KYOK Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

KYOK Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

KYOK kararı ve KYOK kararına itiraz dilekçesi nedir konusu hemen hemen herkes tarafından araştırılır. En çok da sosyal medyada yapılan karşılıklı atışmalar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunda karşınıza çıkar. Deliller yeterli bulunmadığından veya suçun sabit olmadığı düşünüldüğünden KYOK kararı verilir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) veya takipsizlik kararı savcılık tarafından verilen kararlardandır. Kişilerin yasal haklarını aktif olarak kullanabilmesi için de KYOK kararına itiraz edilebilir.

Cumhuriyet savcısı tarafından resen veya şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda yeterli delil ve şüphe yoksa KYOK kararı verilir. Bazen de kovuşturma olanağının bulunmadığı durumlarda KYOK kararı verilmesi gerekir. Kovuşturma olanağının bulunmadığı durumlar usuli şartlar olduğundan savcılık makamı bunları göz ardı ederek kamu davası açılmasını isteyemez. Aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde savcı KYOK kararı (takipsizlik kararı) verir.

 • Şüphelinin cezai ehliyetinin olmaması
 • Suçun genel af veya öze affa tabi olması
 • Yaş küçüklüğü
 • Dava zamanaşımı süresinin dolması
 • Şikayete tabi suçlarda şikayet şartının gerçekleşmemesi
 • Şikayete tabi suçlarda 6 aylık şikayet süresinin geçmesi

Takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile soruşturma tamamlanmış ve kişi hakkında dava açılmasına gerek görülmemiştir. Dolayısı ile de soruşturmayı yürüten savcı iddianame düzenlemez. Kovuşturma iddianamenin kabulü ile başladığından ilgili şikayet soruşturma aşamasında değerlendirilir ve kovuşturmaya geçilmez. Kişinin şüpheli sıfatı da KYOK kararı (takipsizlik kararı) ile bu son bulur. Söz konusu suç veya şikayet hakkında yeni bir delil, ihbar ortaya çıkmadığı sürece de kişi hakkında tekrar soruşturma açılmaz.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Zaman Kesinleşir?

KYOK kararına itiraz dilekçesi nedir konusu kadar itirazın yapılacağı makam ve şikayet süresi de önem taşır. İtiraz süresi geçtikten sonra KYOK kararına itiraz edilse de geçersizdir. Ayrıca görevsiz makama karşı da KYOK kararına veya takipsizlik kararına itiraz edilmez. KYOK kararına itiraz (takipsizlik kararına itiraz) ise Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. KYOK kararına karşı itiraz CMK 173/1’e de düzenlenmiştir. CMK 173/1’de; “Müşteki veya suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içinde bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. “ Burada göz önünde tutulması gereken 15 günlük süre içinde şikayetin Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmasıdır. Sulh Ceza Hakimliği KYOK kararına karşı yapılan itiraz sonucunda 3 şekilde karar verebilir.

 1. KYOK kararına itirazın reddedilmesi
 2. Savcılık makamından soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir
 3. KYOK kararına itirazı kabul eder ve bu durumda KYOK kararı kaldırılır. Savcı iddianame düzenleyerek kamu davası açmak zorundadır

Sulh Ceza Hakimliğine yapılan takipsizlik kararına itiraz sonucu talebiniz reddedilirse verilen karar kesindir. Bunun dışında bir de 15 günlük KYOK kararına itiraz süresi kaçırılırsa da KYOK kararı kesinleşir.  KYOK kararı verilen kişi hakkında kanun yararına bozma istenirse soruşturma süreci tekrar işletilir. Ayrıca şüpheli hakkında KYOK kararı verilmiş ve bu kesinleşmiş olsa da ortaya yeni deliller ve belgeler çıkarsa da tekrar soruşturma başlatılır.

KYOK Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?    

