banka şubesine gitmeden mabil bankacılık sayesinde EFT, havale...
Read More
Whatsapp’tan Hakaret Etmek Suç Mu
Whatsapp’tan hakaret etmek şuç mu? Bu yazımızda konu hakkında sıkça sorular ve whatsapp üzerinden hakaret dilekçesi örneğine yer verdik. Ülkemizde görülmekte olan hakaret davalarının büyük bir kısmında whatsapp konuşmaları ve internette bulunan sosyal medya platformları üzerinden yapılan yazışmalar yargılamalara delil teşkil edebilmektedir. Belirtmek gerekir ki belli şartlartın oluşması halinde bu tür yazışmaların delil olarak kullanımının...
Read More
1 2 3 4 10