Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır?

Veraset ilamı; Ölene ait terekedeki malvarlıklarını üzerinde hak sahibi olan ve bu hak sahipliğinin hangi oranlarda olduğunu gösteren belgelerdir. Günümüzde bu nedenle çoğu zaman mirasçılık belgesi olara da anılmaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşecek olan ir çok işleminde mirasçılık belgesinin ibrazı zorunludur. Örneğin veraset ilamı olmadan intikal işlemlerinin yapılması mümkün değildir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi adalet ve yargı hizmetlerinin yürütülmesinde de bizlere kolaylıklar getirmiştir. Önceleri sadece Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile günler, haftalar hatta aylar süren bu işlemler günümüzde noterler aracılığı ile kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Veraset (mirasçılık belgesi) ilamının nasıl alınacağı konusunda iki farklı alternatifimiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Diğeri ise noterler aracılığı ile alınan veraset ilamıdır. Her iki kurumdan alınan mirasçılık belgesinin hukuki durumu aynı olması nedeniyle herhangi bir farkları bulunmamaktadır. Ancak noterler aracılığı ile mirasçılık belgesi alınması oldukça kısa sürede gerçekleşmesi nedeniyle en çok tercih edilen yöntemler arasında noterler gelmektedir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

  • Tabip tarafından düzenlenmiş mernis (ölüm) belgesi
  • Nüfus müdürlüklerinden alınacak olan nüfus kayıt örneği
  • Varisin veraset ilamı düzenlenmesi konusunda hazırlamış olduğu dilekçe
  • Nüfus cüzdan fotokopisi

Veraset İlamı Süresi

Veraset ilamı düzenlenmesi hususunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Miras bırakanın ölümünden birkaç gün içerisinde için başvuru yapılabileceği gibi aradan uzun yıllar geçmesine rağmen mirasçılık belgesi çıkarılması mümkündür. Ancak mirasçılık belgesi olmaksızın tereke işlemleri yapılamamaktadır. Dolayısıyla veraset intikal işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle bu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesinden sonra murislerin yapması zorunlu olan veraset intikal işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Veraset intikal işlemlerinin ölüm olayının gerçekleştiği günden itibaren 3 ay içinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde yapılmayan intikal işlemlerinden dolayı murisler cezalı duruma düşmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Ölümden Sonra Veraset İlamı Süresi

Bu konuda herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak ölüm tarihi üzerinden uzun yıllar geçmiş olması halinde noterler aracılığı mirasçılık belgesinin alınması mümkün olamayabilir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Nüfus Müdürlüğünden Veraset İlamı Alınır Mı?

Mirasçılık belgesi sadece yukarıda belirttiğimiz gibi Noterler veya Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile alınabilmektedir. Bu nedenle nüfus müdürlükleri aracılığı ile mirasçılık belgesi alınamamaktadır.

2024 Noterden Veraset İlamı Ücreti

Belirli aralıklarla genellikle her yıl noterlik ücret tarifesi güncellenmektedir. 2024 yılı noterden veraset ilamı ücretleri Türkiye Noterler Birliğinin web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

E-Devletten Veraset İlamı

İlk olarak e-devletten mirasçılık belgesinin alınması mümkün değildir. Ancak daha önce yukarıda belirtmiş olduğumuz kanallar aracılığı ile (Noter-Sulh Hukuk Mahkemesi) alınmış bir mirasçılık belgesinin e-devlet aracılığı ile örneğinin tekrar alınması mümkündür.

Veraset İlamı İçin Tüm Mirasçılar Müracaat Etmeli Midir?

Hayır. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi için yasal olarak miras hakkı bulunan herhangi bir varisin ilgili kurumlara müracaat etmesi yeterlidir. Bu nedenle tüm mirasçıların aynı anda veya farklı zamanlarda ayrı ayrı müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.