tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

İnsanlığa Karşı Suçlar (Uluslararası Hukuk ve TCK)

İnsanlığa karşı suçlar hem Uluslararası Hukuk hem de TCK kapsamında yer almaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı sınırları içinde bulunan suçlardan biridir. Aynı zamanda iç hukukumuzda da TCK77.maddede düzenlenen bir suç türüdür.

İnsanlığa Karşı Suçlar Nedir?

İnsanlığa Karşı Suçlar

 

İnsanlığa karşı suçlar nedir konusunu Türk Ceza Kanunu ve Uluslararası Hukuku yazımızda ayrı ayrı ele alacağız. İnsanların onurlu, adil olarak yaşamaları adına insanlığa karşı suç olarak nitelendiren filler yasalarca denetim altına alınmıştır.

İnsanlığa karşı suçlar savaş esnasında işleniyorsa özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi devreye girmektedir. TCK kapsamında bulunan insanlığa karşı suçların örgütlü olarak işlenmesi ayrıca değerlendirilecektir. Bu durumda suç daha ağırlaştırılmış bir ceza gerektirir.

 

İnsanlığa Karşı Suçlar TCK

İnsanlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 77.maddesinde düzenlemelere tabi tutulmuştur. 77.maddenin 1.fıkrasındaki suç unsurları şunlardır:

 • Kasti olarak birini öldürmüş olmak
 • Kasti olarak birini yaralamak
 • Birisine işkence etmek, ona eziyette bulunmak ve kişiyi köleleştirmek
 • Bir kişiyi hürriyet hakkından mahrum bırakmak
 • Kişilerin bilimsel deneylere tabi tutulması
 • Birine cinsel saldırıda bulunmak, çocukları cinsel olarak istismar etmek
 • Kişiyi zorla hamile bırakmak
 • Kişiyi zorla fuhuş yapmaya itmek

Kasti olarak birini öldürmenin cezası İnsanlığa karşı suçlar TCK 77.madde doğrultusunda müebbet hapis cezasıdır.

Kasti olarak öldürme suçunun dışında kalan suç fiillerinin cezası ise 8 yıldan az olmamaktadır. Öldürme ve yaralama suçlarının düzenlendiği bendlerde mağdur sayısı da dikkate alınmaktadır.

Belirttiğimiz suçlar doğrultusunda tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbiri uygulaması mevcuttur. Söz konusu suç eylemleri için ceza kanununda zamanaşımı hükmü bulunmamaktadır.

TCK’da belirtilen bu suçlar örgütlü olarak işlendiyse bu durum TCK78.maddede düzenlenmiştir:

 • Belirtmiş olduğumuz suçlar kişi tarafından örgüt kurularak veya yönetilerek işleniyorsa hapis cezası 10-15 yıl arasındadır
 • Söz konusu örgütlere üye olan kişiler üyelikten ötürü 5-10 yıl arasında ceza almaktadırlar
 • Zaman aşımı bulunmaz
 • Tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri alınır

Türk Ceza Kanunda insanlığa karşı suçlar özet biçimde belirtilmiştir.

İnsanlığa Karşı Suçlar Uluslararası Hukuk

İnsanlığa karşı suçlar özellikle dünya tarihinde 2.Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir. Uluslararası suçlar kapsamında yer almaktadırlar. İlk olarak 1945 senesinde Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlar yargılama alanının içerisine girmiştir.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar 2002 senesinden beri Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü dahilinde yer alan bir suç türüdür. Statü’nün 7.maddesi insanlığa karşı işlenen suçları düzenler.

Türkiye Statü’ye taraftır ancak henüz iç hukuk düzenlemeleri yapılmadığı için Statü yürürlükte değildir.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar şunlardır:

 • Öldürme suçu
 • Toplu olarak insanları yok etme suçu
 • İnsanları köleleştirme suçu
 • Bir yerdeki nüfusun sürgün edilmesi yahut zorla başka yere nakledilmesi
 • Uluslararası hukukun belirtmiş olduğu temel maddelerin ihlal edilmesi, kişiyi hapsetme ya da özgürlükten mahrum etme
 • Kişilere işkence etme suçu
 • Kişinin cinsel köle haline getirilmesi, ırza geçme, zorla hamile bırakma vb. benzer ağır eylemleri içeren cinsel şiddet fiilleri
 • Tanımlanabilir bir gruba veya topluluğa ulusal, siyasi, ırki, cinsel, dinsel, kültürel ya da etnik açıdan kabul görmeyecek şekilde zulmetmek
 • Kişinin ya da kişilerin zorla kaybedilmesi suçu
 • Irk ayrımcılığının yapılması suçu
 • Kişiye kasıtlı olarak zihinsel, bedensel olarak zulmederek onda ağır hasara yol açmak; ciddi ıstırapları çektirilmektedir

İnsanlık dışı eylemler bu maddeler aracılığıyla tanımlanmıştır. Soykırım suçu genellikle insanlığa karşı işlenen suçlarla karıştırılmaktadır. Soykırım suçunda gruplar, kitleler toplu olarak hedef alınır. Bu durum soykırım suçları başlığı altında düzenlenir. İnsanlığa karşı suçlarda ise hedefte bireyler vardır.

Related Posts

Yanıt Bırak