tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi

Karı ve koca arasındaki ilişkinin yürümesi durumunda boşanma davası açılmaktadır. Bazı durumlarda eşler her koşulda anlaşmalı olarak boşanırken bazı durumlarda taraflardan birinde ya boşanmaya ya da boşanma durumunda ortaya çıkan özellikle nafaka gibi özelliklere itiraz olmaktadır. Bu durumda birçok eş aklına takılan sorulara yanıt aramaktadır. Bunlardan bir tanesi de çalışan eş nafaka alabilir mi, nafaka hangi durumlara alınır, nafaka süreli mi süresiz mi, nafaka sona erdiren durumlar olmaktadır. Bu yazımızda nafaka ve çalışan eşlerin nafaka talebinde bulunsa dahi alıp alamayacağına dair kısa bir bilgilendirme yazısı paylaşacağız.

Nafaka Nedir? Hangi Durumlarda Nafaka Alınabilir?

Eşlerin boşanma davası sürecinde evlilik birliklerini sürdükleri yaşam standardına yakın bir yaşam sürdürmesi açısından istemde bulunan eş lehine barınma, yiyecek, giyecek, yakacak, ortak çocukların bakımı için gereken giderleri düşünerek eşin çalışması durumunda bile nafaka bağlamasına hâkim kararı ile karar alınabilir.

Nafaka konusu genelde toplumumuzda yanlış anlaşılabilen bir konudur. Nafakanın yalnızca kadına verileceği, hayatın akışı içerisinde kadın ve kocanın ekonomik şartlarına bakılarak değişik oranlarda olabilir. Boşanma durumunda kocanın yoksulluğa düşme tehlikesi gibi bir durumla karşı karşıya kalındığında kadın ekonomik durumu varsa kadın eski kocasına nafaka verir duruma da gelebilir.

Asgari Ücretli Çalışan Bir Eş Nafaka Alabilir mi?

Boşanma süresince kişilerin en çok anlaşmazlık yaşadıkları konuların başında çocuk varsa velayet durumu ve nafaka konusu olmaktadır. Boşanma davası sonrasında kazanılan kadın ya da kocadan herhangi birinin diğer eşe ödemesine hüküm verilen 3 farklı nafaka türü bulunmaktadır. Çalışan eş nafaka alabilir mi sorusu bu durumda hukuk danışmanlarımıza en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Eşlerin nafaka kazanması için 3 farklı nafaka türünde de şartların karşılanıyor olmasına bakılmaktadır. Eğer bu şartlar eşler tarafından karşılanıyorsa eşler nafaka talebinde buluyor ve hâkim takdirinde hangi nafaka türünü alabileceği kararlaştırılıyor. Çalışan eşlerin nafaka alıp alamayacağı durumuna nafaka türlerini ayrı ayrı inceleyerek yanıtlayabileceğimiz bir soru olduğundan şimdi bu 3 nafaka türüne bakalım.

Çalışan Eş Tedbir Nafakası Alabilir mi?

Tedbir bir nafaka türü olarak boşanma davası başlamasından itibaren karı ve kocadan herhangi birinin yoksulluğa düşme ihtimaline karşı eşin diğer eşe boşanma durumu gerçekleşene kadar ödemesi gereken bir nafaka türüdür. Yani bu durumda eşlerin maddi durumuna ve yaşam koşullarının değişip değişmediğine bakılmaktadır diyebiliriz. Çünkü tedbir nafakası eş çalışıyor olsa dahi bağlanabilir. Eğer olası bir yoksullaşma durumu varsa bu nafaka türü devreye girmektedir. Boşanma bazı durumlarda uzun bir süreç olabilmektedir. Özellikle anlaşmanın olmadığı boşanmalar oldukça uzun sürdüğünden eşler maddi açıdan yıpranabilmektedir. Bu durumda yoksulluğa üşen eş boşanma davası sonuçlanana kadar mağduriyetin giderilmesini diğer eşten mahkeme kanalı talep edebilmektedir.

Karı ve kocanın, boşanma davası esnasında evlilik birliği içerisindeki yaşam koşullarına uygun bir yaşamı sürdürmeleri için talepte bulunan eşe başta gıda, barınma, ısınma, giyecek ve çocuk varsa çocukların bakımı için gerekli olan giderleri ödeyebilmeleri için tedbir nafakası bağlanmaktadır.

Aile mahkemesi hâkimi tarafından her iki eşinde maaş, kira geliri gibi toplam gelirini saptaması, kadın ihtiyaçları ile kocanın ödeme gücüne göre bir nafaka tutarına karar verdiği görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki tedbir nafakasını alabilmek için mutlaka eşlerden birinin talepte bulunması gerekir. Herhangi bir istem olmazsa aile hâkimi kendisi bu nafakayı başlatmaz. Eğer bir tedbir nafakası istemi varsa hâkimde bunu onaylamışsa boşanma davası sonucuna kadar bu nafaka ödenir, dava sonuçlanınca bu nafaka ortadan kalkar.

Çalışan Eş Yoksulluk Nafakası Alabilir mi?

