Ödenen Trafik Cezasına Karşı Dava Açılır Mı?

Ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? İtiraz nasıl edilir, itiraz süresi, itirraz için gerekli belgeler gibi detaylara da bu yazımızda yer verdik.

Sürücülerin ve yayaların trafikte herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu düzenlenmiştir. Bu kanunda belirtilen kurallara uyulmaması sonucu sürücü ve yayalara trafik cezası adı altında bir idari yaptırım kararı uygulanmaktadır. Bilindiği üzere trafik cezalarının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde söz konusu cezanın ödenmesi halinde ceza miktarında %25 oranında indirim yapılmaktadır. Ancak trafik cezasına itiraz etmek isteyen bir çok kişinin öncelikli olarak araştırma yaptığı durumların başında da ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? Konusu üzerinde araştırma yapmaktadırlar.

Hakkında trafik cezası uygulanan kişiler % 25 indirimli ödeme imkânından yararlanmak istemektedirler. Ancak söz konusu trafik cezasının hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi durumunda bu trafik cezasına karşı itiraz etmeleri de mümkündür. Esasen ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? Sorusu bu durumlarda sıkça gündeme gelmektedir.

Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki; Trafik cezasının ödenmesi; Trafik cezasına itiraz hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? Sorusunun daha anlaşılabilir olması açısından; Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? Trafik cezası itiraz süresi? Trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler ve ödenen trafik cezası geri alınabilir mi? Gibi sorulara da yanıt vermekte fayda vardır.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

İdari yaptırım kararı niteliğinde olan trafik cezasına itiraz; cezanın düzenlenmiş olduğu yer idare makamının bağlı bulunduğu Sulh Ceza Hakimliği nezdinde mümkündür. Bir çeşit idari para cezası olması nedeniyle söz konusu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu trafik cezasının düzenlenmiş olduğu yer dışında ikamet edilmesi durumunda ise en yakın Sulh Ceza Hakimliğine; İlgili Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere trafik cezasına itiraz etmek de mümkündür. Ayrıca günümüzde bilişim ve teknolojinin yaygınlaşması ile kişi ve kurumlar e-imza sayesinde uyap vatandaş portal üzerinden bir çok davayı açmaları mümkün olduğu gibi trafik cezasına itiraz etmeleri de mümkündür.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi

İdari para cezalarının tahsil ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte de belirtildiği gibi trafik cezasına itiraz süresi 15 (on beş) gün olarak belirlenmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen trafik cezasına itiraz süresinin geçirilmesi halinde karar kesinlenmiş olacaktır. Hakkında trafik cezası düzenlenenler ve bu cezanın usul ve hukuka aykırı olduğunu düşünenler ödenen trafik cezasına karşı dava açılır mı? Başlığında da belirttiğimiz gibi karara karşı itiraz edebilmeleri mümkündür.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Gerekli Belgeler

Yukarıda trafik cezasına nasıl itiraz edilir ve trafik cezasına itiraz süresi başlıklarında belirttiğimiz gibi öncelikle trafik cezasına itirazı belirtir yetkili Sulh Ceza Hakimliğine hitaben yazılmış itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu itiraz dilekçesinde söz konusu trafik cezasının hangi yönleri ile usul ve hukuka aykırı olduğu detaylıca belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca trafik cezasına itiraz dilekçesi haricinde trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler genel olarak; Ruhsat fotokopisi, itiraz edene ait ehliyet veya kimlik fotokopisi, trafik cezası karar tutanağı örneği itiraz dilekçesine eklenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.

Ödenen Trafik Cezası Geri Alınabilir Mi?

Trafik cezasına itiraz durumunda ilgilinin lehine bir karar alınması yani söz konusu trafik cezasının iptaline karar verilmesi durumunda ödenen trafik cezası geri alınabilir mi sorusu akıllara gelmektedir. Peşin ve süresinde ödenerek % 25 indirimden faydalanmak isteyen kişiler trafik cezasına itiraz etmekle beraber bu cezayı da ödemiş olmaları halinde ilgili vergi dairesine müracaat ederek ödenmiş olunan trafik cezasının geri alınması mümkündür. Ancak Sulh Ceza Hakimliğince bu trafik cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Aksi halde ödenen trafik cezasının geri alınması mümkün değildir.

Trafik Cezasına İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır

Mahkemelerin iş yoğunluğu ve söz konusu trafik cezasına itirazın mahiyeti göz önüne alındığında trafik cezasına itiraz kaç günde sonuçlanır? Sorusuna genel bir cevap vermek oldukça zordur. Ancak genel olarak iş yoğunluğu göz önüne alınarak benzer itiraz davalarında Sulh Ceza Hakimliğinin karar verme süresi 1-3 ay arasında değişebilmektedir.

Ödenen Trafik Cezasına Karşı Dava Açılabilir Mi?

Sonuç olarak yukarıda; trafik cezasına nasıl itiraz edilir? Trafik cezasına itiraz süresi? Trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler ve ödenen trafik cezasına karşı dava açılabilir mi başlıklarında detaylarını anlattığımız üzere trafik cezasının ödemek trafik cezasına karşı dava açmaya yani trafik cezasına itiraz etmeye engel bir durum değildir.