Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği 2022

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği 2022

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir?

Avukat mazeret dilekçesi, avukatların herhangi bir haklı nedenden ötürü duruşmaya veya başka bir yargı sürecine iştirak edemeyeceği durumlarda mahkeme heyetine ibraz ettiği dilekçedir. Taraf veya vekilleri mazeret göstermeksizin duruşmaya iştirak etmezlerse, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Bu nedenden ötürü mazeret dilekçesi hususiyetle usul işlemlerinde önemlidir. Yazının devamında meslektaşlarımızın kullanabileceği farklı avukat mazeret dilekçesi örnekleri verilmiştir.

Ceza Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi
Sayın ………. Başkanlığı’na

Dosya No          :2022/…. E.

Sanık                 :

Müdafi              : Av. Damla İBUK

Konu                : Mazeret isteğimizin ibrazıdır.

Açıklamalar:

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Şişli Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Şişli Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösteren tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Sanık Müdafii
Av. Damla İBUK

Covid-19 (Pandemi Nedeniyle) Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi

Sayın ………. Başkanlığı’na

Dosya No: 2022/…. E.

Sanık : ………………..

Müdafii : Av. Damla İBUK

Konu : Mazeret isteğimizin ibrazıdır.

Açıklamalar:

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ../../…. tarih .. : .. saatli duruşmasına Covid-19 pozitif olmamız ve karantinaya alınmamız sebebiyle katılamayacağız. Sağlık nedenlerinden ötürü duruşmaya katılamayacağımızdan mazeretimizin kabulüyle birlikte yeni duruşma gününü UYAP üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ediyoruz.

../../2022

Sanık Müdafii
Av. Damla İBUK

Hukuk Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

İstanbul Beyoğlu …….. Hukuk Mahkemesi
Sayın ………. Başkanlığı’na

Dosya No          :2022/…. E.

DAVACI          :

VEKİLİ            : Av. Damla İBUK

Konu              : Mazeret isteğimizin ibrazıdır.

Açıklamalar:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Avrupa ………….. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına iştirak edeceğimizden dolayı katılamayacağız. Mesleki mazeretimizin kabulüne karar verilmesini, ek olarak duruşma gününü UYAP sistemi üzerinden öğrenebilmemize karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Davacı Vekili
Av. Damla İBUK

Mazaret Dilekçesi Nasıl Verilir?

Hazırlanan avukat mazeret dilekçesi UYAP sistemi üzerinden verilebilir Bununla birlikte faxla ya da mahkeme katibine elden teslim yoluyla da avukat mazeret dilekçesi verilebilir.