Çalışan eş nafaka alabilir mi ya da çalışan eş yoksulluk nafakası alabilir mi gibi sorular hukuk danışmanlarımıza sorulmaktadır. Bir nafaka türü olarak yoksulluk nafakasının amacı, boşanma davası kararının kesinleşmesi ile birlikte evlilik birliği resmi olarak sona ermiş olursa, eşlerin evlilik birliği içerisinde sahip oldukları yaşam standardına kıyas ile uçurum oluşturmayacak ekonomik seviyede hayatını idame ettirmesini sağlamasıdır.

Nafakada eşlerin boşanmaya neden olan hususlarda kusur oranlarına göre bir değerlendirme yapılarak yoksulluk nafakası oranı belirlenmektedir. Kusuru diğer eşle eşit düzeyde ya da daha az olan kadının, boşanma davasında ayrıca bir de nafaka davası da açarak ya da boşanma kararı kesinleşmesinden hemen sonraki 1 yıl içerisinde eğer bir talep varsa yoksulluk nafakası almasına karar verilebilir. Bir diğer ölçüde nafaka talep eden eşin gerçekten nafakaya ihtiyacı olup olmadığına bakmaktadır. Bu durumda eşlerin sosyal ve ekonomik halleri, günün ekonomik şartları, evlilikleri devam ederken sürdürülen yaşam standartları hepsi incelenmekte ve karara ancak ondan sonra varılmaktadır.

Yoksulluk nafakası isteğinde bulunan eşin sigortalı bir işte maaşlı çalışması, düzenli gelire sahip olması gibi gerekçeler yalnızca nafaka bağlanmayacağı anlamına da gelmemektedir. Nafaka isteminde bulunan kadının ya da eşin, maaşının ve kira geliri, emekli aylığı gibi diğer tüm gelirlerinin, kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde olup olmadığı gibi konular büyük önem taşımaktadır. Yoksulluk nafakasına başvurmadan önce eşlerin evlilik birliği ile evlilik sonrası durumundaki ciddi oranda bir dengesizlik olmasını hâkim göz önünde bulundurmaktadır.

Çalışan Eş İştirak Nafakası Alabilir mi?

İştirak nafakasının amacı, boşanmayla velayeti karıda ya da kocada bırakılmış olan müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve tüm ihtiyaçları için yapılan giderlere diğer eşin ekonomik gücü oranında katılımını sağlamaktır. Bu nafaka türünde önem arz eden kısım ortak çocuğun ihtiyaçlarının imkân olduğu ölçüde en kusursuz nitelikte karşılanmasını sağlamak ardından anne ve babanın bu ihtiyaçların karşılama sorumluluğu açısından ekonomik ve mali güçler oranında sorumluğunu almalarını sağlamaktadır. Çalışan eş nafaka alabilir mi sorusunda iştirak nafakasına başvurmak isteyen kişilerin sürekli ve yeterli geliri olmayan eşten iştirak nafakası ödemesi asla beklenmemektedir. Sadece velayet sahibi olan kişinin maddi gücü eğer çok iyiyse diğer eşin iştirak nafakasına hükmedilemeyeceği de söylenemez elbette.

Aile mahkemesinde görevli olan hâkimin iştirak nafakasını belirlerken ilk başta müşterek çocuğun ali menfaatlerini mutlaka göz önünde bulundurarak muhafaza edilmesini sağlamak buna ek olarak da velayet sahibi olmayan ebeveynin ekonomik gücüne göre iştirak nafakasına hükmetmesi gerekmektedir.

Çalışan Eş Nafaka Alabilir mi ile İlgili Sıkça Aklınıza Takılan Sorular

Ülkemizde nafaka problemi ne yazık ki hala karmaşık görülmekte ve insanların anlaşmazlıklara en fazla düştüğü konular arasında yer almaktadır. Çalışan eş nafaka alabilir mi sorusu tarafların her ikisi de çalışıyor ve düzenli bir geliri varsa sıklıkla sorulmaktadır. Bu durumda kadın açısından baktığımızda eğer kadın çalışıyorsa yoksulluktan kurtarılacak bir gelire düzenli ve sürekli olarak sahipse bunun tespiti halinde başvurulan ya da bağlanan nafaka türüne göre itirazlar kabul edilebilir. Ancak tarafların evlilik birliği içerisinde iken sürdürdükleri hayattan daha az miktarda bir gelir durumu varsa, velayetin sadece bir tarafa kaldığı çocuk (sayısı) varsa, eşlerden biri boşanma esnasında gelire sahipken bu gücünü kaybetmişse gibi birçok durumda nafaka davaları boşanma sürecinin sonrasında bile açılabilmekte ve eşlerden talep edilmektedir. Nafaka durumun tespiti ve ortaya çıkan durumlarda hangi nafaka türünden nasıl faydalanacağınıza dair en ayrıntılı bilgiyi hukuk danışmanlarımızdan temin edebilirsiniz. Bu konuda uzman hukuk danışmanlarımızdan randevu alıp iletişime geçmek için hemen yazınız.

Related Posts

Yanıt Bırak