Babalık Davası Dilekçe Örneği 2023

babalık davası dilekçe örneği

Bir çok dava dilekçesinde olduğu gibi babalık davası dilekçe örneği de hazırlanmasında dikkat gerektirmektedir. Dava dilekçesinde taleplerin hukuka uygun bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir uslup ile dile getirilmesi oldukça önemlidir.

Bu nedenle babalık davası dilekçe örneği ve babalık davası nedir ayrıca babalık davası nasıl açılır konularında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Babalık davası Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aile hukuku ilgi alanına girmektedir.

Bu nedenle babalık davalarının aile avukatı vasıtasıyla yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Babalık davası dilekçe örneğinin hazırlanmasında yardımcı olması açısından; Öncelikle babalık davası nedir? Ve babalık davası nasıl açılır konularında da kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır.

Babalık Davası Nedir?

Bilindiği üzere ana ve çocuk arasında soybağı doğum ile birlikte gerçekleşmektedir. Baba ile soybağı kurulmasında evlilik ile gerçekleştiği gibitanıma ve babalık davası ile mümkündür. Daha çok günümüzde hakim hükmü ile soybağı kurulması olarak da bilinmektedir. Anne veya çocuğun bayaya karşı açmış oldukları soybağı kurulmasına ilişkin davalar babalık davası olarak adlandırılmaktadır. Veya babanın soybağının tespiti için açmış olduğu davalarda babalık davası olarak kabul edilmektedir. Ancak çocuğun mevcut bir soy bağı bulunması halinde öncelikle soybağının iptali konusunda dava açılması gerekmektedir. Babalık davası açılmasında bir çok kişiye babalık davası dilekçe örneği kişilere büyük ölçüde yol göstermektedir.

Ayrıca bakınız: Babalık İzni Kaç Gün 2022

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

İsminden de anlaşılacağı üzere babalık davası kural olarak anne veya çocuk tarafından açılması mümkündür. Çocuğun küçük olması halinde kayyım tarafından temsil edilmesi mümkündür. Ayrıca babanın ölmüş olduğunun tespit edilmesi halinde bu kez babalık davası mirasçılara karşı açılmaktadır. Ancak bu hususların babalık davası dilekçe örneğinde detaylı olarak belirtilmesi, taleplerin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık niteliğinde olması nedeniyle babalık davaları da kural olarak Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise babalık davasında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere babalık davası dilekçesi içerisinde bir çok hukuki bilgi içeren dilekçelerdendir. Bu nedenle öncelikle aile hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir. Bilgi edinilmesi açısından babalık davası dilekçe örneğini incelemenizde fayda vardır.

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                                   : …

ADRES                                                      : …

VEKİLLERİ                                                : …

DAVALI                                                    : …

ADRES                                                      : …

KONU                                                       : Soybağının Tespiti ve Babalık Davası

AÇIKLAMALAR                                      :

Müvekkilimin talebi doğrultusunda davacı … ile davalı … arasında soybağının kurulmasını talep etmekteyiz. Babalık Davası ve Soybağının kurulmasına ilişkin açıklamalarımız özetle aşağıdaki gibidir.

Müvekkilimiz olan davacının annesi … ile ve davalı … , … yılında tanışmışlar ve uzun bir birliktelik yaşamışlar. Bu birliktelik zamanla duygusal anlam kazanmıştır ve bu şekilde devam etmiştir ve bu süreçte cinsel birliktelik yaşamış bulunmaktadırlar. Davacı müvekkilimin annesi yaşanan bu cinsel birliktelikten hamile kalmış … tarihinde … Hastanesinde müvekkilimiz dünyaya gelmiştir. Davacının dünyaya gelmesinden bir süre sonra davalı ile müvekkilimizin annesi arasında birliktelik sona vermiştir. Bu sürece ilişkin tanıklar mevcut olup dava dosyası içesinde açık adres ve kimlik bilgileri mevcuttur.

Türk Medeni Kanunu uyarınca çocuk ile ana arasındaki soybağının kurulması doğum ile gerçekleşmektedir. Ancak çocuğun evlilik birlikteliği dışında dünyaya gelmiş olması nedeniyle bir çok kez müvvekilin annesi davacıya çocuğun tanınması için çağrıda bulunmasına rağmen netice alınamamıştır. Dolayısıyla müvekkilimiz ile davası arasında soybağı kurulamamıştır. Ve bir çok resmi işlemlerden dolayı müvekkilimiz mağdur duruma düşmektedir. Dava tarahi itibariyle ve öncesinde müvekilimiz ile herhangi bir kişi arasında soy bağı bulunmamaktadır. Bu nedenle her geçen gün mağduriyeti artmaktadır. Müvekkilimiz şu anda … yaşına gelmiştir. Ve her geçen gün bu konuda mağduriyeti artmaktadır.

Müvekkilimizin annesinin davacıya yaşamış olduğu birlikteliğinin sorumluluklarını üstlenmesi adına yapmış olduğu çağrılar neticesiz kalması nedeniyle babalık davası açılması zarurite hasıl olmuştur.

Yukarıda izah edildiği üzere; davalı …’nın müvekkilimizin babası olduğunun mahkemece tespit edilmesi yönünde gerekli tıbbi incemelerin yapılmasını  talep etmekteyiz.

DELİLLER                                                 : Doğum kayıtları, Nüfus kayıtları, tanıklar, bilirkişi incelemesi,  DNA testi raporu, ve diğer deliller

Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER                               : Türk Medeni Kanunun Md .282, 301, 303

NETİCE VE TALEP                                  :

Yukarıda açıklanan talep ve nedenlerler ve ayrıca mahkemenizce resen gözetilecek diğer hususlar dikkate alınarak

Soybağının kurulması yönende talebimizin KABULÜNE,

Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.