SEGBİSE İtiraz ve Duruşma

SEGBİSE İtiraz ve Duruşma

SEGBİSE olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi hakkında yönetmeliklere yer verilmektedir. Temelde de savunma alınmasına itiraz eden sanığa yönelik yaptırımlara yer verilir. Öyle ki SEBGİSE itiraz ve duruşma adı altında temel ilkeler mevcut durumda. Bunlar;

  • Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından doğrudanlık temel alınmaktadır.
  • Doğrudanlık dışında yüzyüzelik ilkesine göre savunma alınır.

Hükümlü olan sanığın duruşmada hazır olmasına yönelik işlemlere yer verilir. Hazır bulunma hakkı çerçevesinde de SEGBİSE sistemi devreye girmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ses ile görüntü bilişim sistemleri üzerinden bu işlemlere geçilmektedir.

SEGBİSE Uygulaması Nedir?

SEGİBSE itiraz ve duruşma adı altında uzun yıllardır çalışmalara yer verilmekte. Uygulama ülkemize 20 Eylül 2011 yılında giriş yapmıştır. Resmi Gazete’den de bu konuda ki açıklamalara yer verilmiştir. Yönetmeliklere bağlı olarak ceza mahkemelerinde uygulanması esas alınmakta. Sonuç olarak elektronik ortamda uygulamalar devreye girer.

Teknik altyapıya bağlı olarak, kişinin dinlenmesi esas alınır. Aynı zamanda kamda alınması ve saklanmasına yönelik işlem başlatılır. Bu aşamada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’ne başvurulur. Neticesinde hakim ya da mahkemece dinlenmesi gereken kişinin ifadeleri dikkate alınır. Esas ve usullere bağlı olarak bu uygulamaya yer verilmektedir.

SEGBİSE Uygulamasının Özellikleri

SEGBİSE itiraz ve duruşma esnasında kullanılan, kanuni uygulamalar arasında. Bu aşamada gerek şüpheliler gerekse sanıklar dinlenebiliyor. Sistem hem olumlu hem de olumsuz özellikleri ile ceza mahkemelerinde yerini almış durumda. Örnek verecek olursak;

  • Kişilerin temel hak ile özgürlüklerine yönelik geniş sınırlamalara yer verilmektedir.
  • Zaman kaybetmeden kişilerin savunma hakkına sahip olmaları esas alınmıştır.
  • Adil bir yargılama uygulaması olması da yine olumlu özellikleri arasında.

Yaşanılan uzun beklemelerin ve uzayan süreçlerin önüne geçiliyor. Uygulama sayesinde mahkemelerin daha kısa sürmesi ve sonuca bağlanması söz konusudur. Bundan dolayı da bir hayli yaygın hale geldiği açık durumda. Özellikle de işgücüne yönelik kazanımlara olanak sağladığı için talep gören uygulamalar arasındadır.

SEGBİSE Ve Kanuni İlkeler

Uygulama olumlu yanlarından ziyade olumsuz özelliklere de sahip durumda. Örneğin temelde kanuni bazı ilkelere karşı olduğu ifade edilmektedir. Bunların başında da doğrudanlık ilkesi gelmekte. SEGBİSE duruşma sırasında teknolojik altyapı üzerinden desteklenir. Bu durum şahısların yüz yüze olmadan itiraz ile savunma niteliklerini sunmalarına etki etmektedir.

Ülkelere aykırı olduğu için eleştirilere maruz kaldığı açık durumda. Öyle ki şüphelilerin savunma ya da itiraz sırasında ki mimikleri dahi dikkate alınır. Aynı zamanda vücut diline bağlı olarak kararlar etkilenir. Ancak SEGBİSE uygulamasında tüm bu nitelikleri değerlendirmek güç olmakta.

SEGBİSE İle Savunma Hakkı

SEGBİSE savunma hakkı açısından kişilere geniş olanaklar sağlıyor. Öncelikle hak ile özgürlük sınırlarını genişlettiği açık durumda. Bu nedenle mahkemelerin sık sık tercih ettiği uygulamalar arasında. Özellikle de zamandan tasarruf etmek amacıyla uygulamaya başvurulur. Böylece;

  • Savunma hakkının kutsallığı uygulama ile destekleniyor.
  • Yargının iş yükünü hafifleten, savunma uygulaması olarak ifade edilir.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi bu uygulama üzerinden savunma imkanı sağlamakta.

Sonuç olarak SEGBİSE uygulamaları hem olumlu hem de olumsuz yanları ile mahkemelerde yerini almıştır. İş yüküne, zamana ve insan haklarına yönelik avantajlı yanları mevcut durumda. Özellikle de hızlı bir şekilde görüşmelerin tamamlanması ve kararın çıkması adına sık sık tercih edilmektedir. İş yükünü de azaltması yine talep görmesinde etkili.