Staj Emeklilik Başlangıcı Sayılır Mı?

Bu makalede, “Emeklilikte Staja Takılanlar” (ESTA) ve staj mağdurlarının karşılaştığı hukuki meseleleri ele alacağız. Aday çırak ve çırakların eğitim süreçlerinde sigorta primlerinin nasıl değerlendirildiğini ve bu durumun emeklilik haklarına etkisini inceleyeceğiz. 3308 Sayılı Kanun kapsamında çırakların sosyal güvenlik hakları ve bu hakların emeklilik işlemlerine etkisini detaylandıracağız.

Çıraklık Borçlanması

Aday çırak ve çırakların staj dönemleri için emeklilik hakkı borçlanmasına sahip olmadıkları belirtilmiştir. 6111 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince, aday çırak ve çırakların eğitim döneminde SGK girişlerinin yapılması zorunludur. Bu primlerin ödenmemesi durumunda, daha sonra ödenmesi mümkündür. Ancak bu primler, uzun vadeli sigorta koluna dahil edilmediğinden emeklilik hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Çıraklık borçlanması nasıl yapılır?
  • Çıraklık borçlanması yapabilmek için SGK’ya başvurmanız ve gerekli evrakları sunmanız gerekmektedir. Ancak, bu borçlanma emeklilik primine dahil edilmez.
 • Çıraklık borçlanması ne kadar tutar?
  • Borçlanma tutarı, asgari ücret üzerinden hesaplanır ve prim gün sayısına göre değişir.

Staj Emeklilik Başlangıcı Sayılacak Mı?

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikler sonrası, erken yaşta emeklilik şartları yeniden düzenlenmiştir. Ancak, aday çırak ve çırakların staj dönemi, emeklilik aylığının bağlanması için primden sayılmamaktadır. Bu durum, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan aday çırak ve çıraklar için büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Şu an için mecliste bu konuda bir kanun taslağı veya yürürlüğe girmiş bir kanun bulunmamaktadır.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Staj dönemim emekliliğe sayılır mı?
  • Mevcut kanunlara göre, staj dönemi emeklilik primine dahil edilmemektedir.
 • Staj mağdurları için yeni bir düzenleme var mı?
  • Şu an için mecliste bu konuda bir kanun taslağı bulunmamaktadır.

Çıraklık SSK Giriş Sayılır mı?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, aday çırak ve çırakların eğitim sürecinde sigorta girişlerinin yapılması zorunludur. Bu sigorta girişi, kısa vadeli sigorta kolundan yapılmakta olup, uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmemektedir. Dolayısıyla, staj süresi emeklilik hesaplamasında başlangıç tarihi olarak dikkate alınmamaktadır.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Çıraklık SSK girişim emeklilikte başlangıç sayılır mı?
  • Hayır, çıraklık SSK girişi uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmediği için emeklilik başlangıcı olarak sayılmamaktadır.
 • Çıraklık süresince hangi sigorta haklarından yararlanırım?
  • Sağlık sigortası, mesleki hastalık ve iş kazası gibi güvencelerden yararlanabilirsiniz.

Çıraklık Eğitimi Sigorta Başlangıcı Sayılır mı?

Çırakların staj döneminde yatırılan primler, 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1-a fıkrası gereği sigortalı sayılmalarını sağlamaktadır. Bu sigorta girişi, çırakların sağlık sigortasından faydalanmalarını, mesleki hastalık ve iş kazası gibi durumlarda güvencede olmalarını sağlamaktadır. Ancak, bu primler emeklilik hakkını doğuran uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmediğinden emeklilik hesaplamasında başlangıç tarihi olarak kabul edilmemektedir.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Çıraklık eğitimi süresince sigorta başlangıcı nasıl değerlendirilir?
  • Sigorta başlangıcı yapılır ancak bu sadece sağlık sigortası ve iş kazası gibi kısa vadeli sigorta kollarını kapsamaktadır. Emeklilik için başlangıç olarak sayılmaz.
 • Çıraklık eğitimi sırasında hangi sigorta haklarından yararlanılır?
  • Sağlık sigortası, mesleki hastalık ve iş kazası sigortası gibi kısa vadeli sigorta haklarından yararlanabilirsiniz.

Staj Çıraklık Sürelerini Borçlanma Hakkı

Kanuni düzenlemelere göre, aday çırak ve çırakların staj dönemleri emeklilik hakkı kapsamında sayılmamaktadır. 7438 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle erken yaşta emekli olmak isteyenler için 08.09.1999 tarihinden önce staj sigorta girişi olan aday çırak ve çıraklar; staj dönemlerinin emekliliğe esas alınmasını istemektedirler. Ancak, mevcut kanuni düzenlemelerle bu talepler mümkün değildir. Hukuki açıdan değerlendirdiğimizde, aday çırak ve çırakların staj dönemlerinin borçlanılarak emekliliğe esas alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Staj süresini borçlanabilir miyim?
  • Mevcut yasal düzenlemeler staj süresinin borçlanılmasına izin vermemektedir. Ancak hukuki düzenlemeler ve talepler devam etmektedir.
 • Staj süresinin emekliliğe dahil edilmesi için ne yapılabilir?
  • Mevcut kanunlar değişmediği sürece bu mümkün değildir. Ancak konuyla ilgili taleplerin meclise iletilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç

Emeklilikte staja takılanlar ve staj mağdurları, mevcut kanuni düzenlemeler nedeniyle emeklilik haklarında ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Mevcut yasal çerçeve, staj dönemlerinin emeklilik hesaplamasında dikkate alınmasını engellemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Diğer Sık Sorulan Sorular:

 • Staj mağduriyetlerinin giderilmesi için mevcut çalışmalar nelerdir?
  • Şu an için mecliste bu konuda bir kanun taslağı bulunmamaktadır, ancak kamuoyunda talepler devam etmektedir.
 • Staj döneminin emekliliğe sayılması için nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Hukuki haklarınızın savunulması için ilgili dernekler ve avukatlarla iş birliği yaparak konunun meclise taşınması sağlanabilir.

Bu makalede, ESTA ve staj mağdurlarının karşılaştığı sorunları ve bu sorunların çözümü için atılabilecek adımları detaylandırdık. Staj dönemlerinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemelerin önemini vurguladık.