KYOK kararına itiraz dilekçesi nasıl yazılır bilirseniz yasal haklarınızı en iyi şekilde kullanırsınız. KYOK kararına itiraza Sulh Ceza Hakimliği bakacağı için kararı veren savcılık aracılığı ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği muhatap alınır. KYOK kararına itiraz dilekçesi yazarken kararı öğrendiğiniz tarihten itibaren 15 günlük yasal süreyi geçirmemeye dikkat edin. KYOK kararına itiraz dilekçesi örneği çok iyi olsa da 15 günlük süreyi kaçırınca KYOK kararı kesinleşir. Karara karşı itiraz hakkınızı da kaybetmiş olursunuz.                                       

KYOK Kararına İtiraz Dilekçe Örneği 2023

                        ……. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne Gönderilmek Üzere

                                 ………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No : …./….

KYOK Kararına İtiraz Eden Müşteki: Ad Soyad – T.C

Adres : 

Şüpheli: Ad Soyad

Suç İsnadı: Hırsızlık

Konu : … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/…. soruşturma, ../../…. tarih ve 2023/….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz dilekçesinden ibarettir.

                                                    AÇIKLAMALAR

 1. ../../…. tarihinde ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğum şikayet dilekçesi üzerine …. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/…. soruşturma numarası ile şüpheli eski eşim ……. hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde ../../…. tarih 2023/…. sayılı kararla şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Yasal süre içerisinde kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz ediyorum.
 2. Şüpheli boşanma aşamasında olduğum eşimdir. Evlilik birliği içerisinde ortak biriktirdiğimiz para aynı hesapta birikmekteydi. Herhangi bir olumsuz durumda sorun yaşamamak için bu hesaba ikimizin de erişimi vardı.
 3. Boşanma davası açıldıktan sonra artık ikimiz de bu hesapta para biriktirmemeye başladık. Ancak yaşadığım üzüntüden ve çocukların okul telaşından hesabın varlığını bile unutmuşum. Boşanma sürecinde olduğumuzdan ötürü ekstra masraflar için ihtiyacım olunca buradan para çekmek için banka ile iletişime geçtim. Banka bana hesabımda para olmadığını ve bankamatikten çekildiğini söyledi.
 4. Eşimle tek kart kullanmakta sorun görmediğimizden ve boşanma aşamasında da kart onda kaldığından ortak hesabımızdaki tüm parayı haberim olmadan çekmiş. Bu parayı evlilik birliği içinde ikimiz biriktirmiş olsak da paranın yarısı benimdir. Dolayısı ile de yarısından fazlasını alması hırsızlık suçunu oluşturmaktadır.
 5. Kaldı ki eşimle yazıştığımız whatsapp mesajlarını da şikayet dilekçemle birlikte sunmuştum. Ancak sistem üzerinde evli olduğumuz görüldüğünden eşlerin ortak hesaplarından para çekilmesinin hırsızlık olmadığı sonucuna varılmış. Yaklaşık 3 aydan fazladır eşimle ortak yaşamı paylaşmıyoruz. Savcılığınıza sunduğum boşanma dilekçesinin de delil kabul edilmesini talep ediyorum.
 6. Aynı evde yaşamadığım ve boşanma sürecinde olduğum eşimin ortak hesaptan haberim olmadan tüm parayı çekmesi hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Dolayısı ile de eski eşimin habersiz para çekimi sonucunda işlediği hırsızlık suçudur ve sabittir.
 7. Bankamatikten para çektiğine dair kayıtlar, kartın fiziki olarak da bende olmaması ve hiçbir transfer işlemi yapmamış olmam da değerlendirilmemiştir. Sunmuş olduğum delillere rağmen ….. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair somut deliller bulunamadığı gerekçe gösterilmiş. Dolayısı ile de şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. …. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu yüzden de KYOK kararının kaldırılarak şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıkladığım sebeplerden ötürü eski eşim …. hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına karar verilerek cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederim. …/…./….

                                                                                                        İtiraz Eden Müşteki
                                                                                                   Ad Soyad

                                                                                                                 İmza