Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama kararına itiraz, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, tutuklama kararına itiraz dilekçesi hazırlanarak, tutuklama kararının verildiği Sulh Ceza Hakimliği’ne 7 gün içinde itirazda bulunulmalıdır.

Tutuklama kararı; kovuşturma döneminde davanın bakıldığı mahkeme tarafından verildiği taktirde yine tutuklama kararına itiraz dilekçesi aynı mahkemeye verilmelidir.

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneğinde bazı hususlar dikkate alınmalıdır. İtiraz dilekçesi; tutuklama kararının verildiği hangi mahkeme ise, o mahkemenin dikkatine yazılmalıdır.

  • Karara itiraz edenin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası
  • Varsa vekilinin adı soyadı ve adresi
  • Davacı kişinin adı ve soyadı, adresi
  • Şikayetçinin adı soyadı ve adresi
  • Dilekçe konusu
  • Konuyla ilgili açıklamalar
  • Sonuç ve ne istendiği

Tutuklama kararına itiraz dilekçesi, çok gereksiz detaylara yer verilmeden, net bir şekilde itiraz nedenleri anlatılmalıdır. Konu tekrarı yapılmadan, tüm olaylar açıklamalar sırayla açıklanmalıdır.

İtiraza konu olan tüm somut deliller ve olaylar açıkta gösterilerek, itiraz gerekçesi okunabilir, anlaşılabilir bir dille yazılarak, ilgili makama teslim edilmelidir. Şüpheli ya da sanığın yasal vekili ya da eşinin yapacağı itirazın süresi tam 7 gündür. Bu sürenin aşılması durumunda, sanık ya da şüpheli, tutuklama kararına itiraz hakkını kaybeder.

Mahkemenin tutuklama kararına itiraz dilekçesi tamamlandıktan sonra en alta sanık vekilinin adı soyadı ve imzasını atması yeterli olmaktadır. Tutuklama kararı itiraz dilekçesi; soruşturma aşamasında kararı veren Sulh Ceza Hâkimliğine, kovuşturma döneminde ise kararı veren mahkemeye dilekçe ya da tutanak tutturularak zabıt kâtibine beyan edilerek yapılmaktadır.

Tutanak şeklinde zabıt kâtibine tutturulan zabıt için imza, mahkeme başkanı ya da hâkim tarafından verilmektedir. İtiraz gerekli görüldüğünde karar onaylanır. Eğer haklı bir gerekçe görülmezse, en fazla 3 gün içinde tutuklama kararına itirazı inceleyen makama tutanak gönderilir.

Tutuklama Kararını Kim Verebilir?

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma ve kovuşturma süresince; şüpheli üzerindeki suçun tüm nitelikleri, tutuklamayı sağlayacak derecede ise, şüphelinin tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği tarafından, tutuklama emri verilebilir yönünde onay gelir.

Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği onay dahilinde Cumhuriyet Savcısı, tutuklama emrini çıkarır. Soruşturma sırasında, Cumhuriyet Savcısının talebi yoksa, tutuklama kararı çıkarılamaz.

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Gerçekleştirilir?

Tutuklama kararına itiraz süresi, 7 gündür. Bu süre içinde, soruşturma döneminde tutuklama kararının çıktığı Sulh Ceza Hakimliği’ne, kovuşturma döneminde ise, kararı veren ilgili mahkemeye, tutuklama kararına itiraz dilekçesi verilmelidir.

Kararına itiraz edilen mahkeme ya da hâkim, itiraz dilekçesi gerekçeleri haklı gördüğü takdirde, verdiği kararı düzeltme hakkına sahiptir. Eğer gerekçeler yerinde bulunmazsa, en fazla 3 gün içinde, tutuklama kararına itirazı incelemek için yetkili olan mercii devreye girer.

Tutuklama Kararına İtirazı Kimler Yapabilir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 262. Maddeye göre; tutuklama kararına itirazı, şüpheli ya da sanığın yasal olarak görevlendirdiği kişi ile eş yapabilir. Yasal vekil ve eşin yapacağı itiraz ise, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 263. Maddesinde belirlenmiştir.

Kanuna göre; şüpheli ya da sanığın yasal vekili ya da eşi; zabıt katibine, sanık ya da şüphelinin bulunduğu tutukevi ya da ceza infaz kurumu müdürüne yazılı beyanda bulunmak suretiyle itiraz hakkını kullanabilir.

İtiraz zabıt katibine yapılmışsa; zabıt kâtibi bir tutanak düzenleyerek, bir kopyasını şüpheli ya da sanığa verir.

Eğer itiraz tutukevi müdürü ya ceza infaz kurumu müdürüne yapılmışsa, bir tutanak tutulur. Eş ya da yasal vekil, tutuklama kararına itiraz dilekçesi ve tutanak ile itirazın ilgili olduğu mahkemeye gönderilir. Buradaki zabıt kâtibi tarafından tutanak ve dilekçe, deftere kaydedilir.