Soy Bağının Reddi Davası Dilekçesi 2024

Türk Medeni Kanunu’nda babalık karinesi mevcuttur. Evlilik içinde veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası eş kabul edilir.

Ancak çocuk bu süre sonunda doğmuşsa babanın eş olduğunun ispatı da anneye ait olur. Soybağının reddi davası ise çocuk ve koca arasında herhangi bir şekilde tesis edilen soybağının iptalini konu alır. Öncesinde çocuk ile yasal olarak bağı olduğu düşünülen eş, çocuk ile arasında var olan her türlü yasal bağın kaldırılmasını ister. Böylece çocuğun nüfusunda erkek eşin adı yazmaz.

Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen veya boşanmadan sonra 300 gün içinde doğan çocuğun babasının kendisinin olmadığını öğrenen dava açmalıdır. Evlilik bittikten sonra 300 günlük süreye iddet müddeti içinde doğan çocuğun babası eski eştir. Aksini ispatlamak ise taraflara düşmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bu karineler nesep karışıklığını engeller. Çocuk evlilik dışında doğsa bile anne ve babanın evlenmesi ile evlilik içinde doğmuş gibi kabul edilir.  

Soybağının reddi davası nedir ve soybağının reddi dilekçesi nedir gibi soruların cevaplarını aramanız izlemeniz gereken yolları bulmanız açısından kolaylık taşır. Soybağının reddi davasını kimler açabilir sorusunun muhatabı koca ve çocuktur. Ancak kanun bazı durumlarda kocanın altsoyu, anne ve babasının da bu davayı açabileceğini kabul etmiştir.

Resmi kayıtlarda baba olarak görünen kişinin ölümü veya gaipliği söz konusu ise bu kişiler de dava açabilecektir. Ergin olmayan çocuğa kayyım atanmışsa o da soybağının reddi davası açabilecek kişiler arasındadır.

Ayrıca bakınız: Babalık Davası Nasıl Açılır?

Soy bağının reddi davası dilekçesi aşağıda örneğini verdiğimiz şekliyle hazırlanır.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği 2024

                                               …………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 DAVACI: Nüfusta baba olarak kayıtlı olan kişi ad soyad –TC -Adres

DAVALI: Anne

ÇOCUK: Soybağı kaldırılmak istenen çocuk

KAYYIM: Çocuğa kayyım atanmışsa

DAVA: Soybağının reddine ilişkin karar verilmesi talebi

Açıklamalar:

Davalı anne Ayşe Ö. İle 2018 yılında evlendik ve 5 yıldır evliliğimiz devam etmektedir. Bu süre içerisinde ikimizin de evlilik birliğine sadık kalarak birbirimizi aldatmadığımızı düşünüyordum. Her zaman eşime sadık kaldım ve başkaları ile bedensel veya fiziksel olarak da ilişki kurmadım. Lakin davalı anne Ayşe Ö. Bir kavgamız sırasında bana çocuğun benden olmadığını ve başkasını sevdiğini söyledi. Sonrasında barışsak da bu durumu hazmedemedim ve aklımda şüphe oluştu.

Yaklaşık 1 ay önce çocuğum bildiğim A’nın DNA örneğini alarak özel bir laboratuarda test yaptırdım. DNA sonuçlarına göre çocuğum bildiğim A’nın babası olmadığım ortaya çıktı. Ben de bunu davalı anne Ayşe Ö.’ye gösterdim ve o da doğruluğunu kabul etti. İş seyahati sırasında eski erkek arkadaşı ile birlikte olduğunu söyledi.

DNA raporu, davalı anne Ayşe Ö. Beyanı da incelendiğinde çocuk ile aramda herhangi bir şekilde soybağı kurulmamıştır. Çocukla evlilik birliği içerisinde doğduğundan ötürü gerçekleşen soybağının iptali edilmesini istiyorum.

Çocuğun menfaatleri açısından ve soybağı karışıklığının önlenmesi için soybağının reddi ve çocuğa kayyım atanmasını mahkemenizden arz ve talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: DNA testi, nüfus kaydı, tanık beyanı ve başkaca her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda tek tek açıkladığım sebeplerden ötürü açtığım soybağının reddi davasının kabulüne ve çocuğun babası …. olarak geçtiğim kayıtlardan bu tespitin kaldırılması gerekmektedir. Çocukla aramda yasal hiçbir şekilde bağ kurulmaması ve var olan bağların ortadan kaldırılması yönündeki isteklerim doğrultusunda karar verilmesini talep ediyorum. Açtığım dava sonucunda yargılama giderlerinin davalı anneye yükletilmesini saygılarımla arz ederim. ……./……./…….

  Davacı

  Ad Soyad

  İmza

Soybağının reddi davası ne zaman açılır?

Soybağının reddi davası nedir sorusu kadar soybağının reddi davası ne zaman açılır konusu da önem taşır. Soybağının reddi davasında süre hak düşürücü olarak düzenlenmiştir.

  • Çocuk ergin olduktan sonra en geç 1 yıla kadar dava açmak zorundadır. 1 yıl içinde dava açamamasını haklı kılacak neden varsa 1 yıllık süre sebebin ortadan kalkması ile başlar.
  • Koca ise çocuğun kendinden olmadığını veya annenin başkası ile ilişkisi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açmak zorundadır. Aksi halde hak düşürücü süreden ötürü dava açamaz. Koca için geçerli süre onun ölümü veya gaipliği söz konusu olduğunda aynı şekilde dava hakkı olan kimseler için de geçerlidir.

Soybağının Reddi Davası Dilekçesi

Soybağının reddi davası usul açısından incelendiğinde ise anne ve çocuk arasında dava arkadaşlığı vardır. Çocuk ve kocanın çıkarlarının korunması gerektiğinden soybağının reddi dava dilekçe örneği hazırlanırken çocuk veya koca davacı sıfatı kazanır.

Soybağının reddi davası Aile Mahkemesinin görev alanına girer. Yetkili mahkeme ise davacı veya davalının yerleşim yerinden birinde açılabilir.

Aynı zamanda çocuğun doğduğu yerde de açılması mümkündür. Soybağının reddi davası dilekçesi hazırlanırken 1 yıllık hak düşürücü süreyi de göz önünde bulundurmalısınız. Öğrenmeden itibaren 1 yıllık süre içinde dava açmazsanız soybağının reddi davası red edilecektir.