Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl olmalıdır? Şubay ayında yaşadığımız büyük depremler sonrasında sıkça sorulan sorulardan biri de bu oldu.

Kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmesi aslında arsa sahipleri tarafından ellerinde bulunan arsanın müteahhide belirli bir kat karşılığı teslim edilmesi halidir. Yani arsa sahibi vermiş olduğu arsa karşılığında belirli sayıda daire veya işyeri talep eder ve buna göre bir anlaşma imzalar. Müteahhit almış olduğu bu arsaya yapacağı binalardan anlaşmış olduğu sayı kadarını arsa sahibine verir geri kalan kısmını kendisi değerlendirir. Bu şekilde yapılan sözleşme kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmesi olur.

Burada iki tarafında karşılıklı çıkar ve hakları mevcuttur. Bu nedenle yapılacak sözleşmenin usulüne uygun ve doğru yapılması şarttır. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği her inşaat için geçerli olur mu? Bu sözleşmeler genel olarak standart hükümler içerir ancak yapılacak karşılıklı anlaşmaya göre bir takım farklı hükümler de bulundurabilir. Burada anlaşma yapan taraflardan arsa sahibi olan arsanın değerlendirilmesi sonucunda hazır bir ev sahibi olacak, müteahhit ise arsa bedeli ödemeden ev yapma şansını yakalayacaktır.

Kat karşılığı yapılan bu inşaat sözleşmelerinde tarafların kazançları bitmiş olan inşaat üzerinden olacaktır. Dolayısı ile inşaat başlangıç aşamasından itibaren bitimine kadar ortaya çıkabilecek her türlü aksilikler ve hususlar ile ilgili olarak detaylı bir sözleşme yapılması iki tarafın da hakları açısından yerinde olur.

Kat Karşılığı Yapılacak Sözleşmede Müteahhidin Yükümlü Olduğu Konular

 Arsa sahibi olan kişiler ve arsaya bina yapan müteahhitler açısından bir takım sorumlulukların olması doğaldır. Bu nedenle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği nasıl yapılmalıdır? bilmek gerekir. Arsa karşılığı yapılacak sözleşmeler arsaya bina yapacak olan müteahhitlere bir takım sorumluluk ve yükümlülükler getirir. Bunlar;

 • Kendisine teslim edilen arsaya anlaşılan projeye uygun bir şekilde bağımsız bölümler yapma borcu,
 • Arsa üzerine yapılacak olan binaya ait bağımsız bölümleri kendisinin yapma borcu,
 • Yapılan sözleşmeye uygun olarak yapılacak binaya ait bağımsız bölümleri zamanında teslim etme borcu,
 • Yapılacak inşaata ilişkin gerekli izinleri ve ruhsatı alma borcu,
 • Anlaşılan arsa üzerine yapılacak binanın oturma iznini alma borcu,
 • Yapmış olduğu bina için kat irtifakı ve kat mülkiyeti oluşturma borcu mevcut olur.

Arsa sahiplerinin kat karşılığı olarak yapmış oldukları sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslara uygun bir bağımsız bölüm yapılması ve bina olarak bunun tesis edilmesi için müteahhit üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Bu hususları yerine getirmediği takdirde bir takım hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği nasıl olmalıdır? Bu konuya müteahhit açısından bakıldığında uygulamada yapılması gereken hususları belirtik.

Bu sözleşmede işin alt yüklenicilere teslim edilecek kısımları var ise bu konularda da gerekli açıklamalara yer verilmelidir. Hangi giderlerin kimler tarafından karşılanacağı binanın hangi şartlarda yapılacağı gibi hususlar açık ve net olmalıdır. Sözleşmede bulanık olacak ifadelere yer verilmemeli ifadeler net yazılmalıdır.

Kat Karşılığı Yapılacak Sözleşmede Arsa Sahibinin Yükümlü Olduğu Konular

Kat karşılığı arsanın devrini yapacak arsa sahiplerinin yapması gereken mevcut arsayı müteahhide devir etmek yani arsa paylarını vermektir. Kendisine teslim edilen arsa ile ilgili bir problem ortaya çıktığında bu durumu yazılı olarak arsa sahibine bildirim yapmak zorunluluğu müteahhide aittir. Sorunu arsa sahibine bildiren müteahhit konu ile ilgili yasal sorumluluktan kurtulur.

Peki bu durumlar ne olabilir? Kısaca anlatmaya çalışalım. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği hazırlanırken bu hususlara da dikkat edilmelidir. Örneğin anlaşılan arsanın bina yapımına engel bir durumunun ortaya çıkması buna örnek gösterilebilir. Bu neden çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Temel kazısı sırasında tarihi bir eser ortaya çıkmasından zemine ait bozukluk nedeniyle bina yapılamamasına kadar bir çok husus olabilir.

 Arsa sahibinin kat karşılığı olarak verdiği arsaya binanın yapılması ve söz konusu tapuların çıkması ile konu muaccel hale gelmiş olur. Burada önemli olan sözleşmeye uygun olarak fiilin gerçekleştirilmesidir.

Sözleşmeye Uyulmadığı Takdirde Ne Yapılmalı?

Kat karşılığı olarak karşılıklı imza edilen sözleşmeye aykırı davranılması veya uyulmaması halinde ne olur. Bu durumda uyuşmazlıktan kaynaklanan konular ile ilgili olarak dava açmak gerekecektir. Arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı anlaşmalar neticesinde ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklardan bir kaçını şu şekilde saymak mümkün;

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği nasıl olmalıdır? Anlatmaya çalıştık. Ancak yapılan sözleşmede belirtilen projeye uygun bağımsız bölüm yapılmaması veya eksik yapılması hali,
 • Yapılan sözleşmede belirtilen malzemelerden daha farklı malzeme kullanılması yada daha kalitesiz malzeme kullanılması,
 • Sözleşmede belirtilen teslim süresine riayet edilmemesi sonucunda teslimatın gecikmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaat şerhi terkini,
 • Sözleşme yapılan arsaya konut yapılamaması nedeni ile meydana gelen zararların tazmin edilmesine yönelik açılacak davalar.

Yukarıda belirtilen hususlar söz konusu olduğunda konu yargıya intikal ettirilecek ve dava açılması sağlanacaktır. Konusunda uzman bir avukat aracılığı ile bu süreci yönetmek daha kolay olur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneğini PDF olarak indirebilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği nasıl olmalıdır? Usulüne uygun olmayan sözleşmeler veya sözleşmeye aykırı hareketlerde açılması gereken davalar nelerdir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi davaları açmak için inşaatın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak gerekir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine ait davalarda müteahhit tarafından yapılıp teslim edilen bağımsız bölümlere ilişkin davalar teslim tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılmak zorundadır.

Bu tür davalar 5 yıllık zaman aşımı süresinde açılmaz ise zaman aşımına uğrar ve dava açmak imkansız hale gelir. Arsa sahipleri tarafından müteahhit ile imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri yerine getirilmiş ve bina teslimi yapılmış ise bu süre başlamış demektir.