Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Dilekçe Örneği 2023

Bu yazımızda size kıdem tazminatı alabilir yazısı dilekçe örneği nedir, nasıl hazırlanır ve hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir açıklamaya çalıştık.

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Dilekçe Örneği 2023

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin veya işverenin iş sözleşmesini kıdem tazminatı alma şartına uygun sonlandırması gerekir. Bu sayede kişi kendi isteği ile bile işten ayrılsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma şartları gerçekleştiği zaman istifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz. Emeklilik imkanı olan ve çalışmak istemeyen kimseler kıdem tazminatından olmamak için gerekli yerlere müracaat etmek durumundadır. Bu sayede emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma şartları doğrultusunda birikmiş tazminatınızı da alabilirsiniz.

Kıdem tazminatı alabilir yazısı nedir ve ne işe yarar konusu tam olarak burada açıklığa kavuşturulmalıdır. Çalışan kimselerin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almaya hak kazanmaları için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Kıdem tazminatı alabilir yazısı hazırlandıktan sonra SGK ve işyerine vereceğiniz dilekçeler sonucunda kazandığınız kıdem tazminatı alınacaktır.

Kıdem tazminatı alabilmek için ilgili kanunları bilmeniz gerekmektedir. Sigortalılık başlangıcı, kıdem tazminatı alabilmeniz için büyük oranda etkilidir. Gerekli süreler ve prim gün sayısı hesaplandıktan sonra emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Kanun değişiklikleri doğrultusunda inceleme yapıldığında bazı şartları taşımanız zorunludur. Aşağıda sıralanan tarihler kıdem tazminatı alabilir yazısı hazırlamadan önce bilgi sahibi olmanız gereken konulardandır.

Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilir yazısı için 1. ve 2. Madde birlikte gerçekleşmelidir. 2. madde sigorta başlangıcına göre ayarlanmış olup kendinize uygun olanı bulmalısınız.

  1. Her halükarda son çalıştığınız iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmanız zorunludur.  
  2. Yasal olarak belirlenen prim gün sayısı ve yılı doldurmanız önemlidir.
  • 08.09.1999 önce

Sigorta başlangıcınız bu tarihten önce ise 15 yıl sigortalı olma şartı ve 3600 prim gün sayısını doldurmak gerekir.

  • 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında

Sigorta başlangıcının bu tarih aralığında olması durumunda ise;

  1. Sigortalı olduğu süre sayısı göz önüne alınmadan 7000 prim günü sigortalı olmak veya
  2. 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü sigortalı olmak
  • 30.04.2008 ile 31.12.2008 arasında

Sigorta başlangıcı bu tarihler arasında ise 4600 prim günü sigortalı olmak

  • 01.01.2009 ile 31.12.2015 arasında

Sigorta başlangıcı bu tarihler arasında 4600 ile 5300 prim gün sigortalı olmak

  • 01.01.2016 tarihinden sonra

Sigorta başlangıcı bu tarih ve sonrasında ise 5400 prim günü sigortalı olmak

SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı ile işten ayrılıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz. SGK’ya ve iş yerine vereceğiniz dilekçe örnekleri sonrasında süreç yürütülüp almanız gereken kıdem tazminatı miktarı hesaplanacaktır. İşten ayrılmadan önce veya işten ayrıldıktan sonra da bu prosedürleri işletmeniz mümkündür. Ancak dikkat etmeniz gereken konu iş yerinden istifa için dilekçe yazarken emeklilik nedeniyle olduğunu ve sigortalı olduğunuz süreyi belirtmenizdir.

Yukarıda hangi tarihlerde kıdem tazminatı almaya hak kazanabileceğiniz ilk sigorta başlangıç tarihleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan dilekçeyi hazırlarken yukarıdaki tarihlerden yardım almanız gerekecektir. 5 farklı tarih içinden sizin durumunuz hangisine uyuyorsa onu göz önünde bulundurup dilekçenizi hazırlayabilirsiniz.  

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Dilekçe Örneği                    

Bu bölümde yer alan Örnek 1 ve Örnek 2 şeklindeki dilekçeler ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Biri SGK başkanlığına verilirken diğeri de iş yerine verilmek zorundadır. SGK verdiğiniz dilekçe doğrultusunda cevap olarak kıdem tazminatı alabilir yazısı verecektir.

ÖRNEK 1                               

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

                  ……………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………Merkezi’ne

Konu: Kıdem Tazminatı Esas Yazı

Kurumunuzda…………………..sigorta sicil numarası ve ……………………..TC Kimlik numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği , dilekçe tarihi olan ../../….  itibariyle, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün pim ödeme süresinin bulunduğuna  ilişkin bir yazının tarafıma verilmesini arz ederim.

                                                                                                                                     Ad Soyad İmza

ADRES:                                                                        

ÖRNEK 2

Bu yazıyı bulunduğunuz yer Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilgili yazı cevabını aldıktan sonra işyerine vereceğiniz istifa dilekçesine ekleyerek tarafınıza kıdem tazminatı ödenmesini talep edebilirsiniz.  

                                         İş Yerine Verilecek İstifa Dilekçesi Örneği

                                  …………………. Şirketi’ne/Müdürlüğü’ne

Şirketinizde ../../.…tarihinden bu yana …….. sigorta sicil numarası ile ve ………………TC Kimlik numarası ile 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım.1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği ../../… tarihi itibariyle, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün pim ödeme süresini tamamladım. Yaşlılık aylığı almak için işyerinde ayrılıp yaş şartını tamamlamayı bekleyeceğim. Bu nedenle işyerinde iş sözleşmesini sona erdirerek ayrılıyorum.

 1475 sayılı iş Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesini arz ederim. …/../..

 Ad Soyad İmza

ADRES: