tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Yasadışı Bahis Suçu Ve Cezası 2023

Yasadışı Bahis Suçu Ve Cezası

Yasadışı bahis cezası daha çok, yasadışı bahis oynama cezası ve yasadışı bahis oynatma cezası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarına bahis veya şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun ile; Yasadışı bahis oynatma ve yasadışı bahis oynama haricinde, yasadışı bahse aracılık etme ve yasadışı bahse teşvik etme fiilleri de suç olarak tanımlanmıştır.

İllegal bahis cezası olarak da adlandırılan yasadışı bahis cezası yukarıda belirtilen her bir seçimlik hareket için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu nedenle bu seçimlik hareketler için öngörülmüş cezai yaptırımlar dikkate alınarak illegal bahis suçlarının ayrı başlıklar altında incelenmesinde fayda vardır.

Yasadışı (Kaçak/İzinsiz) Bahis Nedir?

Yasadışı bahis, diğer bir deyişle kaçak bahis; kanunun verdiği yetkiye istinaden bir lisansa/ruhsata sahip olmadan izinsiz şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezası

Sık karşılaşılan seçimlik hareketlerin başında yasadışı bahis oynama cezası gelmektedir. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının onay ve izni olmaksızın faaliyette bulunan her türlü işletme vasıtasıyla oynanılan bahisler, yasadışı bahis olarak nitelendirilmektedir. Bu işlemler fiziki olarak faaliyetle olabileceği gibi sanal olarak da faaliyet gösterebilmektedir. Kanun koyucu bu konuda herhangi bir ayrım yoluna gitmemiştir. Esasen günümüzde yasadışı bahis oynama daha çok sanal ortamda diğer bir ifade ile internet üzerinden yasadışı bahis olarak gerçekleşmektedir.

Burada failin eyleminin yasadışı olarak değerlendirilmesindeki ölçüt söz konusu sanal bayiinin Spor Toto Teşkilatı izni ile faaliyette bulunup bulunmadığıdır. Ancak yasadışı bahis oynatma cezasının aksine yasadışı bahis oynama cezası için öngörülen yaptırımlar “idari para cezası” niteliğindedir. İleride detaylandırılacak olan yasadışı bahis oynatma, yasadışı bahise aracılık etme veya yasadışı bahise teşvik etme fiilleri nedeniyle idari para cezası ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezalar ile de karşılaşmak mümkündür. 7258 sayılı kanunda yasadışı bahis oynama cezası “beş bin lira ile yirmi bin lira” arasında değişmektedir.

Ayrıca bakınız: Kumar Ve Bahis Siteleriyle Dolandırıcılık

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası

Bir başka yasadışı bahis cezası kapsamında değerlendirilen durum ise yasadışı bahis oynatma cezasıdır. Ancak 7258 sayılı yasada yasadışı bahis oynatma cezası iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Bu ayrımda söz konusu spor müsabakalarının yurtdışı kaynaklı ve yurtiçi kaynaklı olup olmadığı dikkate alınmaktadır. 7258 sayılı yasanın 5/a maddesine göre yurtiçi kaynaklı yasadışı bahis için öngörülen ceza “üç yıl ile beş yıl arasında hapis ve on bin liraya kadar adli para” cezasıdır.

Yasadışı bahis oynatma cezasında yapılan diğer bir ayrım ise söz konusu spor müsabakalarının yurt dışında oynatılıyor olmasıdır. Şayet oynanan spor müsabakaları yurt dışında oynanıyor ise fail hakkında “dört yıl ve altı yıl arasında hapis cezası” öngörülmüştür. Görüldüğü üzere yurt dışı kaynaklı yasadışı bahis cezası, yurt içi kaynaklı yasadışı bahis cezasına nazaran daha fazladır.

Yasadışı Bahise Aracılık Etme

Diğer bir seçimlik hareket ise yasadışı bahise aracılık etme suçudur. Daha çok yasadışı bahiste kullanılan paraların transferi şeklinde gerçekleşmektedir. teknolojinin ve dijital bankacılığın kullanımının her geçen gün artması yasadışı bahise aracılık etme suçunu doğurmuştur. Sıklıkla banka ve dijital hesapların kiraya verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Failin kendisine ait banka hesabı veya diğer dijital hesapları yasadışı bahis oynayan veya oynatan kişilere kiraya vermesidir. Bu şekilde illegal bahis oynatan sanal bayiler yasadışı bahiste elde edilen gelirleri aktarmakta kullanmaktadırlar. Bu anlamda herhangi bir şekilde banka veya dijital hesapları illegal bahiste kullanılan paraların transferinde kullanmak üzere kiraya veren veya başka şekilde yasadışı bahise aracılık eden fail için “üç yıl ile beş yıl hapis, ayrıca beş bin güne kadar adli para cezası” öngörülmüştür.

Yasadışı Bahise Teşvik Etme

7258 sayılı yasa ile yasadışı bahis cezası kapsamında değerlendirilen son durum ise yasadışı bahise teşvik etmedir. Günümüzde internet kullanımının artmasının paralelinde daha çok web sitesi reklamları ile yasadışı bahise teşvik etme suçu gerçekleşmektedir. Ayrıca e-posta veya SMS göndermek suretiyle de yasadışı bahise teşvik etmek suç olarak nitelendirilmektedir. Bu şekilde kişileri e-posta, SMS veya web sitesi reklamları ile hatta benzeri başka yollarla yasadışı bahise teşvik eden fail; “bir yıl ve üç yıl arasında hapis ezası ile üç bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılmaktadır.

Yasadışı Bahis Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Yasadışı bahis cezası için itiraz genellikle, yasadışı bahis oynama suçu için geçerlidir. Her ne kadar suç olarak nitelendirilmekte ise de; İdari para cezası olması nedeniyle kabahat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda yasadışı bahis oynatma, yasadışı bahise aracılık etme ve yasadışı bahise teşvik etme suçları için hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüş olması nedeniyle yasadışı bahis oymama suçu haricindeki fiiler için yasadışı bahis cezasına itiraz mümkün değildir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama cezasına itirazda idari para cezalarına itiraz prosedürü uygulanmaktadır. Buna göre söz konusu idari para cezasının ilgiliye tebliğini izleyen 15 günlük süre içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçelerinin sunulması gerekmektedir. Yasadışı bahis cezası kapsamında değerlendirilen diğer seçimlik hareketlerden dolayı yargılama gerektirildiğinden itiraz konusunda Ceza Muhakemesi usul ve esasları geçerlidir. Bunlar istinaf kanun yolu olabileceği gibi temyiz kanun yolu da olabilmektedir.

7258 Sayılı futbol ve spor müsabakalarına bahis ve şans oyunları kanunu ile yasadışı bahis olarak düzenlenmiş diğer suçlar ceza mahkemelerinde dava konusu yapılmaktadır. Bu nedenle ceza hukuku alanında; Ceza avukatından destek alınmasında fayda vardır.

Yasadışı Bahis Cezası

Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmer gözönüne alındığında ve suçun işleniş biçimlerine göre yasadışı bahis cezası olarak nitelendirilen fiiler içerisinde bir çok hukuki işlem içeren suçlardandır. Bu nedenle hakkında yasadışı bahis suçlarından dolayı soruşturma yapılan kişilerin ceza avukatı ve bilişim hukuku avukatı vasıtasıyla söz konusu davaları takip etmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Related Posts

Yanıt Bırak