Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada Mal Paylaşımı 2020

Yürütülemeyecek çeşitli sebeplerden dolayı çiftler bazen boşanma aşamasına gelebilirler. Mahkemenin boşanma kararı ile ayrılan bireyler için evlilik süresince edinilmiş bütün mallar eşit bir şekilde paylaştırılmalıdır. Mal paylaşımı ayrı bir davadır, çiftler mal paylaşımında anlaşmadığı sürece boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı davası açılır.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunu boşanma aşamasına gelen bireyler sık sık araştırmada ve bu konuda gerçek bir bilgiye ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Boşanma sürecinde mal paylaşımlarında eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılıp yapılmadığı da göz önünde bulundurulur. Evlilik esnasında edinilen bütün malları kapsayan bir durum olduğu için bu süreç içinde malların nasıl kazanıldığı incelenir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce ve sonra olmak üzere iki tarz uygulama olagelmiştir.

1 Ocak 2002 tarihi öncesi dönemlerde evlilik sürecinde edinilen mallar kimin üzerinde ise sonrasında da onun üzerinde olmaktadır. Genelde ağırlıklı olarak çalışan taraf erkekler olduğundan dolayı 2002 tarihi öncesindeki boşanmalarda avantajlı çıkan taraf erkekler oluyordu.

İlgili tarihten sonraki dönemde ise 4721 sayılı Medeni Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı ve evlilik süreci doğrultusunda yeni bir mal rejimi oluşturuldu.

Bu değişikliklerde pek çok konuya değinildi ve her iki tarafın lehine olacak şekilde detaylı olarak pek çok konu yeniden düzenlendi. Diğer eşin çalışıp çalışmamasının bir önemi yoktur ve 2002 tarihinden sonra yeni düzenlemeye göre evlilik sürecinde edinilmiş ne kadar mal var ise boşanma sonucunda yarısı diğer eşindir.

Boşanma avukatı ve boşanma davaları hakkında diğer önemli konular hakkında da detaylı bilgi arıyorsanız linkini verdiğimiz içeriğimize de kesinlikle göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

https://okyanushukuk.com/bosanma-davasi

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma davası ile mal paylaşımı davası aynı anda açılsa dahi ayrı bir dava olarak yürütülür. Fakat mal paylaşımı davası boşanma davası kesinleşmeden sonuçlanamaz.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunun cevap aramalarında ilk olarak bilinmesi gereken; boşanma davası ve mal paylaşımı davasının aynı anda sonuçlanamayacağı, boşanma davasının sonuca bağlanıp gerçekleşmesinden sonra mal paylaşımı davasının da yürütüleceğidir. Burada bilinmesi gereken ikinci bir hususta şudur. Şu an ki kanuna göre evlilik süresince edinilmiş bütün mallar boşandıktan sonra çiftler arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.

Fakat 01.01.2002 tarihinden önce edinilen bütün mallar kimin üzerine kayıtlı ise onundur ve boşandıktan sonra da onun olacaktır. Boşandıktan sonra malların eşler arasında eşit paylaşımı 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş mallara eşit katılma rejimi olarak kabul edilip uygulanmaya başlanmıştır.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? diye araştıranlar için belirtmek gerekirse  01.01.2002 tarihi öncesi ve sonrası mal paylaşımlarında kanun olarak farklılık olduğu görülecektir.

Boşanmanın karara bağlanmasından sonra görülecek olan mal paylaşımı davasında evlilik sonrasında ki malların yarı yarıya paylaşılması gerekecektir. Bireylerin kişisel malları bu paylaşımın dışında kalır.

Bireylerin miras yolu ile elde ettikleri mallar, kişisel eşyaları, üçüncü kişilerden olan manevi tazminatları bireylerin şahsi mallarıdır. Öncelikle bunlar hangi bireye aitse kendisine ait olanlar alınır. Evlendikten sonra kazanılan mallara; “edinilmiş mallar” denir ve bunlar eşit bir şekilde paylaştırılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

01.01.2002 tarihinden sonra mal rejimi değişmiş ve boşandıktan sonra mallar eşit olarak bölüşülecek hale gelmiş ise de şunu bilmek gerekir ki kişisel mal olarak görülen bir durum vardır ve kişisel mallar eşit olarak bölüşülmez.

