tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?

Boşanma davalarında davayı ilk önce kimin açtığının hukuken bir niteliği olmamasıyla birlikte ilk açan kişi hukuki haklarını kaybetmez. Kadın boşanma davası açarsa ne olur sorusunu da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Örneğin davayı kadının açması durumunda nafaka talep edemeyeceği gibi yanlış bir algı vardır. Açıklık getirmek gerekir ki davayı kadın açsa da açmasa da eşin nafakaya ihtiyacı varsa nafaka bağlanır ve tüm hukuki haklar korunur yani davayı ilk açan taraf olmanın bir dezavantajı yoktur. Ancak tam kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur.

Çünkü boşanma bir haktır ve kişiler kendisinin kusurlarıyla lehlerine hak edinemezler. Zira taraflardan biri tam kusurluysa dava açamaz, açsa dahi kusurların ispatlanması durumunda dava ret ile neticelenir. Hal böyleyken boşanma davasını kusursuz yahut kusuru az taraf açmalıdır.

Evi Terk Eden Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?

Terk nedeni, TMK 164’e göre şu şekildedir:

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir. Davanın tecrübeli bir boşanma avukatı tarafından açılması dosya takibinin yapılması ve ileride doğabilecek aksaklıkların oluşmaması adına önemlidir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır.

Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Türk Medeni Kanunu terkin boşanma nedeni olabilmesi için aşağıdaki şartların var olması gerektiğini koşullandırmıştır.

  • Taraflar evlilik birliğini yerine getirememek sebebi ile ortak hayatlarına son vermiş olmalı
  • Varsa terk en az 6 ay sürmüş olmalı
  • Terk edenin eve dönüşü için geçerli bir ihtar gönderilmiş olmalı
  • Konutun uygunluğu olmalı

Terk sebebiyle dava açılması için önce taraflardan birinin evi terk edip diğer tarafın terk eden tarafı 4 ay beklemiş olması sonrasında hakim kararıyla eve dönüş için ihtar gönderilmesi ve gönderilen bu ihtarın üzerinden 2 ay geçmesi ve TMK 164 gereğince koşul tutulan bu 6 aylık sürenin dolmuş olması gerekmektedir.

Bununla birlikte terk sebebiyle açılan boşanma davası kesin boşanma sebeplerini barındırdığından ötürü tarafların evlilik ve aile birliğinin temelinden sarsıldığı durumunu ispat etme zorunlulukları yoktur.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Yasal Hakları Nelerdir?

kadın boşanma davası açarsa yasal hakları
Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?

TMK incelendiğinde görülür ki kadını ve çocuğu koruyan birçok hüküm bulunur. Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının kadın ve erkeğin açıyor olması davanın sonuçlanma süresini etkilemez. Fakat kadın boşanma davası açarsa ne kadar sürer? sorusu boşanacak çiftler için ya da düşünenler için oldukça merak edilen bir sorudur. Erkek ve kadın boşanma davası açarsa Adalet bakanlığının belirlediği dava süresi çekişmeli boşanma davasında 300 gün süreranlaşmalı boşanma davası ise 40 gün sürer.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse

Kadının açmış olduğu boşanma davasını erkek kabul etmek zorunda mı ya da boşanmayı istemeyen erkek bu gibi durumlarda ne yapmalı soruları oldukça sık sorulan sorulardır ve genelde tarafların yanlış anlamalarına sebebiyet vermektedir.

Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse sorusuna şöyle açıklık getirebiliriz: Taraflardan birinin açmış olduğu boşanma davasını, diğer taraf kabul etmezse boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner. Eğer davacı yani boşanmak isteyen tarafın açmış olduğu davayı diğer taraf(davalı) kabul ederse bu durumda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olur.

Kadının açtığı boşanma davasını erkek kabul etmezse, davalı taraf olan erkek kendisine ulaşan dava dilekçesine cevap verme yükümlülüğü vardır. Bu cevap kendisi tarafından verilebileceği gibi bir boşanma avukatı yardımı ile de verilebilir.

Bu cevap dilekçesinde boşanma isteğinin reddi ya da kabulü ile ilgili cevap verilmeli ve nedenler ayrıca belirtilmelidir.

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı

Boşanma davası sürecinde eğer eşler ayrı yaşıyorsa çocuğun dava süresince hangi eş yanında kalacağına karar verilir ve taraflar tedbir velayeti talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Kadının Tedbir Nafakası Hakkı

Boşanma davası sürecinde kadının ihtiyacı halinde barınması ve geçinmesi için diğer taraftan tedbir nafakası talebinde bulunma hakkı vardır.

Kadının İştirak Nafakası Hakkı

Dava kesinleştikten sonra kadının, çocuk ergin oluncaya dek miktarı belirtmek üzere diğer taraftan iştirak nafakası talebinde bulunma hakkı vardır.

Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı

Boşanma sonrası kadının yoksulluğa düşebileceği ihtimaline karşın boşanılan eşin ödemesi gereken parasal katkıdır.

Kadının Maddi Tazminat Hakkı

Kadın kendinin kusursuz ya da az kusurlu olması durumunda karşı tarafın kusurlu hareketlerinden ötürü tazminat talep edebilme hakkına sahiptir.

Kadının Manevi Tazminat Hakkı

Kadının, karşı tarafın onun kişilik haklarını zedeleyici davranışlarından ötürü boşanılan diğer eşten manevi tazminat talep edebilme hakkına sahiptir.

Kadının Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Kadın miktarını ve değerini ispatladığı durumda karşı taraftan düğünde takılan ziynetleri aynen veya bedelini talep edebilir.

Kadının Mal Rejiminden Doğan Alacak Hakkı

Kadın, boşanma davası sonuçlandıktan sonra taşınır ya da taşınmaz mallar için alacak hakkına sahiptir fakat bu durum mal rejimi kapsamında olduğu için ayrı bir davada görülür.

Kadının Aile Konutu Şerhi İsteme Hakkı

Taraflardan biri adına olan aile konutu, boşanmanın mali sonuçlarından caymak için taşınmaz başkasına devredilebilir. Buna istinaden kadın taşınmaz için aile konutu şerhi isteme talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

Related Posts

Yanıt Bırak