İdari Para Cezası ve Uygulama

Adı üstünde idari para cezası ve uygulama sırasında yine devletin idari kurumları temel alınır. Kurumların uygulamış oldukları temel para cezaları dikkate alınır. Bu aşamada merak edenlere kurumları sıralamak gerekirse;

  • Bakanlıklar ya da belediyeler tarafından para cezasına yer verilebilir.
  • Emniyet ile valilik dahi bu alanda işlem başlatabilir.
  • Kaymakamlık ile sosyal güvenlik kurumu ise beraberinde gelmektedir.

Son olarak Gene Müdürlükler de idari para cezasına yönelik işlemlere geçebiliyor. Hukuki sonuçları farklı da olsa temelde para cezaları adli olarak ifade edilir. Neticesinde mahkemeler işlenen suça göre miktarı belirler ve sunar.

İdari Para Cezası ve Uygulama
İdari Para Cezası ve Uygulama

İdari Para Cezası Örnekleri

İdari para cezası ve uygulama için pek çok örnek mevcut durumda. Mesela en basiti trafik cezaları bunlar arasında yer almaktadır. Hız sınırı, fenni muayene, emniyet kemeri ya da hatalı park gibi durumlarda para cezalarına yer verilir. Bunun gibi SGK tarafından işverenlere kesilen cezalar da örnek gösterilebilir.

Yoklama kaçaklarına yönelik ise Askeri Ceza Kanunu temel alınır ve idari para cezaları devreye girer. Bunun arkasından imar kirliğine yönelik belediyelerin sunmuş olduğu cezaları da örnek gösterebilirsiniz. Cezalar Bakanlık, Belediye ve Kaymakamlık gibi çeşitli kurumlardan sergilendiği için örnekleri de sayıca fazladır.

İdari Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Cezasını ödemeyenlere yönelik çeşitli yaptırımlar devreye girer. Yine idari para cezası ve uygulama için de durum bu şekilde. Şöyle ki suçun karşılığına yönelik para cezalarına yer verilir. Devletin idari kurumları tarafından karara bağlanan para cezaları, zamanında ödenmelidir. Ödenmediği zamanlarda ise;

  • Borçlu şahsa yönelik icra işlemlerinin başlatılması sağlanır.
  • Taşınmaz mallar ile arabalara yönelik haciz işlemlerine geçilir.
  • Banka hesapları da yine bu aşamada dikkate alınmaktadır.

Haciz uygulamaları eve gidilerek gerçekleşmez. Kanunen de ev hacizlerine yer verilmez. Bu nedenle sadece banka hesapları, taşınmazlar ve araba dikkate alınmaktadır. Ödenmemesi durumunda icra – haciz kararına başvurulmaktadır.

İdari Para Cezasına İtiraz Etme

İdari para cezası ödenmezse ne olur merak edenler yukarıda belirttiğimiz detayları dikkate almalıdır. Bununla da kalmayıp arkasından ödeme itirazını değerlendirmeye alabilirsiniz. Şöyle ki 5356 sayılı Kabahatler Kanunu üzerinden 15 gün olarak itiraz süresine yer verilmiştir.

Bazı idari kurumlarda bu süre 15 günden de fazla olabiliyor. Aynı zamanda Danıştay kararına yönelik itiraz süreleri farklılık gösterebilir. Bu şekilde 60 güne kadar itiraz süresinin uzatılması mümkün olmakta. Gerek idari kurumların niteliği gerekse yetkili makamların kararları doğrulusunda itiraz süreleri değişmektedir.

İdari Para Cezası İtirazı Hakkında

İtiraza yönelik Sulh Ceza Hakimlikleri temel alınmalıdır. İdari para cezası itirazları bu yolla karara bağlanır. Aynı zamanda para cezası dışında farklı yaptırımlara da yer verilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda ise;

  • İdare Mahkemesine başvurarak itirazınızı sunabilirsiniz.
  • Yaptırımların iptal edilmesi için ayrıca dava açılmaktadır.
  • İdari yaptırımlara yönelik yine İdare Mahkemesi davalara bakmaktadır.

İdari kurumların cezalarına yönelik sadece idare mahkemelerinden davalara geçilmektedir. Örnek verecek olursak Sosyal Güvenlik Kurumu bunlar arasında yer almakta. İdari para cezalarına itiraz etmek isteyenler de yine idare mahkemelerine başvurmak zorundadır.

İdari Para Cezası – Hapis Cezası

İdari para cezası dava neticesinde belirlenir ve sanıklara ifade edilir. Önceden de belirttiğimiz üzere sanıkların bu cezayı ödememeleri durumunda icra – haciz işlemlerine geçilir. Hapis cezaları bu kapsamda ele alınmaz. Yani idari para cezasını ödemeyenlerin hapse girmeleri mümkün değil.