Bu mal rejiminin değiştiği 2002 tarihinden öncesi için geçerli olduğu gibi sonrası için de geçerlidir. Buna göre evlenmeden önce alınan malların kimin üzerine kayıtlı olduğu hususu önemlidir.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunda kişiye ait mallar önem taşır. Çünkü boşandıktan sonra söz konusu mallar üzerine kayıtlı olduğu kişiye ait sayılacaktır.

Boşanmada mal paylaşımı davasını açmak için boşanmanın gerçekleştiği süreden itibaren 10 seneyi aşmamak gereklidir. 10 yıl sonra açılmak istenen mal paylaşımı davası zaman aşımına uğradığı için açılamayacaktır.

Genel olarak yapılan boşanma davası ve mal paylaşımı davalarının aynı anda ama ayrı açılmalarıdır. Boşanma karara bağlandığı an mal paylaşımı davası yürütülür. Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunu sorup bilgi almak isteyenler mal paylaşımı zaman aşımı süresini de bilmelidirler.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mal paylaşımı davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”dir. Bireylerin hangi mahkemelerde davalarına bakılacağı konusu, yani yetkili mahkemeler ise şu şekilde belirlenir; boşanma davasının yapıldığı mahkeme mal paylaşımı davası için de yetkilidir. Bunun haricinde davalı bireyin ikametgah adresine bağlı olan mahkemeler de yetkilidir. Boşanmada mal paylaşımı nedir? diye sorup detaylı arama yapan kişiler davalara bakan mahkemeleri de sormaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı mal paylaşımı ismi üzerinde bireylerin mal paylaşımında anlaşma yoluna gittiği mal paylaşımlarıdır. Anlaşma mallar üzerinde istenilen şekilde olabilir. Taraflar kendi aralarında belirledikleri oranlar ve paylaşım şekli ile malları bölüşebilirler. Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusuna verilecek bir cevap da anlaşmalı mal paylaşımı olabileceği şeklindedir. Protokolde mal paylaşım davasından vazgeçildiği mutlaka yazılarak belirtilmelidir.

Zina Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunun yanıtları boşanmanın ne sebeple olduğu ile ilgili olarak değişiklik gösterebilir. Zina aldatma manasına gelen bir boşanma sebebidir. Bu durumla ilgili boşanma davalarında aldatan eş alması gereken mal paylaşımını alamayabilir veya alabileceği miktar oldukça az olabilir. Eşler ortak mallarına kendi katkı paylarını kattıkları taktirde aldatma olsa dahi kendi paylarını alma hakkına sahiptirler.

Evlenmeden Önce Krediyle Alınan Mallar Nasıl Paylaşılır?

Eşler arasında evlilik sürecinde kullanılan mallar evlenmeden önce alınmış ise alan kişinin kendi malı olarak görülür. Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunun araştırma sürecinde evlenmeden önce edinilmiş mallar önemli bir detaydır.

Bunlar kişisel mallar statüsüne girdiğinden bireyler arasında paylaşılmaz. Bazı malların kredileri evlilik süreci boyunca ödenmeye devam etmiş olabilir. Bu durumda krediyi kimin ödediğine bakılmaksızın evlilik süreci içinde olup olmadığına dikkat edilir.

Evlilik süresinde olan kredi ödemelerinin miktarları eşler arasında paylaştırılır yani mal paylaşımına ilave edilir. Burada dikkat edilecek nokta sadece evlilik içinde olan ödeme miktarının mal paylaşımına dahil edilebileceğidir. Evlilik öncesi dahil edilemez.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusuna evlenmeden önce kredi ile alınan malların evlendikten sonraki ödemeleri de dahil edilmelidir. Katılma alacağı tespitinde bazı özel yöntemler vardır. Bu tespitlerde bilirkişinin raporu esas alınır ve alınan mal, araba veya ev vs… evlilik önceki fiyatları tespit edilip bir takım oranlar yapılarak alınması gereken mal bedeli hesaplanır.

Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mal Paylaşıma Dahil midir?

Evlilik süreci içinde satılan mallar da eşler tarafından paylaşılacak mallar sınıfındadır.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? sorusunun cevapları arasında evlilik sürecinde satılan her türlü malında paylaşıma gireceği bilinmelidir.

Boşanma davasının açıldığı ana kadar satılan, alınan her şey mal paylaşımına açılır fakat davanın açıldığı tarihten sonraki mallar hiçbir şekilde paylaşılamazlar.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? araştırmasında eşlerin boşandıktan sonra mallarını paylaşmamak için başka birinin üzerine devrettiklerine de rastlanır. Fakat evlilik sürecinde satılan herhangi bir malın bedeli de paylaşıma dahil edilir.

