Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Ve Cezası

Bu yazımızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” kısmında “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde tanzim edilmiş genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu ve cezası hakkında bilgileri derledik.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Ve Cezası

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu; toplum içerisinde genel güvenliği bozacak, kişilerin hayatlarına mal olacak ya da mal varlıklarına zarar verecek her türlü hareketi içinde barındıran bir suçtur. Örnek verecek olursa meskun mahalde patlayıcı-yanıcı bir maddeyi atmak bu suç kapsamına girer.

Genel güvenliği tehlikeye atan patlayıcı-yanıcı maddelerin izinsiz bulundurulması, üretilmesi veya nakledilmesi TCK m.174’e göre, tehlikeli madde bulundurma veya el değiştirme suçunu meydana getirir.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Unsurları

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçu, birden fazla sayıda hareketle işlenebilmesinden dolayı hareket seçimliliği olan bir suç türüdür.

TCK madde 170’e göre genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun 3 unsuru bulunmaktadır. Birinci fıkra somut tehlike suçu, ikinci fıkraysa soyut tehlike suçu şeklinde tanzim edilmiştir.

Bunlar sırasıyla şunlardır:

 • Somut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme (TCK m.170/1)
 • Soyut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme (TCK m.170/2)
 • Molotof Kokteyli Atma (Patlayıcı Madde Kullanma)

TCK m.170/1’e göre somut tehlike yaratarak genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçları şunlandır:

 • Yangın çıkarma,
 • Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma,
 • Silahla ateş etme veya izinsiz patlayıcı madde kullanma.

TCK m.170/2’ye göre soyut tehlike yaratarak genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçları şunlardır:

 • Çığ düşmesi “tehlikesine” neden olma,
 • Sel veya taşkın “tehlikesine” neden olma.
 • Yangın “tehlikesine” neden olma
 • Bina çökmesi “tehlikesine” neden olma
 • Toprak kayması “tehlikesine” neden olma

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme Suçunun Cezası

Somut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçunun cezası TCK m.170/1’de tanzim edilmiştir.

Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

 • Yangın çıkaran,
 • Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,
 • Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Soyut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçunun cezası TCK m.170/2’de tanzim edilmiştir.

 • Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu, TCK 170/1’e göre karar verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Bununla birlikte suçun TCK m.170/2’deki haliyle seçimlik ceza uygulandığında, mahkeme bir kere hapis cezası verdikten sonra bu ceza adli para cezasına çevrilemez.

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu nedeniyle HAGB kararı verilmesi mümkündür.

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu, uzlaşma çerçevesinde bulunan suçlardan değildir.

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu, şikayete tabi suçlar arasında olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır.

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçunda Görevli Mahkeme

Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu ile ilgili yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Meskun mahalde ateş etmek cezası nedir?

Meskûn mahalde silâh atmak” suçu, Türk Ceza Kanununun “Kabahatler” başlıklı üçüncü kitabının 551 inci maddesinde yeralmakta ve bu suçu işleyenlerin elli liraya kadar hafif para cezası bulunur.

Havaya ateş etmek suç mu?

Meskun mahalde silahla havaya ateş edilmesi, toplumun genel güvenliğini tehlikeye atan bir hareker olduğu için suçtur.

TCK 171 nedir?

Taksirle; Yangına, Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, neden olan kişilerin cezalarını tanzim eden Türk Ceza Kanunu maddesidir.