Hakaret Suçu Şartları ve Cezası

Hakaret suçu şartları ve cezası son dönemlerde özellikle en sık araştırılan alanların başında geliyor. Sadece sosyal hayatta değil aynı zamanda online sistemler üzerinden yapılan hakaretler ile alakalı da birçok davanın açıldığı ve bu kanunların daha yakından incelenmesinin bir gereksinim olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu alan ile alakalı ihtiyaçlar hasıl oldukça kanunların kendini yenilemesi en temel detaylardandır.

Hakaret Suçunun İçeriği Nedir?

Hakaret suçu şartları ve cezası denildiği zaman bu suç kapsamında değerlendirilen olaylardan bazıları şu biçimde sıralanmaktadır;

  • Kişilerin onur ve şereflerini rencide edecek herhangi bir adım atılması direkt olarak hakaret suçu kapsamında değerlendirilecektir. Hakaret suçu ile alakalı bir dava açılması için kişilerin elinde somut bir olgunun bulunması gerekmektedir. Bu durum sadece hakaret suçunda değil tüm davalarda net bir şekilde karar verilmesi için en temel gereksinimlerdendir.
  • Bu durumun sadece siviller arasında geçmesi zaruri değildir. Kamu görevlisine karşı yapılan hakaret de aynı başlık altında incelenmektedir. Örneğin kamu görevlisinin kendi görevini ifa etmesinden dolayı hakaret alması bu davaların en temel konuları arasında kendini göstermektedir.

Bu detaylar ile alakalı bir durum söz konusu olduğu zaman Asliye Ceza mahkemeleri ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Hangi mahkemeye başvurulacağı konusunda belirleme sıkıntısı yaşayan kişilerin suçun cezasının 10 seneyi aşıp aşmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. 10 seneyi aşan suçlarda direkt olarak Ağır Ceza Mahkemeleri süreci yönetecek ana birim olacaktır.

Ceza Aralığı Nedir?

Hakaret suçu şartları ve cezası maddeleri incelenirken alınan cezanın aralığının çok da yüksek olmadığı görülüyor. Cezaların en az 3 ay en fazla ise 2 yıllık bir hapis ile sonuçlandırılabileceği fark edilmektedir. Sadece hapis cezası değil aynı zamanda para cezasının da tebliğ edilebileceği görülüyor. Bazı durumlarda hapis cezasının para cezasına dönüştürüldüğü durumlar da söz konusudur.

Düşünce Özgürlüğünün Korunması

Hakaret suçu şartları ve cezası maddesi incelendiği zaman kişilerin kendi düşüncelerini açıklamaları sebebi ile bir hakarete maruz kalması durumunda direkt olarak dava açılması gerektiği görülüyor. Kişilerin kendi fikirlerini açıklama haklarının kanun ile koruma altına alınmış olması sosyal hayatta bireylerin ifade özgürlüğünü de güvence altına almaktadır. Din ya da diğer kutsal konular ile alakalı yapılan fikri açıklamaların hakaret ile karşılaşması durumunda kişilerin alacakları cezanın en az 1 yıl olacağının da belirtilmesi gerekiyor. Bu alt sınırın 3 ay değil 1 yıl tutulması kişilerin fikri hürriyetlerinin korunması için en temel detaylar arasında kendini gösteriyor.

Hakaret Nasıl İşlenmiş?

Hakaret suçu şartları ve cezası ne kadar sorusunun yanıtını belirleyen önemli hususlardan bir diğeri de saygısızlığın ve onuru ayaklar altına alma durumunun alenen işlenip işlenmediğidir. Bu suçun alenen işlenmesi durumunda normal koşullarda alınacak olan cezanın altıda biri kadar bir artırmaya tabi olacağının da belirtilmesi gerekiyor.

Bu alenen işlenmesi hem kanıtlanmasının kolaylaşması hem de kişinin toplum önünde küçük düşürülmesi sebebi ile cezanın artırılmasını gerektirmektedir. Cezanın hapis olması durumunda gerekli koşullar sağlanırsa bu cezanın paraya çevrilmesi gibi bir uygulama da bulunmaktadır. Tabi ki her hapis cezasının paraya çevrilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun ile alakalı gerekli olan incelemelerin yapılmasından sonra talep kabul edilir ya da uygun bulunmazsa reddedilir.

İtiraz Edilebilir Mi?

Hakaret suçu şartları ve cezası ile alakalı alınan kararlara itiraz etme hakkınız bulunuyor. Bu noktada diğer dava türlerinde olduğu gibi 7 günlük itiraz süresine tam uyum sağlanması gerekiyor. Bu itiraz süresi geçirilirse reddetme imkanınızı kaybedeceksiniz.