Malını paylaşmak istemeyen tarafın devrettiği kişiler de işin içine girebilir ve diğer eş bu kişilere karşı kendisine verilmesi gereken miktarı isteme hakkına sahiptir. Boşanmada mal paylaşımı nedir? öğrenmek isteyenler için evlilik sürecinde malların devredildiği üçüncü kişilerde kanunen bir sorumluluk altına girmektedirler.

Mal Paylaşımı İçin Evlilik Sözleşmesi Gerekir mi?

01.01.2002 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren Medeni Kanun’a göre “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” uygulanmaya başlanmıştır.

Bu duruma  göre evlilik süreci içinde edinilen her türlü mal boşanma durumunda yarı yarıya paylaşılacaktır. Boşanma işlemi bittiğinde yürütülen mal paylaşımı davalarında bireyler katılma alacağı talebinde bulunabilirler.

Eş diğer eşin malına bir katkı payı yaptıysa karşılığı katkı payı alacağı olarak istenebilir. Eşlerden biri diğerinden değer artış payı alacağını da talep edebilir.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? konusunun detayları açıklanırken evli veya evlenecek bireylerden mal paylaşımı için evlilik sözleşmesi yapılmalı mı? Sorusu sık sık işitilmektedir. Ama 01.01.2002 tarihi itibarı ile malların yarı yarıya paylaşılması kanunen eşlere verilen bir haktır. Dolayısıyla evlenirken herhangi bir sözleşmeye gerek yoktur.

Boşanmada mal paylaşımı nedir? konusu dahilinde kanunen malların yarı yarıya paylaşılması gerektiği halde eşler kendilerine göre bir paylaşım belirlemek istiyorlarsa elbette kendileri bir sözleşme yapabilirler.

Bu sözleşme evlilikten önce olabildiği gibi evlilik süreci içinde de olabilir. Evlilik içinde edinilmiş mallar zaten yarı yarıya paylaşılacağından bir sözleşme yapmaya gerek görülmeyebilir. Eşlerin çalışmalarının sonucu elde ettikleri, bazı kurumların yaptığı ödemeler, iş kazası tazminatları gibi kazanımlarda bu paylaşıma dahildir.

Miras Kalan Mallar Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Kişisel mallar boşanma sonucu eşler arasında paylaşılmaz. Kişiye aittir. Bazen evlilik süreci içinde eşlerden birine miras kalabilir. Diğer eş bu mirasta bir talepte bulunamaz. Bu miras kişinin kişisel malı kabul edildiğinden diğer eşe mal paylaşımı yapılamaz. Fakat kalan mirastan her hangi bir gelir alınmış veya alınıyorsa, kiraya verilmiş ise bu gelirler edinilmiş mallar kapsamına girer. Edinilmiş mallar da yarı yarıya paylaşılması gerektiğinden bir diğer eşin üzerinde hakkı vardır.

Bağışlanan Malları Diğer Eş Paylaşabilir mi?

Evlilik sürecinden önce veya evlilik süreci içinde eşlerden birine bağışlanan her türlü şey o eşin kişisel malı kapsamına girer dolayısıyla bu mallardan diğer eş için paylaşım yapılamaz. Karşı tarafın bir hakkı yoktur. Fakat miras hususunda olduğu gibi bu bağışlarda da evlilik süreci içinde bir kira veya faiz geliri alındı ise bu gelirler yarı yarıya diğer eşe de paylaştırılır.

Şirket Hisseleri Bölüşülebilir mi?

Eş 1 Ocak 2002 tarihinden sonra bir şirket kurdu ise veya ortaksa bu edinilmiş bir mal statüsüne girer. Dolayısı ile bu hisselerden diğer eşin de hakkı vardır. 1 Ocak 2002 tarihi kıstas alınacak tarihtir. Öncesindeki şirket gelirleri kişinin kendisine aittir, paylaşılamaz. Burada önemli bir husus sadece elde edilen hisselerin değerlerinin yarı yarıya paylaşılabileceğidir.

Evlilikten Önce Edinilmiş Malların Kira Gelirleri

Taşınmaz mallar evlilikten önce alınmış dahi olsa kira gelirlerinin yarısının diğer eşle paylaşılması gerekmektedir. Malın evlilik öncesi dönemde alınmış olmasının bir önemi yoktur. Çünkü kira evlilik süreci içerisinde gelmektedir ve bu durumda diğer eşin miktarın yarısı üzerinde hakkı vardır.