Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır, Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır, başvuru şartları nelerdir, başvuru için gerekli evraklar nelerdir bu yazımızda tüm bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik.

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklular için birden fazla yol ve her yolun kendine ait başvuru şartları ve gereklilikleri mevcuttur.

Türk vatandaşlığı genel olarak 5 şekilde kazanılabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yetkili makam kararı ile vatandaşlık kazanma
 • Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma
 • Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma
 • Evlat edinilme ile vatandaşlık kazanma
 • Seçme hakkının kullanılması vatandaşlık kazanma

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı yetkili mahkeme kararıyla kazanılabilir. Bunun olabilmesi için vatandaşlık isteyen kişinin kanunlarda düzenlenmiş şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekirki bu şartlara haiz olmak kesin vatandaşlık kazanılacağı anlamına gelmemektedir.

 • Tabi olduğu asıl milliyeti olan ülkenin kanunlarına göre, vatansız ise Türk yasalarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de aralık vermeden beş yıl ikamet etmek.
 • Türkiye’de yerleşmek isteğini ve iradesini hareketleri ile teyit etmek.
 • Tehlikeli bir hastalığa haiz olmamak.
 • İyi ahlaklı olmak.
 • Yeterince Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzenine karşı tehlike arz edecek bir durumda olmamak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit edebilecek durumu bulunmayan yabancı uyrukluların aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi ile Türk vatandaşlığı kazanmış olur. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları şunlardır:

 • Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmaması ön koşulu ile, en az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar(gayrimenkul) veya satış vaadi sözleşmesi imzalayanlar
 • Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi ön koşulu ile asgari 500.000 ABD doları yatıranlar veya devlet borçlanma aracı alanlar(devlet tahvili, hazine bonusu vb.)
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alanlar.
 • En az 50 kişiye iş imkanı sağlayanlar.
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getirenler

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Yabancı uyrukluların bir Türk vatandaşı ile evlenmeleri onlara Türk vatandaşlığını doğrudan kazandırmaz. Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilmeleri için 3 yıldır evli olmaları gereklidir. Başvuruyu yapacaklarda şu durumlar aranır.

 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik ile uyuşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Kamu düzenine engel teşkil edecek ve milli güvenliği tehlikeye sokabilecek bir hali bulunmama şartları aranır.

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik foto
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Tam vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
 • Gün sayım belgesi (Önemlidir, uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanınız.)
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Harç ödeme dekontu

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Türk vatandaşlığı başvurusu yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliklere yapılır. Yurtdışında ise dış temsilcilikler aracılığı ile yapılır.

Türk Vatandaşlığı İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik foto
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Sağlık raporu
 • Gelir durumunu gösteren belgeler
 • Gün sayım belgesi (Önemlidir, uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanınız.)
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Harç ödeme dekontu

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır makalemiz umarız faydalı olmuştur. Konuyla ilgili ayrıca sorularınız olursa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Türk vatandaşlığı nasıl alınır 2023?

Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
Türkiye’de aralık vermeden beş yıl süreyle ikamet ediyor olmak
Tehlikeli bir hastalığa haiz olmamak.
İyi ahlaklı olmak.
Yeterince Türkçe konuşabilmek.

Türk vatandaşı olmak için kaç para lazım?

Türk vatandaşlığı kazanabilmek için gereken asgari gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolardır.

Türk vatandaşlığı kaç ayda kazanılır?

Valiliklere ya da dış temsilciliklere yapılan vatandaşlık başvurusu ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlanır.