Telif Hakkı İhlal Eden Ceza Alır mı?

Telif Hakkı İhlal Eden Ceza Alır mı?

Telif hakkı ihlal eden ceza alır mı? sorusu özellikle korsan denilen eserlerin gittikçe daha fazla kullanılması ve ticari amaçla yayılması, satılması nedeniyle sıkça yöneltilmektedir. Telif hakkı ihlalleri Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılmaktadır; bazı fiillerin meydana gelmesi telif hakkı ihlalini ortaya çıkartır.

Telif Hakkı Ne Demektir?

Telif hakkı bir eserin üzerinde kişilerin, şirketlerin, kurumun veya kuruluşların tasarruf hakkına sahip olmasını ifade eden hukuki bir terimdir. Tasarruf hakkının telif hakkına sahip olmayan biri tarafından kullanıyor olması telif hakkının ihlali suçunu ortaya çıkartır.

Telif hakkının ihlal edilmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markanın Korunması Kanunu, Bilişim Suçları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usulu Kanunu gibi birçok kanun kapsamına alınabilmektedir.

Telif hakları ihlali için ceza almanın bazı unsurları bulunmaktadır. Buna göre suçun failleri maddi ve manevi tazminat cezasına, hapis cezasına çarptırılabilirler.

Telif Hakkı İhlali Unsurları Nelerdir?

Telif hakları ihlali kanunlara göre suç sayılır ve cezalandırılacak fiilleri içerir. Ceza almayı gerektirecek olan bazı fiiller kanunlara göre şunlardır:

 • Eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmayanların telif hakkına sahip olanların izni olmadan bu yetkiyi kullanmaya çalışmaları
 • Eserin izinsiz biçimde satılması, çoğaltılması, kiralanması vb.
 • Eser üzerinde telif hakkına sahip olanların izni olmadan değişiklerin yapılması
 • Telif hakkına sahip olunmayan eserin umumi olarak gösterilmesi, dağıtılması vb.
 • Eserin sahibi başkası olduğu halde kişinin eseri kendisininmiş gibi göstermesi

Yukarıdaki ve benzeri durumların meydana gelmesi nedeniyle telif hakkı kaybı ortaya çıkar ve tasarruf yetkisine sahip olan kurum, kuruluş, kişi veya şirketler zarara uğrarlar. Bu nedenle telif hakkı ihlali cezası söz konusu olacaktır.

Telif Hakkını İhlal Cezası Nedir?

Telif hakkı ihlal eden ceza alır mı? ile ilgili olarak temel açıklamaları yaptık. Telif haklarına sahip olan kişiler birden fazla kanun tarafından korumaya alınmıştır. Telif hakları ihlal edildiğinde suçun failleri cezalandırılır ve kayıp yaşayanların zararı giderilmeye çalışılır.

Telif hakları ihlali ortaya çıktığında alınabilecek cezalar aşağıda maddelenmiştir:

 • Kişiler hapis cezasına çarptırılabilirler
 • Suçun dahil edildiği türe göre ceza belli olmaktadır; 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası verilebilir
 • Para cezası 50.000 TL ile 150.000 TL arasındadır
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamına dahilse telif hakları ihlali cezası 1 yıla kadar hapis olarak verilebilmektedir
 • Markaların Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınan bir telif hakkı ihlali için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alınabilir
 • Vergi Usul Kanunu dahilinde vergi kaçakçılığı söz konusuysa hapis cezası ya da para cezası verilebilmektedir

Kanunlarda telif hakkı ihlalleri çok kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Bu alanda tecrübeli ve uzman avukatlarla ilerlemek sürecin doğru biçimde sürdürülmesi için önem taşır.

Telif Hakkı İhlallerinde Neler Yapılmalıdır?

Telif hakkı ihlal eden ceza alır mı? sorusuyla ilgili olarak bir örnek verilebilir. Örneğin bir bilgisayar kullanıcısı lisanslı olmayan bir yazılımı kullandığında telif hakkı suçu işlemiş olur. Telif hakkı sahibinin izni olmadan eseri kopyalayanlar, dağıtanlar veya ticari amaçla kullananlar da bu suçun failleridir.

Umumi olarak bir kimse eseri yayınlamasa da yayınlanmasına neden olması da suç nedenidir. Bu ve benzeri durumlarda failler ceza alacaklardır.

Telif hakları ihlallerinde hukuk ve ceza davaları açılabilir. Fikir ve Sanat eserleri koruma altına alındığı halde mali, manevi ve bağlantılı haklar ihlal edilirse ceza davası açılabilmektedir.

Eğer ki manevi ve maddi haklara tecavüz tehlikesi söz konusuysa hukuk davaları açmak mümkündür.

Okyanus Hukuk bürosunda telif hakları ile ilgili uzun yıllardır deneyim kazanmış, bu alanda uzman avukatlar çalışmaktadır. Dava hizmetleri veya danışmanlık için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.