Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK 302. Madde)

Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde), Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğüne Bozmak” başlığında toplanmıştır.

Buna göre; devlet topraklarının tümünü ya da bir kısmını yabancı devlet egemenliğine vermek, devletin bağımsızlığını azalmasına neden olmak, devletin birliğinin bozulmasını sağlamak, devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir bölümünü, devlet yönetiminden ayırmak, devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde) olarak kanunda yerini almıştır.

Ayrıca bakınız: Anayasayı İhlal, Hükümete ve Yasama Organına Karşı Suç

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK 302. Madde)

Devletin güvenliğine karşı suçlar cezası ise, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olarak infaz edilmektedir. Suçun oluşumu bir tehlikeyi meydana getirdiği için, suçun sonucunun ne olacağı beklenmez. Yani suçun tamamının bitirilmesine gerek yoktur. Tehlikenin oluşması yeterlidir.

Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar Nelerdir?

Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde) içerisinde tek tek ele alınmıştır. İşlenen suçun; nasıl işlendiği, ne zaman yapıldığı gibi konuların üzerinde dikkatle durularak bir değerlendirme yapılmalıdır.

Suç failinin, suç örgütleriyle olan bağlantısı, örgüt içindeki konumu, örgütün ülkenin ne kadarına dağıldığı, toplum içindeki etkinlikleri, suçun niteliği açısından önem kazanmaktadır.

  • Devletin birlik ve ülke bütünlüğünü bozma
  • Düşmanla iş birliği içine girme
  • Devlete karşı savaş adına tahrikte bulunma
  • Milli yararlara karşı eylemlerde bulunmak için fayda sağlama
  • Başka ülkeler aleyhine asker toplama
  • Askerî tesislerin tahrip edilmesi ve düşman askerlerinin yararına anlaşma yapma
  • Düşman devlete maddi ve manevi destek sunma

Silahlı Örgüt Üyeliği Suçu Nedir? Cezası Ne Kadardır?

Kişi ya da kişilerin, eylem yapmak için silahlı örgüt kurma ve bu kurulan örgüt içinde suç işleyerek, terör eylemleri uygulamak, silahlı örgüt üyeliği olarak tanımlanmaktadır. Silahlı terör örgütüne üye olma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” adı altında incelenmektedir.

Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı yapılacak eylem faaliyetleri ise, Türk Ceza Kanunu’nun 314. Maddesinde özel düzenlemelerle birlikte incelenmektedir. Silahlı örgüt üyeliğinde; suç işleme amaçlı örgüt kurulabilir, silahlı örgüte üye olunabilir ve silahlı örgütün propagandası yapılabilir.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar arasında yer alan, silahlı örgüt üyeliği suçunun cezası, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç kanunun 314/1 maddesinde, silahlı örgüt kuran, yöneten kişiler adına düzenlenmiştir. Silahlı örgüte üye olanlar ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Düşmanla İş Birliği Yapma Suçu Nedir? Cezası Ne Kadardır?

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar nelerdir maddesinden birisi, düşmanla iş birliği yapma suçudur. Kanunda düşmanla iş birliği yapma suçu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle arasında savaş olan bir devletin ordusu içinde görev yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı silahlı savaş mücadelesine giren Türk vatandaşı, düşmanla iş birliği yapma suçu işlemektedir.

Düşmanla iş birliği yapma suçunun cezası ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıdır. Bu suçtaki ince ayrıntı ise; savaş zamanı, düşman topraklarında bulunan ve zorla düşman hizmetine giren Türk vatandaşı için, düşmanla iş birliği yapma suçu işledi hükmü verilemez ve cezası infaz edilemez.

Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama Nedir?

Kişinin Türkiye Devleti’ni savaşa sürükleyecek kadar tehlikeli hareketlerde bulunan, yetkisi olmadığı halde yabancı devletlere karşı asker toplayan ve düşmanca davranışlar içinde bulunan kişi, devlet güvenliğine karşı suç işlemiştir.

Yabancı devlet aleyhine asker toplama suçunun cezası ise, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. İşlenen bu fiil sonucu ise; ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler bozulur ve karşı taraftan misilleme gelebilir. Bunun sonucu ise kişinin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına sebebiyet verir. İki ülke arasında savaş çıkarsa, suçu işleyen kişinin cezası ömür boyu hapis cezası olarak infaz edilir.