Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bazı hallerde yeniden yargılama sürecine yer verilmektedir. Temelde CMK md. 311 üzerinden sergilenen haller göz önünde bulundurulur. Bu yolla da ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi kararı çıkabilir. Ancak baştan belirtmek gerekirse bu olağanüstü bir durum olarak ifade edilir. Neticesinde de;

  • Uyuşmazlık kuralın kesin hükme bağlanması sonucunda yargılanmanın yenilenmesi mümkün olmaz.
  • Sadece olağanüstü kanun yolu için uyuşmanın mevcut olduğu haller dikkate alınır.
  • İade-i mahkeme için de başvurular ve mahkemenin sunmuş olduğu kadar temel alınmaktadır.
ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi

Yani yargılamanın yenilenmesine yönelik başvuruda bulunmanız gerekir. Ancak bu şekilde hükmün lehine ya da aleyhine olacak şekilde yargılanma sürecine karar verilir. Bu aşamada da CMK md.311 hallerine göz atılır. Çünkü bazı haller üzerinden olağanüstü kanun yolunun açılması mümkün olmakta.

Yargılamanın Yenilenmesinde Başvuru

Ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi için önceden de belirttiğimiz gibi talepleriniz dikkate alınmalıdır. Yani mahkemenin durduk yere kesinleşen hükme yönelik yargı yenilemesine başvurması mümkün değil. Hatta bazı durumlar dahi yargı yenilemesine engel teşkil etmediği için dikkat çekmekte. Mesela;

  • Hükme göre infazın gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir.
  • Hükümlünün ölmesi neticesinde dahi yargı yenilemesine gidilebilir.
  • Hükümlünün henüz yakalanmaması da yine yenileme için engel teşkil etmez.

Taleplerinizi dilediğiniz zaman sumanız ve kanun yoluna başvurmanız mümkün olmakta. Ancak bu aşamada hükmün kesinleşmesi önem arz ediyor. Çünkü sadece kesinleşen hüküm üzerinde yargılama yenilemesi için talepte bulunmanıza izin verilir.

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi için sonuçlanmış bir davanın olması ve hükmün verilmesi gereklidir. Bu şekilde yeni olaylar ve deliller üzerinden hükmün değerlendirilmesi mümkün olmakta. Akabinde de hükmün lehine yenilenmesi için belli bağlı nedenlerin doğması gereklidir. Örneğin yargıda sahte belge kullanmak bunlar arasında yerini almıştır.

Gerçeğe aykırı olacak şekilde tanıklık yapmak da yine hükmün lehine olacak şekilde yenilenmesini mümkün kılar. Hakimin görevi sırasında suç işlemesi de bu nedenler arasında yer almaktadır. Ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi belirtileri de bu şekilde ifade edilir. Örneğin AİHM kararları üzerinden hak ihlalinin oluşması dahi nedeler arasında gösterilmektedir.

Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Aleyhine Durumlar

Ceza hukukunda yargılamanın yenilenmesi hakkında sadece lehine nedenler mevcut değil. Aynı zamanda hükümlünün aleyhine olacak şekilde de kararların çıkması söz konusudur. Yine bunun için belli başlı nedenlerin üzerinde durulur. Örnek verecek olursak;

  • Sahte belge kullanımından kaynaklı olarak aleyhe yenileme yapılabilir.
  • Hakimin kusurlu olacak şekilde görevini icra etmesi de bunlar arasında gösterilir.
  • Sanığın güvenilir olarak ikrarda bulunması da yine aleyhe hükmün çıkmasında etkilidir.

Tüm bu durumlardan ziyade infaz hallerine dahi yer verilmektedir. Özellikle de yeniden yargılama başvurusundan sonra infaz kararında değişikliğe gidilebilir. Mesela infazın geri bırakılması mümkün olmakta. Hatta durdurulmasına yönelik dahi kararın çıkarılması söz konusudur. Böylece hükmün infazına yönelik başvurular dikkate alınır ve karar çıkartılır.

Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olan Haller

Yargılanmanın yenilenmesi cezanın değişiminde herhangi bir etki yaratmaz. Sadece suçun vasfını değiştirmek adına bu yönde talepte bulunmanıza izin verilir. Talep sırasında da yeni olay ile delil bildirmek önem arz ediyor. Ancak bu yolla yargılamanın yenilenmesine yönelik karar çıkabilir.

Yenileme başvuruları hükmü veren mahkemeler tarafından karşılanır. Önceden de belirttiğimiz üzere dilekçe üzerinden talepte bulunmanız gereklidir. Bu yolla Yargıtay tarafından inceleme başlatılır. Olağanüstü bir kanun yolu olduğu için de başvurular titizlikle incelemeye alınır ve karara geçilir.