İnternette Unutulma Hakkı

İnternette Unutulma Hakkı

İnternette Unutulma Hakkı

İnternette unutulma hakkı genellikle ünlü ve popüler isimlerin haklarında yayınlanan içeriklerin kaldırılması yönünde uygulanır. Örneğin bir kişi ile ilgili çıkan haber, görüntü ya da fotoğraf tarafın mağdur olmasına ya da zarar görmesine neden olabilir. Belirli bir zaman dilimi geçtikten sonra ise unutulma hakkı kapsamında tüm içeriklerin kaldırılması mümkündür.

Bireyin kişisel haklarının korunması, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve geleceğe yönelik planlarının daha sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Unutulma hakkı sayesinde internet ortamında yayılan tüm görüntüler ya da içerikler en kısa sürede kaldırılır.

İnternette Unutulma Hakkı Nedir?

Önemli bir ismin internette yayınlanan içerikleri, hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. İnternette unutulma hakkı ise bu noktada devreye girer ve kişinin hakkında çıkan tüm görüntülerin ya da fotoğrafların kaldırılmasını talep etme şansı vardır.

 • Yayınlanan içeriklerin kişinin aleyhine kullanılmasının engellenmesi açısından son derece önemlidir.
 • Belirtilen hak Anayasa içerisinde açık ve net olarak düzenlenmemiştir.
 • “Devletin temel amaç ve görevleri” başlığındaki 5. Madde içerisinde insanın hem maddi hem de manevi varlığının gelişmesi adına tüm şartları en iyi şekilde çalışmaya sağlamak ibaresi yer alır.
 • Yine aynı şekilde Anayasanın 20. Maddesi içerisinde de kişisel verilerin korunması kanunu yer alır.
 • Bu tür yaptırımlar ile birlikte tarafların kendilerine yeni bir saçma açmaları ve yaşamlarını en iyi şekilde devam ettirmeleri amaçlanır.

İnternette Unutulma Hakkı Kararı

İnternette unutulma başvurusu en kısa sürede yapılır ve kişinin haklarını en iyi şekilde koruması amaçlanır. 18 yaşından küçük bir çocuk ile ilgili bir haber çıktığında, vesisinin ya da ailesinin unutulma hakkı talep etmesi mümkündür. Böylelikle çocuğun geleceğinin de elinden alınmaması amaçlanır.

Bir haberle ilgili unutulma kararı alınmadan önce yayının içeriği, yayında kaldığı süresi, kamu yararına katkısı ve habere konu olan kişinin ünlü olup olmadığı detaylı olarak araştırılır. Aynı zamanda haberin toplumsal değer yargılarına uygunluğu da sorgulanır.

İnternette Unutulma Hakkı Neden Önemli?

Hem ünlü isimlerin hem de çocukların ya da gençlerin uzun vadede daha pozitif planlar yapabilmeleri adına internette unutulma hakkı son derece önemlidir. Günümüzde internetten üzerinden bilgi ya da içerik paylaşma hızı oldukça yüksektir. Bu nedenle önemli isimlerim hem itibarlarını hem de yaşamlarını kontrol altında tutmaları amaçlanır.

 • İnternette unutulma hakkı olmalı mı diye sorular yöneltiyorsanız eğer, belirtilen süreç kişinin yaşamsal haklarını koruyabilmeleri açısından önem taşır.
 • Unutulma hakkı sayesinde yalnızca yetişkinlerin değil çocukların ya da bebeklerin de paylaşılan içerikler nedeniyle olumsuz anlamda etkilenmemeleri için faydalıdır.
 • Anayasa’nın 13. Maddesi göz önünde bulundurularak, ölçülülük kriterleri doğrultusunda bir kısıtlama getirilir.
 • Bu aşamada ise basın özgürlüğünün engellenmemesi dikkat edilen en temel unsurlardan biridir.

İnternette Unutulma Hakkı Nasıl Uygulanır?

İnternette unutulma hakkı mağdur olan tarafın mahkemeye başvuru yapması ile birlikte uygulanır. Öncellikle başvuru yapan ya da zarar gören kişinin adına yayınlanan içerikler detaylı olarak incelenir. Daha sonrasında hem davacı hem de toplum açısından bir zarar içeriyorsa eğer internette yayınlanan içerik silinir.

 • İnternette unutulma hakkı Yargıtay tarafından düzenlenir ve bir karara bağlanır.
 • Yayınlanan içerikte eğer üstün bir kamu yararı varsa eğer unutulma hakkını kullanmanıza izin verilmez.
 • Haber güncellik değerini yitirdiğinde internet ortamından kolayca kaldırılır.

Verilen karar ile ilgili Yargıtay başvuruları sonucunda mağdur olan tarafın taleplerinin onaylanması amaçlanır. Konu ile ilgili her zaman avukatlarımızdan ya da büromuzdaki uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.