Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır, Şartları Nelerdir?

Boşanma nedenlerinden biri de zina nedeniyle boşanmadır. Halk arasında aldatma olarak geçen bu durumda, zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır, nasıl ispat edilir, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olur gibi tüm detaylara geniş kapsamlı içeriğimizle bilgi sahibi olacaksınız.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Zina ya da halk arasında bilinen ismiyle aldatma, Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde düzenlenen özel boşanma nedenidir. Zina nedeniyle boşanma davası, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ya da diğer nedenlerle açılan boşanma davalarına göre farklılıklar göstermektedir. Kanun, bazı yönlerden daha ağır bir boşanma nedeni olması, evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğünün doğrudan ihlal edilmesi ve aldatılan eşe büyük bir manevi ızdırap vermesi nedeniyle zinayı özel boşanma nedeni olarak saymıştır.

Zina, eşin başka bir kişiyle görüşmesi, buluşması ile gerçekleşmez. Zinanın varlığından bahsedilebilmesi için eşin üçüncü bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesi gerekmektedir. Cinsel ilişki olmaksızın görüşme, buluşma, konuşma, öpüşme ve benzeri davranışlar nedeniyle zina nedeniyle boşanma davası açılması mümkün olmamakla birlikte bu davranışlar genel boşanma davasında kusur oranlarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasını iki farklı şekilde açmak mümkündür. Yalnızca zina nedeniyle boşanma davası açılabileceği gibi hem zina hem de başka bir nedenle dava açılabilir. Ancak zina özel boşanma nedeni olduğundan başka bir nedene de dayanarak açılan davalarda öncelikle zina iddiası değerlendirilecek, zina iddiası ispatlanamazsa diğer nedenler ya da genel boşanma nedeni olan şiddetli geçimsizlik değerlendirilecektir.

Yalnızca zina nedeniyle boşanma davası açılması halinde ise zina iddiasının ispatlanamaması ve zina nedeniyle boşanmanın şartlarının sağlanamaması halinde dava reddedilecektir. Bu nedenle zinanın yani eşin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girerek aldatmasının ispatı kesin olmadığı müddetçe diğer sebeplere dayanarak da boşanma davası açmak faydalı olacaktır. Zina nedeniyle boşanma davasının nasıl açılacağı hususu görüldüğü üzere hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir alan olduğundan dava açmadan önce mutlaka bir zina nedeniyle boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatına danışarak yardım almak faydalı olacaktır.

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyenler için önemli bir nokta da affetme meselesidir. Aldatılan eş aldatan eşi zina eylemini öğrenip affederse artık zina nedeniyle boşanma davası açması mümkün olmayacaktır. Ancak affettikten sonra yeniden zina gerçekleşirse dava hakkı da yeniden doğacaktır.

Zina (Aldatma) Nasıl İspat Edilir?

Zinanın, yani bir kişinin eşi dışında başka bir kişiyle cinsel birlikteliğe girerek aldatmasının ispatı zina nedeniyle boşanma davasının sonucunu belirleyecek olan en önemli konudur. Hem zinanın hassas bir konu olması, hem ispatı zor bir husus olması, hem de sonucunda evlilik birliğinin sonlanacak olması nedeniyle mahkemeler ispat konusunda büyük bir titizlik göstermektedir. Kural olarak zinanın her türlü yasal delil ile ispat edilmesi mümkündür.

Uygulamada tanık, mesajlaşmalar, mailler, yasal yolla elde edilmiş ses kayıtları, otel kayıtları, yasal yolla elde edilmiş kamera kayıtları, banka kayıtları gibi deliller en sık başvurulan delillerdir. Zinanın ispatı zor bir eylem olması nedeniyle Yargıtay bazı durumları zinanın varlığına delil olarak kabul etmektedir. Yargıtay kararlarına göre evde eşi yokken başka bir kişiyi eve alan kişinin ya da evlilik sürerken başka bir kişiden çocuk sahibi olan kişinin zina eylemini gerçekleştirdiği kabul edilir.

Aldatılan Taraf Nafaka Öder Mi?

