Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK 81-83)

Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır.

TCK md.81’e göre kasten adam öldürme suçu doğrudan kast ve olası kast olarak gerçekleşebilir. Kasten öldürme suçu oluşabilmesi için suçun bilinçli ve istekli işlenmiş olması ve ölüm neticesinin oluşması gerekmektedir.

Burada önemli olan failin istekleri ve bilinci doğrultusunda bu fiili gerçekleştirmesidir. Örneğin; failin, idam cezası almış ve ertesi gün infaz edilecek bir kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmesi, idam cezası alan kimsenin ertesi gün zaten infaz edileceğinden dolayı suçunun niteliğini ve halini değiştirmez.

Doğrudan Kast Ve Olası Kastın Farkı

Olası kast durumunu doğrudan kast ile karıştırmamak gerekir. Doğrudan kastta suçun bilinçli ve istekli işlenmesi durumu varken olası kastta fiilin gerçekleşebileceğini yahut muhtemel şekilde öngörülebilmesine rağmen fiilin neticesinin göze alınması ve ‘olursa olsun’ düşüncesiyle işlenmesi vardır.

Örneğin bir alışveriş merkezinde ateş eden fail alışveriş merkezinin kalabalık olması nedeniyle hayatına son vermeye niyetlendiği kimse dışındaki kişilerin de zarar görmesinin muhtemel olduğunu düşünmelidir. Fakat olursa olsun düşüncesiyle bu hallerde fiili gerçekleştiren fail olası kast yahut yaralama suçlarından yargılanır.

Kasten Adam Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten adam öldürmede hem ihmali hem de icrai hareket mevcuttur. Suçun işlenmiş sayılabilmesi için fiilin ölümle sonuçlanması gerekmektedir. kasten adam öldürme suçunda failin hareketi ile fiilin neticesi arasında bir nedensellik ilgisi bulunması gerekir. Yani maktülün ölümünün gerçekleşmesinin failin fiilinden mi yoksa başka bir neden sebebiyle mi meydana geldiği yargılamanın konusu olacaktır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu kasten adam öldürme suçundan ayrılmaktadır.

Kasten adam öldürme suçunda mağdura yönelik öldürme fiili olup fakat ölmemesi halinde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu oluşur. Ve yargılama buna göre şekillenir.

Örneğin kasten adam öldürmeye teşebbüs eden kişi çeşitli sebeplerden ötürü suçu işleyememişse, oluşacak her türlü zarar ve tehlikenin neticesinde faile ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası yerine 13-20 yıl, ömür boyu hapis yerine 9-13 yıl hapis cezası verilmektedir.

Kasten adam öldürme 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81 ve 83. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli haller

Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,(2)

k) Töre saikiyle,(2)

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Adam Öldürmenin Nitelikli Halleri Nelerdir?

Kasten öldürme suçu ve cezası şekli, Türk Ceza Kanunu’nun 82. Maddesinde belirtilmiştir. Burada suçu işleyen kişinin; suçu işleme şekli, neden öldürdüğü, öldürdüğü kişinin kim olduğu gibi durumlar, verilecek cezaların da değişmesine neden olmaktadır.

  • Plan kurarak adam öldürmek
  • Hunharca ve eziyet vererek öldürmek
  • Çeşitli kimyasal silahlar ya da çeşitli doğal afetleri kullanarak öldürmek
  • Öz çocuk, üvey çocuk, eş ya da kardeşi öldürmek
  • Çocuklara, beden ve ruh olarak savunmasız olan kişileri öldürmek
  • Hamile olduğunu bile bile bir anne adayını öldürmek
  • Herhangi bir suçun işlendiği saklamak, delilleri gizlemek, yakalanmamak için adam öldürmek
  • Suç işleyememenin öfkesiyle adam öldürmek
  • Kan davası için adam öldürmek
  • Töre için adam öldürmek

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüse Af Var Mıdır?

Yeni ceza infaz düzenlemesine göre;

Kasten öldürme suçu olarak yahut kasten adam öldürmeye teşebbüse af yoktur. Fakat yargılama esnasında suçun nitelikli hallerinin var olup olmadığı incelenirken birtakım ceza indirimleri söz konusu olabilmektedir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüse Ceza İndirimi

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunda ceza indirimi failin mağdura verdiği zarara; örneğin yaraların çokluğuna, hani organlarının zarar gördüğüne, hayati fonksiyonlarının ne durumda olduğuna bağlı olarak değişir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüste Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkemenin yargılamada vereceği ceza hükmü 2 yıl yahut altında kalıyorsa, mahkeme hükmün netice doğurmamasına karar kılabilir ve 5 yıl süre tanıyabilir.

Fakat bunun  olabilmesi için sanığın daha önceden kasten bir suça bulaşmış olmaması gerekir. Söz konusu bu 5 sene içinde sanık tutuklu yahut hükümlü sayılmaz ve bu 5 seneyi herhangi bir kasıtlı suça karışmadan geçirirse sanık adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlememiş sayılır.