tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Müebbet Kaç Yıl, Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet Kaç Yıl - Müebbet Hapis Kaç Yıl

Müebbet kaç yıl sorusu çerçevesinde müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat bu süre koşullu salıverme hükümlerinden faydalanılması durumunda infaz süresi 24 yıldır. Bu süre belirli bir periyotta görülen iyi hale bağlıdır.

Oldukça ağır ve ciddi bir ceza olduğu için de müebbet kaç yıl şeklinde merak ve endişeyle yanıtı aranır.

Hukukun suç saydığı fiillerin işlenmesi nedeniyle mahkemece hükmedilen cezai yaptırımlar içinde şüphesiz en ağır ve ciddi sonuçlar doğuran yaptırım müebbet hapis cezasıdır.

Müebbet kaç yıl sorusu yanıtlanmadan önce süreli hapis ve müebbet hapis kurumlarının bilinmesi gerekir. Süreli ve müebbet hapis cezası kural gereği ceza infaz kurumunda infaz edilir. Ceza infaz kurumunun uygulamada sıkça kullanılan ismi ise cezaevidir. Ancak hapis cezasının konutta infaz edilmesi gibi istisnaları mevcuttur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında iki tür cezai yaptırım uygulanır. Bu yaptırımlardan biri hapis cezasıyken diğer adli para cezasıdır. Mahkemece hükmedilen adli para cezası ödenmezse bu durumda hapis cezası söz konusu olacaktır. Hapis cezası ile suçun failinin caydırılması ve ıslah edilerek topluma kazandırılması amaçlanır. Suçun niteliği ve failin kusuruna göre değişen hapis cezası süresi en az bir gün en çok yaşam boyu verilebilir. Müebbet kaç yıl sorusunu bu noktada yanıtlamak isabetlidir. Zira müebbet hapis cezası, kişinin ömrü boyunca infaz edilmesi gereken hapis cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 49. Maddesi kapsamında, aksi düzenlenmediği takdirde süreli hapis cezasının süresi bir aydan az ve yirmi yıldan çok olamaz. Aynı Kanun’un 48. Maddesi ise müebbet hapis cezasının kaç yıl olduğunu ifade eder. Buna göre ceza, hükümlünün ömrü süresince uygulanacaktır. Müebbet hapis cezasının daha ağır hali ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, Türk Ceza Kanunu’nun 47. Maddesinde ifade edilmiş olur sıkı güvenlik rejimi ile birlikte kişinin yaşamı süresince uygulanan cezadır.

Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet kaç yıl sorusu yanıtlandıktan sonra, müebbet hapis cezasına hükmedilmesini gerektiren suçları da ifade etmek gerekir. Bu suçlar şu şekildedir:

 • Kasten adam öldürme suçunun temel şekli,
 • Askeri komutanlıkların gasp edilmesi suçu
 • Düşmanla iş birliği yapma suçu,
 • Savaş esnasında yalan haber yayma suçu,
 • Gizli kalması gerekli bilgilerin açığa çıkarılması suçu,
 • Devlet güvenliğine ilişkin belge ve evraklar ile işlenen suçlar,
 • Devlet sırlarından istifade etme ve devlet hizmetlerine sadakatsizlik suçu,
 • Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu.

İfade edilen suçların işlenmesi halinde suçun failine verilen müebbet hapis cezasının infaz süresi yaşam boyudur. Bir diğer ifade ile müebbet kaç yıl şeklinde sıkça sorulan soru, hayat boyudur şeklinde yanıtlanabilir. Ancak koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanıldığı takdirde durum değişmektedir. Bu takdirde ceza infaz kurumunda yani cezaevinde 24 sene geçirilmektedir. Ancak bu durum için belirli bir süre iyi halli geçirilmelidir. Koşullu salıverilme hükümlerinden istifade edilebilmesi adına cezaevinde geçirilmesi gereken süreler şu şekilde ifade edilir:

 • Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet halinde 36 yıl,
 • Birden fazla müebbet halinde 36 yıl,
 • Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis halinde en çok 36 yıl,
 • Müebbet ile süreli hapis halinde en fazla 30 yıl,
 • Tekerrür şeklinde işlenen suç nedeniyle müebbet halinde 33 yıldır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl sorusu da yine müebbet hapis cezasında olduğu gibi hükümlünün yaşamı süresincedir. Ağırlaştırılmış müebbet cezasının uygulanması için aşağıda ifade edilen suçların işlenmiş olması gerekir:

 • Nitelikli kasten adam öldürme suçu,
 • Soykırım suçu,
 • İnsanlığa karşı suçlar,
 • İşkence ile öldürme suçu,
 • Devlet bütünlüğünü ve birliğini bozma suçu,
 • Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Siyasal veya askeri casusluk suçu,
 • Gizli kalması gereken bilgilerin ifşa edilmesi suçu,
 • Yasaklı bilgilerin casusluk niyetiyle açığa çıkarılması suçu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cezanın muhatabı hükümlünün yaşamı boyunca devam eder. Ancak hükümlü cezaevinde tıpkı müebbet hapis cezasında olduğu gibi belirli bir süreyi iyi halli geçirirse bu durumda koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilir. Ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanan bir hükümlünün koşullu salıverilme hükümleri kapsamında değerlendirilebilmesi için 30 yıl süre boyunca ceza evinde bulunması gereklidir. Koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanmak amacıyla cezaevinde geçirilmesi gereken süre, durumlara göre farklılık gösterir. Bu durumlar şu şekilde ifade edilir:

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet halinde ya da ağırlaştırılmış müebbet ile beraber müebbet hapis durumunda 36 yıl,
 • Süreli hapis ile ağırlaştırılmış müebbet halinde en fazla 36 yıl,
 • Suç işlenmesi gayesiyle bir örgüt kurmak veyahut bu biçimdeki örgüt yönetmek ya da örgüt faaliyetleriyle işlenen suç sebebiyle mahkumiyet alınması halinde 36 yıl.

Koşullu salıverilme hükümlerinden istifade edilemediği durumlar ise şu şekildedir:

 • Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar,
 • Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar,
 • Milli savunmaya karşı işlenen suçlar,
 • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi halinde,

Koşullu salıverilme hükümlerinin işletilmesi mümkün değildir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İle Müebbet Hapis Cezası Arasındaki Fark Nedir?

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder, “sıkı güvenlik” rejimine göre çektirilir. (TCK m.47).
 • Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder (TCK m.48).

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Alan Hangi Ceza Evinde Yatar?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilen mahkum, söz konusu cezasını yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda çeker. İçeride ve dışarıda bulunan güvenlik görevlilerinin yer aldığı kurumda mahkumlarca gerçekleştirilebilecek firar ihtimallerine karşı elektronik, fiziki ve mekanik engeller mevcuttur.

İfade edildiği üzere oldukça ağır bir ceza olan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, makale içerisinde ifade edilen suçların işlenmesi halinde mahkemece faile hükmedilecek cezadır. Dolayısıyla söz konusu suçlara ilişkin yargılamalarda adilane bir yargılamanın tezahür etmesi ve arzu edilen müspet neticenin hasıl olması adına deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması oldukça mühimdir.

Müebbet Ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Af

Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanla hükümlüker Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce görüşülen ve kabul edilen af yasaları ile afedilebilir.

14.04.2020 tarihinde Meclis oturumunda kabul edilen yasa ile bazı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alan hükümlüler salıverilmiştir. İlgili düzenlemeler şu şekildedir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-15.pdf

 • Eğer kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışsa ve iyi halli ise 30 yıl cezaevinde cezası infaz edildikten sonra koşullu salıverme imkanından yararlanabilir.
 • Eğer kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmışsa ve iyi halli ise 24 yıl cezaevinde cezası infaz edildikten sonra koşullu salıverme imkanından yararlanabilir.

Müebbet Ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında İyi Hal İndirimi(Takdiri İndirim)

Takdiri indirim tatbiki halinde failin cezasında hangi oranda ne kadar ceza indirimi yapılacağı kanunda net şekilde düzenlenmiştir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezasına hükmedilir.
 • Müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezasına hükmedilir.

Related Posts

Yanıt Bırak