Category

Ceza
Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması genellikle sanığın sorgulaması yapıldıktan sonra başlar. Bu sayede tarafların, toplanan evrakların ya da belgelerin en iyi şekilde incelenmesi amaçlanır. Doğru bir yargılama yapılabilmesi adına delillerin tartışılması önemlidir. Tanıklar ve bilirkişi dinlendikten sonra mahkemenin seyri değişebilir. Eğer duruşmaya sanık gelmediyse eğer bu durum delillerin tartışılmasına engel değildir. O an için mahkemede bulunan taraflar...
Read More
Adli Para Cezası Nedir? Adli para cezası, idari para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir yaptırım türüdür. Yargılamanın bir neticesi olarak da adli para cezaları mevcut durumdadır. Yani hapis cezasından ziyade para cezası da sık sık uygulanmaktadır. Bu aşamada idari ile adli olanlar ayrı ayrı ifade edilebilir. Şöyle ki; İdari para cezaları yine...
Read More
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bazı hallerde yeniden yargılama sürecine yer verilmektedir. Temelde CMK md. 311 üzerinden sergilenen haller göz önünde bulundurulur. Bu yolla da ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi kararı çıkabilir. Ancak baştan belirtmek gerekirse bu olağanüstü bir durum olarak ifade edilir. Neticesinde de; Uyuşmazlık kuralın kesin hükme bağlanması sonucunda yargılanmanın yenilenmesi mümkün olmaz. Sadece olağanüstü...
Read More
Ceza hukukunda mahsup hüküm kesin olmadan evvel kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu ortaya çıkaran tüm durumlar sebebiyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir. TCK 63 Ceza hukukunda mahsup, kişinin bir suçtan dolayı zanlı olmasına rağmen haklarının en iyi şekilde korunması açısından önemlidir. Tutukluluk süreci başladığı andan itibaren dava sonucu kesinleşene kadar geçen sürede yaşanan...
Read More
Ceza Hukukunda İtiraz Kanun Yolu Kanun yolu sayesinde gerek şüphelinin gerekse sanığın, geniş koruma haklarına sahip olması esas alınır. Aynı zamanda güvence sağlanması söz konusudur. Bu anlamda ceza hukukunda itiraz kanun yolu mevcut durumda. Adı üstünde karara yönelik itiraz başvurusunda bulunmanız sağlanır. Neticesinde ise; Verilen kararların hukuka aykırı olması durumunda itiraz kanun yoluna başvurulabilir. Başvuru...
Read More
1 8 9 10