Sanığın Sorgusundan Önce Yapılacak İtirazlar

Sanığın Sorgusundan Önce Yapılacak İtirazlar

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar konusunda bilgi sahibi olmanız halinde, davanın daha objektif şekilde ilerlemesi mümkündür. Mahkemenin bu noktada itirazları çözümlemesi ve kısa sürede sorguya geçmesi dava aşamalarını da hızlandırır.

Dava başlamadan önce taraflar, avukatlar, Cumhuriyet Savcısı ve zabit memuru hazır bulunmalıdır. Sanığın kimlik bilgileri açıklanır, iddianame okunduktan sonra mahkeme başlar. Bu aşamada tanıkların dinlenmesine öncelik verilir ve işlemler bittikten sonra duruşmadan çıkarılır.

Hakimin Reddini İstemek

Sorgulama öncesinde ise yukarıda belirtilen aşamalar tamamlanmadan, suçlunun bazı itiraz hakları vardır. Bunlardan ilki ise hakimin reddini istemek şeklinde karşımıza çıkar. Hukukun üstünlüğü kurallarına uygun bir yargılama yapılabilmesi adına hakimin adil olması gerekir.

 • Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar arasında hakimin reddedilmesi sıkça karşılaşılan durumlardan biridir.
 • Ret sebebi öğrenildikten sonra 7 gün içerisinde başvuru yapmak önem taşır.
 • Hakimin objektif olamayacağı konusunda tereddütler varsa eğer sanığın haklarının korunabilmesi adına belirtilen işlem son derece önemlidir.
 • Sonradan öğrenilen bir konu üzerinden hakim reddi istiyorsanız eğer, talebiniz en kısa sürede gerçekleşir.

Sanık İçin Tercüman Talebi

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar kısaca belirlendiği için her zaman bireylerin haklarının korunması amaçlanır. Hakimin reddi dışında sanık için tercüman talep edilmesi fırsatı da vardır. Sorgu başlamadan tercüman almak, kişinin kendisini daha iyi bir şekilde ifade edebilmesi için faydalı olacaktır. Suçlu kişi eğer derdini anlatacak derecede Türkçe bilmiyorsa, tercüman zorunludur.

Eğer sanığın bir engeli ya da özrü varsa duruşmadaki hem iddia hem de savunma içerikleri anlayabileceği şekilde aktarılır. Suçlunun bu aşamada hile yapmaması adına ise tercümanın hakim ya da savcı tarafından atanması faydalı olacaktır. Gerekli görülmesi halinde sanığın savunmasını da Türkçe dışında istediği bir dilde yapma hakkı vardır. Tercümanlar ise mahkemelerde hazır bulundurulmak adına İl Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından belirlenir.

Mahkemenin Yetkisiz Olduğuna Dair İtiraz

Son olarak suçlunun mahkemenin yetersiz olduğuna daire itiraz etme hakkı da vardır. Bölge Adliye Mahkemeleri içerisinde sorgu başlamadan önce itirazın yapılması, sanığında haklarının korunabilmesi açısından önem taşır.

 • Mahkemenin yetkisiz olduğunun itirazının yapılması durumunda eğer tüm şartlar uygunsa talep onaylanır.
 • Bu aşamadan sonra sanığın davasına farklı bir mahkemede devam edilir.
 • Her ne kadar suç işlemi olsa da Türk Hukuku içerisinde sanığında haklarının korunması ve mağdur olmaması her zaman ön planda tutulur.
 • Mahkeme değişikliği olduğunda yeni belirlenen kuruma resmi dilekçe ile durum açıklanır.
 • Sorgulama başladıktan sonra itiraz hakkı daha da azalır. Talep edilmesi halinde ise belirli bir süre beklemek önem taşır.
 • Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar nelerdir diye merak ediyorsanız eğer, seçenekler hakların korunması asına oldukça fazladır.

Sanığın Sorgusundan Önce Yapılacak İtirazlar Neden Önemli?

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar davanın en iyi şekilde sonuçlanması ve tarafların haklarının her zaman korunması açısından önemlidir. Suçlu ya da sanık gerekli gördüğünde mahkemesini değiştirebileceği gibi aynı zamanda tercüman talep edilir.

 • Üstelik hakim değişikliği talebi sayesinde her zaman objektif bir yargılamanın yapılması amaçlanır.
 • Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar listesi belirlendiği için fikir edinmeniz kısa sürer.
 • Türk Ceza Kanunu içerisinde davalı ve davacının haklarının her geçen gün biraz daha arttırılması amaçlanır.

İtirazların mutlaka sorgu başlamadan önce yapılması, en iyi sonucun alınabilmesi adına önem taşır. Bu aşamada büromuz avukatları ise itirazlar için sizin adınıza profesyonel olarak süreci yönetir.