Zinanın tedbir nafakası ve iştirak nafakası üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Tedbir nafakası dava boyunca çocuk ve yoksullaşan eş için, iştirak nafakası ise dava sonucunda çocuklar için verildiğinden aldatılan taraf bu nafakaları mahkemenin karar vermesi halinde ödeyebilir. Ancak yoksulluk nafakası kusuru bulunmayan ya da daha az kusurlu tarafa verilen bir nafaka türüdür. Zina nedeniyle açılan boşanma davasında zinanın ispatlanması halinde aldatan eşin daha kusurlu olacağı açıktır. Bu nedenle aldatan eş boşanma nedeniyle yoksullaşacak olsa dahi adatılan taraf yoksulluk nafakası ödemez.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Zina nedeniyle boşanma durumunda, kusursuz olan yani aldatılan eşin şartlar sağlandığı takdirde maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Zina nedeniyle aldatılan eşin maddi bir zarara uğraması halinde maddi tazminat alması mümkündür. Manevi tazminatın ne kadar talep edileceği de önemli bir husustur. Kusur durumları, tarafların maddi gücü, somut olayın özellikleri gibi kriterler dikkate alınarak manevi tazminat miktarı belirlenir. Fazla talep edilmesi halinde zarara uğranılacağı gibi az talep edilmesi halinde de mağduriyet yaşanacaktır. Bu nedenle zina nedeniyle boşanma sonucunda maddi ve manevi tazminat talep etmeden önce bir boşanma avukatına danışmak doğru olacaktır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Zina nedeniyle boşanma davası, diğer boşanma davalarından farklı olarak mal paylaşımına da etki edebilmektedir. Eşler evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmediyse, yani evliliğe uygulanan mal rejimi kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ise zinaya dayanan boşanma davasının mal paylaşımını etkilemesi mümkündür.

Edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan evliliklerin zina nedeniyle sonlanması durumunda hakim duruma göre aldatan eşin payının azaltılmasına ya da kaldırılmasına karar verebilir. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse aldatan eşin mal paylaşımı sonucu hiçbir mal almaması ya da yarısından daha az pay alması mümkündür. Ancak diğer mal rejimlerinde yapılan paylaşıma zina herhangi bir etkide bulunmamaktadır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina nedeniyle boşanma davası ya da halk arasında bilinen ismiyle aldatma nedeniyle boşanma davasının ne kadar süreceği olaydan olaya değişiklik göstermektedir. Konusu zina olan davalarda davanın süresini etkileyecek en önemli hususlardan biri zinanın ispat edilmesidir. Kesin kanıtlar ile ispat halinde davanın daha hızlı bitmesi beklenebilir. Bunun dışında somut olayın özelliklerine ve mahkemelerin o durumdaki yoğunluğuna göre süre değişiklik gösterecektir.

Mahkeme kararına karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvurulması da sürenin uzamasına neden olabilecek bir diğer etkendir. Belirtmek gerekir ki zina nedeniyle boşanma davasının şartları sağlanmaması halinde davanın reddedilmesi de ciddi bir zaman kaybına neden olacaktır. Aldatma nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer sorusuna daha net bir cevap alabilmek ve sürenin kısaltılması için neler yapılabileceği konusunda bilgi edinmek için bir boşanma avukatından danışmanlık hizmeti alınabilir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasında Zamanaşımı

Zina nedeniyle boşanma davasında farklı bir zamanaşımı uygulaması bulunmaktadır. Aldatılan eş zina eylemini gerçekleştiren eşin kendisini aldattığını öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası açmalıdır. Her halükarda ise zina eyleminin üzerinden 5 sene geçmesi ile zamanaşımı süresi dolar. 6 aylık ve 5 yıllık sürelerin geçmesiyle birlikte zina nedeniyle boşanma davası açılması hukuken mümkün olmayacaktır. Zamanaşımı süresinin dolması her ne kadar zina nedeniyle boşanma davası açılmasına engel olacak olsa da şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılacak olan boşanma davasında zina hususu hakim tarafından göz önünde bulundurulacak, kusur dağılımında etkili olacaktır.