Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi Örneği 2023

Bu makalemizde boşanma davasından vazgeçme dilekçesi nedir ve nasıl hazırlanır, hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nedir detaylıca anlattık.

Boşanma Davasından Nasıl Feragat Edilir?

Boşanma Davasından vazgeçme Dilekçesi Örneği 2023

Boşanma kesinleşmeden önce yargılamanın her aşamasında boşanmadan feragat veya boşanmadan vazgeçme mümkündür. Boşanma davası sürerken, dosya Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dayken boşanmadan vazgeçebilirsiniz.

Boşanma kesinleştikten sonra boşanmadan vazgeçilmez. Boşanmadan vazgeçme ve boşanmadan feragat hukuki sonuç bakımından farklıdır. Boşanma iki şekilde gerçekleşse de boşanmadan vazgeçme dilekçesi çekişmeli davalarda önemli işleve sahiptir.

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme ise karar kesinleşmeden önce hakim huzurundayken de yapılabilir. Hakim boşanmadan vazgeçme istemini duruşma tutanağına geçer ve karşı tarafa da sorup karar verir.

Boşanmadan vazgeçme ve boşanmadan feragat sonuçlarını iyi anlamak için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu incelenmelidir. Çünkü davadan feragat etme ve davadan vazgeçme farklı statülerde hukuki taleplerdir. HUMK, bu hukuki durumları farklı sonuçlara bağladığından hak kaybı yaşamadan önce boşanma avukatı görüşü almalısınız.

Boşanma davasından vazgeçme dilekçesi nedir ve dilekçe örneği nasıl hazırlanır açıklamadan önce sonuçlara bakmak önem taşır. Boşanmadan vazgeçme feragat olarak düşünülse de aslında davadan feragat gibi değildir. Çünkü davadan feragatte davalının rızasına gerek yoktur. Davacı, boşanmadan feragat ettiğinde dava masraflarını öder, her türlü nafaka ve alacağından vazgeçer. Ayrıca aynı boşanma sebeplerine dayanarak tekrardan dava açamaz.

Örneğin; eşinizin sizi X kişisi ile aldattığına dair dava açıp sonra da boşanmadan feragat ettiyseniz aynı sebeple dava açamazsınız. Ancak eşiniz bu sefer de sizi Y kişisi ile aldattıysa bu durumda boşanmadan feragat etseniz veya boşanmadan vazgeçseniz de dava açabilirsiniz. İlk durumda davacı bilerek ve kendi isteği ile boşanmadan vazgeçer.

Boşanmadan Vazgeçme Çeşitleri

Boşanmadan vazgeçme iki şekilde yapılabilir. Boşanmadan vazgeçme dilekçesi verilebileceği gibi boşanmadan vazgeçme duruşma gününde hakime sözlü olarak da söylenebilir.

Yapmak istediğiniz işlem tam olarak boşanmadan vazgeçme ise bu durumda davalının da rızası aranır. Boşanmadan vazgeçme dilekçesi verdiğinizde veya talebinizi hakime ilettiğinizde davalı tarafın da talebinize açık rıza verip vermediği sorulur. Eğer ki davalı taraf boşanmadan vazgeçmeyi onaylıyorsa hakim talebi kabul eder. Boşanmadan vazgeçen taraf dava masraflarını ödemek zorundadır. Boşanmadan vazgeçme dilekçesi nedir ve ne şekilde hazırlanır bilirseniz sonrasında atacağınız hukuki adımları öngörebilirsiniz. Boşanmadan vazgeçme dilekçesi verdiğinizde ve karşı taraf açık rıza gösterdiğinde şu hukuki sonuçlar ortaya çıkar.

  • Boşanmadan vazgeçme sonucunda dava hiç açılmamış sayılır. Bu sayede aynı boşanma sebeplerine dayanılarak dava açılabilir.
  • Dava için ödenilen her türlü masraf boşanma davasından vazgeçme dilekçesi veren tarafa aittir.

Boşanmadan vazgeçme veya boşanmadan feragat ile davanızı geri çekecekseniz ilk iş dilekçe örneği hazırlamalısınız. Boşanma avukatı ile dava açmadıysanız dilekçeyi kendiniz vermek zorundasınız. Duruşma gününde veya duruşmada boşanmadan vazgeçme dilekçesi verilebilir.

Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi Örneği 2023

Boşanmadan vazgeçme dilekçesi örneği hazırlarken dosyanızdaki bazı bilgilere hakim olmalısınız. Bulunduğunuz ildeki adliyede Aile Mahkemesi olmayabilir. Bu durumda Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakar. Dosyanızın olduğu mahkemeye dosya esas numarasını da belirterek dilekçe yazmalısınız. İlgili mahkemeye hazırladığınız boşanmadan vazgeçme dilekçesi teslim edilmelidir.    

Her boşanma kendine özgü şartlar taşıdığından dilekçenizde neden boşanmadan vazgeçme istediğinizi açıkça belirtmelisiniz. Dosya esas no ve varsa duruşma günü mutlaka dilekçede yer almalıdır. Bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yoksa dilekçe başlığına Aile Mahkemesi Hakimliği’ne yerine Aile Mahkemesi Sıfatı İle ….. Asliye Hukuk Hakimliği’ne yazmalısınız. Dilekçenin uzunluğu ve kısalığı size bağlıdır. Davadan vazgeçme dilekçe örneği her ne kadar kısa tutulmuş olsa da her boşanmanın süreçleri ve taraflar arası ilişki farklı olduğundan açıklamalar kısmını kendinize göre doldurabilirsiniz.

                                        Davadan Vazgeçme Dilekçe Örneği

                                    ……  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…

DAVADAN VAZGEÇEN
DAVACI: Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres :
DAVALI: Adı ve Soyadı
Adres:
TALEP KONUSU: Boşanma davasından vazgeçme


                                                           AÇIKLAMALAR
Yukarıda dosya numarası ve duruşma günü belirtilen boşanma davasından eşimle barışmamız nedeni ile vazgeçiyorum. Açtığım davanın tüm hüküm ve sonuçlarının ortadan kalkmasını istiyorum. Boşanma davasından vazgeçmemin kabulü ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

(Bu kısımda boşanma davasından vazgeçme nedeniniz ne ise ayrıntılı olarak açıklayabilirsiniz)

DELİLLER: Her türlü bilgi, belge ve delil.
HUKUKİ NEDENLER: HUMK. md. 91-95 ve Medeni Kanun ile ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda tek tek açıkladığım nedenlerden ötürü boşanma davasından vazgeçmiş bulunmaktayım. Mahkemenizde görülen açmış olduğum boşanma davasından …… nedeni ile vazgeçiyorum. Boşanma davasından vazgeçmemin kabulüne karar verilmesini ve dosyanın işlemden kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                                                          Davacı
                                                                                                                                    Adı ve Soyadı
                                                                                                                                            İmza