Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçu TCK.190

Bu yazımızda sizlere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu, bu suçun unsurları, şikayet, zamanaşımı, görevli mahkeme ve cezaları hakkında detaylı bilgiler verdik.

Ayrıca bakınız:

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçu Nedir?

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu; uyuşturucu veya uyarı maddenin kullanılmasının hızlandırılması, kolayca bulunması ve kullanılmasının önünün açılması ve özendirilmesini cezalandıran bir suçtur.

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu seçimlik hareketlere dayanan bir suçtur. Bu seçimlik hareketler aşağıda belirtilmiştir.

 • Özel yer, donanım veya malzeme sağlamak.
 • Uyuşturucu madde kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak.
 • Uyuşturucu madde kullanma yöntemleri husunuda başkalarına bilgi vermek.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını açıkça özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak.

Bu hareketlerden birinin yapılmış olması suçun gerçekleşmesi için yeterlidir.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçu Unsurları

Suç unsurları ilgili Türk Ceza Kanunu madde 190 uyarınca aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 • Özel Yer Sağlamak (TCK 190/1-a): Uyuşturucunun kullanılması sırasında güvende olunması ve kuullanımının kolaylaştırılması açısından yer temin edilmesidir.
 • Donanım veya Malzeme Sağlamak (TCK 190/1-a): Kullanıcıya ilgili uyuşturucu maddenin kullanıma hazır vaziyette ve gerekli donanımların hazır bulundurması ile oluşan harekettir.
 • Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak Önlemler Almak (TCK 190/1-b): Uyuşturucu maddenin kullanıldığına ilişkin maddi belirtilerin yok edilmesidir.
 • Kullanma Yöntemleri Konusunda Başkalarına Bilgi Verme (TCK 190/1-c): Uyuşturucu kullanılması ilgili bu maddelerin nasıl hazır hale getirileceği ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler sunmaktır.
 • Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirme (TCK 190/2): Şahısta uyuşturucu madde kullanımı ve temini hususlarında istek uyandırma ve heveslendirme hareketleridir.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçunda Şikayet Süresi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu şikayete tabi suçlar arasında değildir.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçunda Zamanaşımı

Suçla ilgili olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suçun mağduru kamu için şikayetten vazgeçme özelliği olan bir suç değildir.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçunda Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçuyla alakalı etkin pişmanlık nedeniyle ceza indirimi tanzim eden herhangi bir hüküm yoktur. Bundan dolayıdır ki, etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçu Görevli Mahkeme

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçunda yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından ifa edilir.

Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Ve Özendirme Suçu Cezası

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
  • Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
  • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
  • Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(TCK md.190/1).

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını açıkça özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md.190/2).
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK md.190/3).

TCK 190 İle İlgili Sık Sorulan Sorular

TCK 190 Madde Nedir?

TCK Madde 190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçu.(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucuya Özendirme Kaç Yıl?

Uyuşturucuya özendirme suçu uyarınca, uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerin sağlanmasını kolaylaştırma suçunu işleyen kişi ya da kişiler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar (TCK Md. 190/1). Suçu özendiren ve alenen yayınlayan kişiler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alırlar.