2024 Yılı İçin Doğum Parası: Miktarı, Başvurusu ve Ödeme Süreci

Doğum parası, çalışan annelere doğum sonrası dönemde ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. 2024 yılı için doğum parası miktarı, başvuru süreci ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. Ayrıca, SGK ve memurlar için doğum parası hesaplamaları ve ilgili yasal düzenlemelere de yer vereceğiz.

2024 yılında doğum parası ne kadar oldu?

2024 yılı için doğum parası miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir. Bu ödenek, çalışan annelerin doğum sonrası dönemde maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. 2024 yılı itibarıyla doğum parası miktarı, yeniden değerleme oranı ve enflasyon oranlarına göre güncellenmiştir.

2024 Yılı İçin Belirlenen Tutarlar

 • İlk Çocuk İçin: 300 TL
 • İkinci Çocuk İçin: 400 TL
 • Üçüncü ve Daha Fazla Çocuk İçin: 600 TL

Bu tutarlar, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38. maddesi uyarınca belirlenmiştir.

2024 SGK doğum parası tutarı nedir?

SGK tarafından ödenen doğum parası, annelerin doğum sonrası dönemde iş göremezlik ödeneği olarak da bilinmektedir. Bu ödenek, annenin doğumdan önceki son 12 aylık brüt kazancına göre hesaplanır ve doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta için ödenir.

Hesaplama Yöntemi

SGK doğum parası, günlük brüt kazancın üçte ikisi (2/3) oranında ödenir. Aşağıda örnek bir hesaplama yer almaktadır:

 • Günlük Brüt Kazanç: 300 TL (örnek)
 • Günlük Ödenek: 300 TL x 2/3 = 200 TL
 • Toplam Ödenek: 200 TL x 112 gün = 22,400 TL

Bu hesaplama, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesine dayanmaktadır.

Memur doğum parası nasıl hesaplanır?

Memurlar için doğum parası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. Memurlara verilen doğum izni süresince maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz ve doğum parası ödeneği ayrıca hesaplanır.

Hesaplama Yöntemi

Memurların doğum parası hesaplaması, SGK’ya tabi çalışanlardan farklı olarak, maaşlarının bir parçası olarak verilir. Ancak, memurlara ek olarak doğum yardımı da yapılır. Bu yardım, doğum yapılan her çocuk için belirli bir tutarda ödenir ve 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

 • İlk Çocuk İçin: 300 TL
 • İkinci Çocuk İçin: 400 TL
 • Üçüncü ve Daha Fazla Çocuk İçin: 600 TL

Bu tutarlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun ek 32. maddesine göre belirlenmiştir.

Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Doğum parası alabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. Doğumun Gerçekleşmesi: Doğum yardımı talebinde bulunabilmek için önce bir doğumun gerçekleşmiş olması şarttır.
 2. KPS Kaydı: Yeni doğan bebeğin resmi olarak Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) içinde kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kayıt işlemi için ilgili nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır.
 3. Başvuru Dilekçesi: Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” özenle doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Bu dilekçe, başvurunun önemli bir parçasıdır.
 4. Dilekçenin Teslimi: Dilekçe, bizzat elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo hizmetleriyle de gönderilebilir. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine veya Sosyal Hizmetler Merkezine yapılabilmektedir. Yurt dışında yaşayan TC vatandaşları ise büyükelçilikler veya konsolosluklar aracılığıyla başvurabilirler.

Başvuru sürecinin her adımı dikkatle takip edilmelidir. Doğru ve eksiksiz bir başvuru, doğum yardımından sorunsuz bir şekilde yararlanabilmek için gereklidir. Başvuru adımlarının doğru bir şekilde tamamlanması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Başvurular kabul edildikten sonra, doğum yardımı ödemeleri PTT üzerinden yapılır. Ancak ödemenin bir yıl içinde çekilmesi gerekmektedir, aksi takdirde ödeme geri iade olunur. Bu nedenle, doğum parası başvurusunda bulunan kişilerin ödemelerini zamanında almaları önemlidir.

Doğum yardımı konusunda ayrıntılı bilgi almak ve herhangi bir sorunu önlemek için ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Doğum parası ne zaman ödenir?

Doğum parası ödemeleri belirli bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Başvurunun yapılması ve onaylanmasının ardından, doğum parası ödemesi genellikle şu süreçte gerçekleşir:

Ödeme Süreci ve Takvimi

 1. Başvurunun İncelenmesi ve Onaylanması: Başvuru SGK tarafından incelenir ve onaylanır. Bu süreç genellikle 1-2 hafta sürer.
 2. Ödeme Takvimi: Başvurunun onaylanmasının ardından, doğum parası ödemesi takip eden ay içinde yapılır. SGK, doğum parası ödemelerini her ayın 8’i ile 14’ü arasında gerçekleştirir.
 3. Bildirim: Ödeme tarihi ve miktarı hakkında anneye kısa mesaj (SMS) ya da e-posta yoluyla bilgi verilir.

Ödeme Yöntemi

 • Banka Hesabı: Başvuru sırasında belirtilen banka hesabına doğrudan ödeme yapılır.
 • PTT: Eğer başvuru sırasında bir banka hesabı belirtilmemişse, ödeme PTT aracılığıyla yapılır. Anne, PTT şubelerinden kimlik belgesi ile ödemesini alabilir.

Ödeme Gecikmesi Durumunda

Eğer ödeme, belirtilen tarihlerde yapılmazsa:

 • Öncelikle başvurunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol edin: Bunu e-Devlet üzerinden veya SGK’nın resmi web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.
 • SGK ile İletişime Geçin: Onaylanmış bir başvuruda ödeme yapılmamışsa, SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvurarak durumu sorgulayabilirsiniz.